100 vocaboli di base in rumeno

Crediamo che per iniziare il percorso di apprendimento con il piede giusto, sia importante apprendere prima i vocaboli più importanti. L'elenco seguente contiene 100 dei vocaboli più utilizzati. Per altri vocabolari come questo, consulta il vocabolario giallo che trovi più in basso nella pagina.

ItalianoRumeno
ioeu
tutu
luiel
leiea
essoel/ea
noinoi
voivoi
loroei/ele
cosace
chicine
doveunde
perchéde ce
comecum
qualecare
quandocând
dopoapoi
sedacă
davverochiar
madar
perchédeoarece
nonnu
questoacesta
quelloacela
tuttotot
osau
eși
saperea ști (știu, știind, știut)
pensarea gândi (gândesc, gândind, gândit)
venirea veni (vin, venind, venit)
metterea pune (pun, punând, pus)
prenderea lua (iau, luând, luat)
trovarea găsi (găsesc, găsind, găsit)
ascoltarea asculta (ascult, ascultând, ascultat)
lavorarea lucra (lucrez, lucrând, lucrat)
parlarea vorbi (vorbesc, vorbind, vorbit)
darea da (dau, dând, dat)
piacerea plăcea (plac, plăcând, plăcut)
aiutarea ajuta (ajut, ajutând, ajutat)
amarea iubi (iubesc, iubind, iubit)
fare una telefonataa da un apel telefonic (dau, dând, dat)
aspettarea aștepta (aștept, așteptând, așteptat)
0zero
1unu
2doi
3trei
4patru
5cinci
6șase
7șapte
8opt
9nouă
10zece
11unsprezece
12doisprezece
13treisprezece
14paisprezece
15cincisprezece
16șaisprezece
17șaptesprezece
18optsprezece
19nouăsprezece
20douăzeci
nuovonou (nouă, nou, noi)
vecchiovechi (veche, vechi, vechi)
pocopuțini/puține
tantomulți/multe
sbagliatogreșit (greșită, greșit, greșiți/greșite)
correttocorect (corectă, corect, corecți/corecte)
cattivorău (rea, rău, răi/rele)
buonobun (bună, bun, buni/bune)
contentofericit (fericită, fericit, fericiți/fericite)
cortoscurt (scurtă, scurt, scurți/scurte)
lungolung (lungă, lung, lungi)
piccolomic (mică, mic, mici)
grandemare (mare, mare, mari)
acolo
quiaici
destradreapta
sinistrastânga
bellafrumos (frumoasă, frumos, frumoși/frumoase)
giovanetânăr (tânără, tânăr, tineri/tinere)
vecchiobătrân (bătrână, bătrân, bătrâni/bătrâne)
salvebună
okok
certobineînțeles
ciaopa pa
arrivedercila revedere
mi scusimă scuzați
scusascuze
graziemulțumesc
per favorete rog
adessoacum
ora(F) oră (ora)
minuto(N) minut (minutul)
secondo(F) secundă (secunda)
giorno(F) zi (ziua)
settimana(F) săptămână (săptămâna)
mese(F) lună (luna)
anno(M) an (anul)
sera(F) seară (seara)
Scarica come PDF

Libri Vocabolario in Rumeno

Impara il Rumeno - Velocemente / Facilmente / Efficiente

Impara il Rumeno - Velocemente / Facilmente / Efficiente

Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.
Libro Vocabolario Rumeno

Libro Vocabolario Rumeno

Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.

Risorse di apprendimento gratuite