Top 100 Oekraïense woorden

Wij geloven dat je eerst de belangrijkste Oekraïense woorden moet leren om je reis op weg naar vloeiend Oekraïens spreken op de juiste manier te beginnen. De Oekraïense woordenlijst hieronder bevat 100 van de meest gebruikte Oekraïense woorden. Bekijk voor meer van dat soort woordenschat ons gele Oekraïense woordenschatboek aan het einde van deze pagina.

Oekraïens woordenschat 1-20


NederlandsOekraïens  
ik in het OekraïensЯ (Я - YA)
je/jij in het Oekraïensти (ти - ty)
hij in het Oekraïensвін (він - vin)
zij in het Oekraïensвона (вона́ - voná)
het in het Oekraïensвоно (воно́ - vonó)
we/wij in het Oekraïensми (ми - my)
jullie in het Oekraïensви (ви - vy)
zij in het Oekraïensвони (вони́ - voný)
wat in het Oekraïensщо (що - shcho)
wie in het Oekraïensхто (хто - khto)
waar in het Oekraïensде (де - de)
waarom in het Oekraïensчому (чому́ - chomú)
hoe in het Oekraïensяк (як - yak)
welke in het Oekraïensякий (яки́й - yakýy)
wanneer in het Oekraïensколи (коли́ - kolý)
dan in het Oekraïensтоді (тоді́ - todí)
als in het Oekraïensякщо (якщо́ - yakshchó)
echt in het Oekraïensдійсно (ді́йсно - díysno)
maar in het Oekraïensале (але́ - alé)
omdat in het Oekraïensтому що (тому́ що - tomú shcho)

Oekraïens woordenschat 21-60


NederlandsOekraïens  
niet in het Oekraïensне (не - ne)
deze in het Oekraïensцей (цей - tsey)
Ik heb dit nodig in het OekraïensМені це потрібно (Мені́ це потрі́бно - Mení tse potríbno)
Hoeveel kost dit? in het OekraïensСкільки це коштує? (Скі́льки це ко́штує? - Skílʹky tse kóshtuye?)
dat in het Oekraïensтой (той - toy)
alle in het Oekraïensвсi (всi - vsi)
of in het Oekraïensабо (або́ - abó)
en in het Oekraïensі (і - i)
weten in het Oekraïensзнати (зна́ти - znáty)
Ik weet het in het OekraïensЯ знаю (Я зна́ю - YA znáyu)
Ik weet het niet in het OekraïensЯ не знаю (Я не зна́ю - YA ne znáyu)
denken in het Oekraïensдумати (ду́мати - dúmaty)
komen in het Oekraïensприходити (прихо́дити - prykhódyty)
zetten in het Oekraïensкласти (кла́сти - klásty)
nemen in het Oekraïensбрати (бра́ти - bráty)
vinden in het Oekraïensзнаходити (знахо́дити - znakhódyty)
luisteren in het Oekraïensслухати (слу́хати - slúkhaty)
werken in het Oekraïensпрацювати (працюва́ти - pratsyuváty)
praten in het Oekraïensрозмовляти (розмовля́ти - rozmovlyáty)
geven in het Oekraïensдавати (дава́ти - daváty)
leuk vinden in het Oekraïensлюбити (люби́ти - lyubýty)
helpen in het Oekraïensдопомагати (допомага́ти - dopomaháty)
houden van in het Oekraïensкохати (коха́ти - kokháty)
bellen in het Oekraïensтелефонувати (телефонува́ти - telefonuváty)
wachten in het Oekraïensчекати (чека́ти - chekáty)
Ik vind je leuk in het OekraïensТи мені подобаєшся (Ти мені́ подо́баєшся - Ty mení podóbayeshsya)
Ik vind dit niet leuk in het OekraïensМені це не подобається (Мені́ це не подо́бається - Mení tse ne podóbayetʹsya)
Hou je van mij? in het OekraïensТи мене кохаєш? (Ти мене́ коха́єш? - Ty mené kokháyesh?)
Ik hou van jou in het OekraïensЯ тебе кохаю (Я тебе́ коха́ю - YA tebé kokháyu)
0 in het Oekraïensнуль (нуль - nulʹ)
1 in het Oekraïensодин (оди́н - odýn)
2 in het Oekraïensдва (два - dva)
3 in het Oekraïensтри (три - try)
4 in het Oekraïensчотири (чоти́ри - chotýry)
5 in het Oekraïensп'ять (п'ять - p'yatʹ)
6 in het Oekraïensшість (шість - shistʹ)
7 in het Oekraïensсім (сім - sim)
8 in het Oekraïensвісім (ві́сім - vísim)
9 in het Oekraïensдев'ять (де́в'ять - dév'yatʹ)
10 in het Oekraïensдесять (де́сять - désyatʹ)

