Verbit latviaksi

Verbit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä latviankielinen verbiluettelo auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä latviankielisiä verbejä. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja adjektiiveihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita latviaksi. Lisää latviankielisiä sanastoja löytyy latvian oppimateriaaleista sivun lopusta.
Latvian yleiset verbit
Latvian toimintasanat
Liikkeet latviaksi
Latvian liike-elämän verbit


Latvian yleiset verbit


SuomiLatvia  
avata latviaksiatvērt (1, atveru, atver, atver, atvēru)
sulkea latviaksiaizvērt (1, aizveru, aizver, aizver, aizvēru)
istua latviaksisēdēt (3, sēžu, sēdi, sēž, sēdēju)
seistä latviaksistāvēt (3, stāvu, stāvi, stāv, stāvēju)
tietää latviaksizināt (3, zinu, zini, zina, zināju)
ajatella latviaksidomāt (2, domāju, domā, domā, domāju)
voittaa latviaksiuzvarēt (3, uzvaru, uzvari, uzvar, uzvarēju)
hävitä latviaksizaudēt (2, zaudēju, zaudē, zaudē, zaudēju)
kysyä latviaksijautāt (2, jautāju, jautā, jautā, jautāju)
vastata latviaksiatbildēt (3, atbildu, atbildi, atbild, atbildēju)
auttaa latviaksipalīdzēt (3, palīdzu, palīdzi, palīdz, palīdzēju)
tykätä latviaksipatikt (1, patīku, patīc, patīk, patiku)
suudella latviaksiskūpstīt (3, skūpstu, skūpsti, skūpsta, skūpstīju)
syödä latviaksiēst (1, ēdu, ēd, ēd, ēdu)
juoda latviaksidzert (1, dzeru, dzer, dzer, dzēru)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Latvian toimintasanat


SuomiLatvia  
ottaa latviaksiņemt (1, ņemu, ņem, ņem, ņēmu)
laittaa latviaksilikt (1, lieku, liec, liek, liku)
löytää latviaksiatrast (1, atrodu, atrodi, atrod, atradu)
varastaa latviaksizagt (1, zogu, zodz, zog, zagu)
tappaa latviaksinogalināt (3, nogalinu, nogalini, nogalina, nogalināju)
lentää latviaksilidot (2, lidoju, lido, lido, lidoju)
hyökätä latviaksiuzbrukt (1, uzbrūku, uzbrūc, uzbrūk, uzbruku)
puolustaa latviaksiaizsargāt (2, aizsargāju, aizsargā, aizsargā, aizsargāju)
pudota latviaksikrist (1, krītu, krīti, krīt, kritu)
valita latviaksiizvēlēties (3, izvēlos, izvēlies, izvēlas, izvēlējos)

Liikkeet latviaksi


SuomiLatvia  
juosta latviaksiskriet (1, skrienu, skrien, skrien, skrēju)
uida latviaksipeldēt (3, peldu, peldi, peld, peldēju)
hypätä latviaksilēkt (1, lecu, lec, lec, lēcu)
vetää latviaksivilkt (1, velku, velc, velk, vilku)
työntää latviaksigrūst (1, grūžu, grūd, grūž, grūdu)
heittää latviaksimest (1, metu, met, met, metu)
ryömiä latviaksirāpot (2, rāpoju, rāpo, rāpo, rāpoju)
tapella latviaksicīnīties (3, cīnos, cīnies, cīnās, cīnījos)
ottaa kiinni latviaksiķert (1, ķeru, ķer, ķer, ķēru)
pyöriä latviaksirullēt (2, rullēju, rullē, rullē, rullēju)

Latvian liike-elämän verbit


SuomiLatvia  
ostaa latviaksipirkt (1, pērku, pērc, pērk, pirku)
maksaa latviaksimaksāt (2, maksāju, maksā, maksā, maksāju)
myydä latviaksipārdot (IRR, pārdodu, pārdod, pārdod, pārdevu)
opiskella latviaksimācīties (3, mācos, mācies, mācās, mācījos)
soittaa latviaksizvanīt (3, zvanu, zvani, zvana, zvanīju)
lukea latviaksilasīt (3, lasu, lasi, lasa, lasīju)
kirjoittaa latviaksirakstīt (3, rakstu, raksti, raksta, rakstīju)
laskea latviaksirēķināt (3, rēķinu, rēķini, rēķina, rēķināju)
mitata latviaksimērīt (3, mēru, mēri, mēra, mērīju)
ansaita latviaksipelnīt (3, pelnu, pelni, pelna, pelnīju)
laskea latviaksiskaitīt (3, skaitu, skaiti, skaita, skaitīju)
skannata latviaksiskenēt (2, skenēju, skenē, skenē, skenēju)
tulostaa latviaksidrukāt (2, drukāju, drukā, drukā, drukāju)


Verbit latviaksi

Lataa PDF-tiedostona

Latvian sanastokirjat

Opi Latviaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Latviaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Latvian sanakirja

Latvian sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 latviankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Latvian Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Latvian Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot