Algemene Voorwaarden

Door www.pinhok.com (“de Website”) te bezoeken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en reglementen en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle van toepassing zijnde plaatselijke wetten. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dan is het u verboden om deze Website te bezoeken en te gebruiken. De materialen die op deze Website worden aangeboden vallen onder de van toepassing zijnde copyright- en handelsmerkwetgeving. De Website wordt onderhouden door en is volledig het eigendom van Wohok Solutions Limited (“de Eigenaar”).

Disclaimer

De materialen op deze Website worden in bestaande toestand aangeboden. De Eigenaar doet geen garanties, zowel expliciet als impliciet, en doet hierbij afstand van en ontkent alle overige garantie, waaronder alle impliciete voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of copyright-inbreuk of overige rechtenschending.

Daarnaast geeft de Eigenaar geen garantie en doet geen uitlatingen over de correctheid, waarschijnlijke uitkomsten of betrouwbaarheid van het gebruik van alle materialen op deze Website of op andere wijze gerelateerd aan dergelijk materiaal of overige websites waarnaar gelinkt wordt of die linken naar deze site.

Beperkingen

In geen enkel geval kan de Eigenaar of zijn leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor welke geleden schade dan ook (waaronder, maar niet gelimiteerd tot schade door verlies van data of winst of door bedrijfsonderbreking) veroorzaakt door gebruik of door onvermogen de materialen op de Website te gebruiken, zelfs als de Eigenaar of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van deze schade. Omdat sommige rechtsgebieden deze beperking van impliciete garanties niet accepteren, of geen aansprakelijkheidsbeperkingen accepteren voor gevolgschade of incidentele schade, kan het zijn dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Correctheid van het materiaal

Het materiaal dat op de Website beschikbaar is kan technische fouten, typefouten of fotografische fouten bevatten. De Eigenaar staat niet garant voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de materialen die op de Website beschikbaar zijn. De Eigenaar is bevoegd op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassingen te doen aan het materiaal dat op de Website beschikbaar is. De Eigenaar garandeert echter niet dat de materialen geüpdatet worden.

Links

De Eigenaar heeft niet alle externe websites die op de Website worden aangeboden beoordeeld en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze aangeboden externe websites. Het feit dat een website wordt aangeboden betekent niet dat de inhoud van die website door de Eigenaar is goedgekeurd. Het gebruik van deze externe websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Aanpassingen

De Eigenaar mag te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassingen doen aan de Algemene Voorwaarden. Door deze Website te gebruiken gaan u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden overzien door en zijn opgesteld in overeenkomst met de geldende wetgeving van Hong Kong en u gaat onvoorwaardelijk akkoord met de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Hong Kong. De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is de wettelijk bindende versie.

Laatste aanpassing: 19 september 2016.