Koreaanse Getallen

Het leren van cijfers en getallen is een belangrijke stap bij het leren van een nieuwe taal. Om u op weg te helpen hebben we hieronder een lijst met de belangrijkste cijfers en getallen samengesteld. Voor nog meer getallen kunt u kijken bij onze leermaterialen aan het einde van de pagina.

NederlandsKoreaans
0영 (yeong)
1일 (il)
2이 (i)
3삼 (sam)
4사 (sa)
5오 (o)
6육 (yug)
7칠 (chil)
8팔 (pal)
9구 (gu)
10십 (sib)
11십일 (sib-il)
12십이 (sib-i)
13십삼 (sibsam)
14십사 (sibsa)
15십오 (sib-o)
16십육 (sib-yug)
17십칠 (sibchil)
18십팔 (sibpal)
19십구 (sibgu)
20이십 (isib)
30삼십 (samsib)
40사십 (sasib)
50오십 (osib)
60육십 (yugsib)
70칠십 (chilsib)
80팔십 (palsib)
90구십 (gusib)
100백 (baeg)
200이백 (ibaeg)
300삼백 (sambaeg)
400사백 (sabaeg)
500오백 (obaeg)
600육백 (yugbaeg)
700칠백 (chilbaeg)
800팔백 (palbaeg)
900구백 (gubaeg)
1000천 (cheon)
2000이천 (icheon)
3000삼천 (samcheon)
4000사천 (sacheon)
5000오천 (ocheon)
6000육천 (yugcheon)
7000칠천 (chilcheon)
8000팔천 (palcheon)
9000구천 (gucheon)
10.000만 (man)
100.000십만 (sibman)
1.000.000백만 (baegman)
10.000.000천만 (cheonman)
100.000.000일억 (il-eog)
1.000.000.000십억 (sib-eog)
10.000.000.000백억 (baeg-eog)
100.000.000.000천억 (cheon-eog)
1.000.000.000.000일조 (iljo)
Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Koreaans

Leer Koreaans - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Koreaans - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Koreaans vocabulaireboek

Koreaans vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Koreaanse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Koreaans

Flashcardo
Flashcardo is onze nieuwe flashcard-website die we de komende maanden en jaren stap voor stap zullen verbeteren, maar die nu al veel waardevolle inhoud bevat. Klik om te beginnen op de onderstaande link.

Gratis Leermaterialen