Regler & Villkor

Genom att besöka www.pinhok.com (“Sidan”), godkänner du att du är bunden till dessa regler & villkor (“Villkor”), alla gällande lagar och regler, och godkänner att du är ansvarig att efterleva alla gällande lokala lagar. Om du inte godkänner dessa villkor förhindras du från att använda sidan. Materialet som finns på sidan skyddas av gällande upphovsrättslagar och varumärkeslagar. Sidan ägs och drivs av Wohok Solutions Limited (Ägaren).

Friskrivningsklausul

Materialet på sidan förses “som de är”. Ägaren ger inga garantier, uttryckta eller antydda, och friskriver sig och nekar härmed till alla andra garantier inklusive, utan begränsningar, antydda garantier eller säljbarhetsförhållanden, lämplighet för ett särskilt syfte, eller frånvaro av intrång av intellektuell egendom eller andra rättighetsbrott.

Dessutom ger Ägaren inga garantier eller gör några representationer angående korrekthet, troliga resultat eller pålitlighet av användningen av materialet på webbsidan eller andra relaterade material eller på några sidor som är länkade till den här sidan.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska Ägaren eller dess återförsäljaren hållas ansvariga för skador (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår från användandet eller oförmågan att använda materialet på Sidan, även om Ägaren eller en auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten om sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av antydda garantier, eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller indirekta skador, kanske dessa begränsningar inte gäller för er.

Materialets korrekthet

Materialet som finns på sidan kan inkludera tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Ägaren garanterar inte att materialet på webbsidan är korrekt, komplett eller aktuellt. Ägaren kan göra ändringar av materialet som finns på webbsidan när som helst utan förvarning. Ägaren har dock ingen skyldighet att uppdatera materialet.

Länkar

Ägaren har inte kontrollerat alla sidorna som länkas till på dess webbsida och är inte ansvarig för innehållet på sådana länkade sidor. Inkluderingen av länken antyder inte att Ägaren stödjer sidan. Användning av en sådan länkad webbsida sker på användarens egen risk.

Ändringar

Ägaren kan ändra dessa villkor för webbsidan när som helst utan förvarning. Genom att använda webbsidan accepterar ni och är bunden till de aktuella villkoren.

Gällande lag

Dessa villkor gäller under och är skapade i enlighet med lagarna i Hong Kong och ni underkastar er oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Hong Kong. Den engelska versionen av dessa villkor och regler är juridiskt bindande.

Senaste uppdateringen: 2016-09-19