Oekraïens woordenschat 61-100


NederlandsOekraïens  
11 in het Oekraïensодинадцять (одина́дцять - odynádtsyatʹ)
12 in het Oekraïensдванадцять (двана́дцять - dvanádtsyatʹ)
13 in het Oekraïensтринадцять (трина́дцять - trynádtsyatʹ)
14 in het Oekraïensчотирнадцять (чотирна́дцять - chotyrnádtsyatʹ)
15 in het Oekraïensп'ятнадцять (п'ятна́дцять - p'yatnádtsyatʹ)
16 in het Oekraïensшістнадцять (шістна́дцять - shistnádtsyatʹ)
17 in het Oekraïensсімнадцять (сімна́дцять - simnádtsyatʹ)
18 in het Oekraïensвісімнадцять (вісімна́дцять - visimnádtsyatʹ)
19 in het Oekraïensдев'ятнадцять (дев'ятна́дцять - dev'yatnádtsyatʹ)
20 in het Oekraïensдвадцять (два́дцять - dvádtsyatʹ)
nieuw in het Oekraïensновий (нови́й - novýy)
oud in het Oekraïensстарий (стари́й - starýy)
weinig in het Oekraïensмало (ма́ло - málo)
veel in het Oekraïensбагато (бага́то - baháto)
hoeveel? in het Oekraïensскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
hoeveel? in het Oekraïensскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
fout in het Oekraïensнеправильний (непра́вильний - neprávylʹnyy)
correct in het Oekraïensправильний (пра́вильний - právylʹnyy)
slecht in het Oekraïensпоганий (пога́ний - pohányy)
goed in het Oekraïensхороший (хоро́ший - khoróshyy)
gelukkig in het Oekraïensщасливий (щасли́вий - shchaslývyy)
kort in het Oekraïensкороткий (коро́ткий - korótkyy)
lang in het Oekraïensдовгий (до́вгий - dóvhyy)
klein in het Oekraïensмаленький (мале́нький - malénʹkyy)
groot in het Oekraïensвеликий (вели́кий - velýkyy)
daar in het Oekraïensтам (там - tam)
hier in het Oekraïensтут (тут - tut)
rechts in het Oekraïensправий (пра́вий - právyy)
links in het Oekraïensлівий (лі́вий - lívyy)
mooi in het Oekraïensпрекрасний (прекра́сний - prekrásnyy)
jong in het Oekraïensмолодий (молоди́й - molodýy)
oud in het Oekraïensстарий (стари́й - starýy)
hallo in het Oekraïensвітаю (віта́ю - vitáyu)
tot later in het Oekraïensпобачимось (поба́чимось - pobáchymosʹ)
oké in het Oekraïensдобре (до́бре - dóbre)
wees voorzichtig in het Oekraïensбережи себе (бережи́ себе́ - berezhý sebé)
maak je geen zorgen in het Oekraïensне хвилюйся (не хвилю́йся - ne khvylyúysya)
natuurlijk in het Oekraïensзвичайно (звича́йно - zvycháyno)
goedendag in het Oekraïensдобрий день (до́брий день - dóbryy denʹ)
Hoi in het Oekraïensпривіт (приві́т - pryvít)

Vocabulaireboeken Oekraïens

Leer Oekraïens - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Oekraïens - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Dutch-Ukrainian-Full

Oekraïens vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Oekraïense woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Oekraïens

Flashcardo

Gratis Oekraïense Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen