Werkwoorden in het Lets

Werkwoorden zijn een belangrijk onderdeel van elke taal. De onderstaande lijst met Letse werkwoorden helpt je in een mum van tijd veelgebruikte Letse werkwoorden te leren. Samen met andere basis zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden kun je hiermee snel basiszaken in het Lets benoemen. Kijk voor nog meer Letse werkwoorden naar onze leermiddelen voor Lets aan het einde van de pagina.
Basis Letse werkwoorden
Letse actiewoorden
Bewegingen in het Lets
Zakelijke werkwoorden Lets


Basis Letse werkwoorden


NederlandsLets  
openen in het Letsatvērt (1, atveru, atver, atver, atvēru)
sluiten in het Letsaizvērt (1, aizveru, aizver, aizver, aizvēru)
zitten in het Letssēdēt (3, sēžu, sēdi, sēž, sēdēju)
staan in het Letsstāvēt (3, stāvu, stāvi, stāv, stāvēju)
weten in het Letszināt (3, zinu, zini, zina, zināju)
denken in het Letsdomāt (2, domāju, domā, domā, domāju)
winnen in het Letsuzvarēt (3, uzvaru, uzvari, uzvar, uzvarēju)
verliezen in het Letszaudēt (2, zaudēju, zaudē, zaudē, zaudēju)
vragen in het Letsjautāt (2, jautāju, jautā, jautā, jautāju)
antwoorden in het Letsatbildēt (3, atbildu, atbildi, atbild, atbildēju)
helpen in het Letspalīdzēt (3, palīdzu, palīdzi, palīdz, palīdzēju)
leuk vinden in het Letspatikt (1, patīku, patīc, patīk, patiku)
kussen in het Letsskūpstīt (3, skūpstu, skūpsti, skūpsta, skūpstīju)
eten in het Letsēst (1, ēdu, ēd, ēd, ēdu)
drinken in het Letsdzert (1, dzeru, dzer, dzer, dzēru)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Letse actiewoorden


NederlandsLets  
nemen in het Letsņemt (1, ņemu, ņem, ņem, ņēmu)
zetten in het Letslikt (1, lieku, liec, liek, liku)
vinden in het Letsatrast (1, atrodu, atrodi, atrod, atradu)
stelen in het Letszagt (1, zogu, zodz, zog, zagu)
vermoorden in het Letsnogalināt (3, nogalinu, nogalini, nogalina, nogalināju)
vliegen in het Letslidot (2, lidoju, lido, lido, lidoju)
aanvallen in het Letsuzbrukt (1, uzbrūku, uzbrūc, uzbrūk, uzbruku)
verdedigen in het Letsaizsargāt (2, aizsargāju, aizsargā, aizsargā, aizsargāju)
vallen in het Letskrist (1, krītu, krīti, krīt, kritu)
kiezen in het Letsizvēlēties (3, izvēlos, izvēlies, izvēlas, izvēlējos)

Bewegingen in het Lets


NederlandsLets  
rennen in het Letsskriet (1, skrienu, skrien, skrien, skrēju)
zwemmen in het Letspeldēt (3, peldu, peldi, peld, peldēju)
springen in het Letslēkt (1, lecu, lec, lec, lēcu)
trekken in het Letsvilkt (1, velku, velc, velk, vilku)
duwen in het Letsgrūst (1, grūžu, grūd, grūž, grūdu)
gooien in het Letsmest (1, metu, met, met, metu)
kruipen in het Letsrāpot (2, rāpoju, rāpo, rāpo, rāpoju)
vechten in het Letscīnīties (3, cīnos, cīnies, cīnās, cīnījos)
vangen in het Letsķert (1, ķeru, ķer, ķer, ķēru)
rollen in het Letsrullēt (2, rullēju, rullē, rullē, rullēju)

Zakelijke werkwoorden Lets


NederlandsLets  
kopen in het Letspirkt (1, pērku, pērc, pērk, pirku)
betalen in het Letsmaksāt (2, maksāju, maksā, maksā, maksāju)
verkopen in het Letspārdot (IRR, pārdodu, pārdod, pārdod, pārdevu)
studeren in het Letsmācīties (3, mācos, mācies, mācās, mācījos)
bellen in het Letszvanīt (3, zvanu, zvani, zvana, zvanīju)
lezen in het Letslasīt (3, lasu, lasi, lasa, lasīju)
schrijven in het Letsrakstīt (3, rakstu, raksti, raksta, rakstīju)
rekenen in het Letsrēķināt (3, rēķinu, rēķini, rēķina, rēķināju)
meten in het Letsmērīt (3, mēru, mēri, mēra, mērīju)
verdienen in het Letspelnīt (3, pelnu, pelni, pelna, pelnīju)
tellen in het Letsskaitīt (3, skaitu, skaiti, skaita, skaitīju)
scannen in het Letsskenēt (2, skenēju, skenē, skenē, skenēju)
printen in het Letsdrukāt (2, drukāju, drukā, drukā, drukāju)


Werkwoorden in het Lets

Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Lets

Leer Lets - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Lets - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Lets vocabulaireboek

Lets vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Letse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Lets

Flashcardo

Gratis Letse Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen