100 vocaboli principali in sloveno

Crediamo che per iniziare il percorso di apprendimento con il piede giusto sia importante apprendere prima i vocaboli principali in sloveno. Questa lista di parole sloveni contiene 100 dei più importanti vocaboli sloveni che dovresti imparare subito. Parole sloveni di base per iniziare, ottime per i principianti. Per gli altri vocabolari, consulta le nostre risorse di apprendimento per lo sloveno in fondo alla pagina.

Vocabolario sloveno 1-20


ItalianoSloveno  
iojaz (jàz)
tuti (tí)
luion (òn)
leiona (ôna)
essoono (ôno)
noimi (mí)
voivi (ví)
lorooni (ôni)
cosakaj (káj)
chikdo (kdó)
dovekje (kjé)
perchézakaj (zakáj)
comekako (kakó)
qualekateri (katéri)
quandokdaj (kdáj)
dopopotem (potém)
seče (če)
davveroresnično (resníčno)
maampak (àmpak)
perchéker (ker)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Vocabolario sloveno 21-60


ItalianoSloveno  
nonne (ne)
questoto (to)
ho bisogno di questoRabim to (Rábim to)
quanto costa?Koliko je to? (Kóliko je tó?)
quellotisto (tísto)
tuttovse (vsè)
oali (ali)
ein (in)
saperevedeti (védeti / ve-, vem, vedel)
lo soVem (Vém)
non lo soNe vem (Ne vém)
pensaremisliti (mísliti / misli-, mislim, mislil)
venirepriti (príti / pri-, pridem, prišel)
metterepoložiti (položíti / položi-, položim, položil)
prenderevzeti (vzéti / vz-, vzamem, vzel)
trovarenajti (nájti / na-, najdem, našel)
ascoltareposlušati (poslúšati / posluša-, poslušam, poslušal)
lavoraredelati (délati / dela-, delam, delal)
parlaregovoriti (govoríti / govori-, govorim, govoril)
daredati (dáti / da-, dam, dal)
piacereimeti rad (iméti ràd / im-, imam, imel)
aiutarepomagati (pomágati / pomaga-, pomagam, pomagal)
amareljubiti (ljubíti / ljubi-, ljubim, ljubil)
fare una telefonatapoklicati (poklícati / pokli-, pokličem, poklical)
aspettarečakati (čákati / čaka-, čakam, čakal)
mi piaciVšeč si mi (Všéč si mi)
questo non mi piaceTo mi ni všeč (To mi ni všéč)
mi ami?Ali me ljubiš? (Ali me ljúbiš?)
ti amoLjubim te (Ljúbim te)
0nič (nìč)
1ena (êna)
2dva (dvá)
3tri (trí)
4štiri (štíri)
5pet (pét)
6šest (šést)
7sedem (sédem)
8osem (ósem)
9devet (devét)
10deset (desét)

Vocabolario sloveno 61-100


ItalianoSloveno  
11enajst (enájst)
12dvanajst (dvanájst)
13trinajst (trinájst)
14štirinajst (štirinájst)
15petnajst (petnájst)
16šestnajst (šestnájst)
17sedemnajst (sedemnájst)
18osemnajst (osemnájst)
19devetnajst (devetnájst)
20dvajset (dvájset)
nuovonov (nòv / nova, novo)
vecchiostar (stàr / stara, staro)
pocomalo (málo)
tantoveliko (velíko)
quanto?koliko? (kóliko?)
quanti?koliko? (kóliko?)
sbagliatonapačen (napáčen / napačna, napačno)
correttopravilen (pravílen / pravilna, pravilno)
cattivoslab (slàb / slaba, slabo)
buonodober (dóber / dobra, dobro)
contentosrečen (sréčen / srečna, srečno)
cortokratek (krátek / kratka, kratko)
lungodolg (dôlg / dolga, dolgo)
piccolomajhen (májhen / majhna, majhno)
grandevelik (vêlik / velika, veliko)
tam (tàm)
quitukaj (túkaj)
destradesno (désno)
sinistralevo (lévo)
bellalep (lép / lepa, lepo)
giovanemlad (mlád / mlada, mlado)
vecchiostar (stàr / stara, staro)
salvepozdravljeni (pozdrávljeni)
a dopose vidimo (se vídimo)
okv redu (v rédu)
stai attentopazi nase (pázi náse)
non ti preoccuparene skrbi (ne skŕbi)
certoseveda (sevéda)
buongiornodober dan (dóber dán)
ciaoživijo (žívijo)Scarica come PDF

Libri Vocabolario in Sloveno

Impara lo Sloveno - Velocemente / Facilmente / Efficiente

Impara lo Sloveno - Velocemente / Facilmente / Efficiente

Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.
Libro Vocabolario Sloveno

Libro Vocabolario Sloveno

Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.


Flashcard di Sloveno

Flashcardo

Flashcard Gratuite di Sloveno

Su Flashcardo trovi flashcard online gratuite di oltre 50 lingue, per aiutarti ad accelerare il tuo apprendimento

Risorse di apprendimento gratuite