Algemene Voorwaarden

Door www.pinhok.com te bezoeken gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van eventuele van toepassing zijnde lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door het geldende auteursrecht en merkenrecht. Deze website is volledig eigendom van en wordt beheerd door Wohok Solutions Limited.

Disclaimer

De materialen op deze website worden aangeboden op 'as is' -basis. Wohok Solutions Limited geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Bovendien geeft Wohok Solutions Limited geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Beperkingen

Wohok Solutions Limited of haar leveranciers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op deze website, zelfs als Wohok Solutions Limited of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op deze website worden weergegeven, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Wohok Solutions Limited garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, compleet of actueel zijn. Wohok Solutions Limited heeft het recht te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de materialen op haar website. Wohok Solutions Limited heeft echter niet de verplichting de materialen bij te werken.

Links

Wohok Solutions Limited heeft niet alle websites bekeken waarnaar op haar website wordt gelinkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. De opname van een link impliceert geen goedkeuring van de website door Wohok Solutions Limited. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites geschiedt op eigen risico.

Wijzigingen

Wohok Solutions Limited kan deze Algemene Voorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de op dat moment geldende versie van deze voorwaarden.

Geldend recht

Deze voorwaarden zijn vastgelegd en geïnterpreteerd volgens de wetten van Hongkong. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Hongkong. De Engelse versie van deze algemene voorwaarden is juridisch bindend.

Meest recente update: 2019-10-17