Top 100 ord på slovensk

Vi tror på, at det er godt at lære de vigtigste slovenske ord først for at komme godt i gang med din læringsrejse. Denne slovenske ordliste indeholder 100 af de vigtigste slovenske ord, du bør lære med det samme. De mest basale slovenske ord for begyndere. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere slovenske ord.

Slovenske ord 1-20


DanskSlovensk  
jeg på slovenskjaz (jàz)
du på slovenskti (tí)
han på slovenskon (òn)
hun på slovenskona (ôna)
det på slovenskono (ôno)
vi på slovenskmi (mí)
I på slovenskvi (ví)
de på slovenskoni (ôni)
hvad på slovenskkaj (káj)
hvem på slovenskkdo (kdó)
hvor på slovenskkje (kjé)
hvorfor på slovenskzakaj (zakáj)
hvordan på slovenskkako (kakó)
hvilken på slovenskkateri (katéri)
hvornår på slovenskkdaj (kdáj)
på slovenskpotem (potém)
hvis på slovenskče (če)
virkelig på slovenskresnično (resníčno)
men på slovenskampak (àmpak)
fordi på slovenskker (ker)

Slovenske ord 21-60


DanskSlovensk  
ikke på slovenskne (ne)
dette på slovenskto (to)
Jeg har brug for dette på slovenskRabim to (Rábim to)
Hvor meget koster dette? på slovenskKoliko je to? (Kóliko je tó?)
det på slovensktisto (tísto)
alle på slovenskvse (vsè)
eller på slovenskali (ali)
og på slovenskin (in)
at vide på slovenskvedeti (védeti / ve-, vem, vedel)
Jeg ved det på slovenskVem (Vém)
Jeg ved det ikke på slovenskNe vem (Ne vém)
at tænke på slovenskmisliti (mísliti / misli-, mislim, mislil)
at komme på slovenskpriti (príti / pri-, pridem, prišel)
at sætte på slovenskpoložiti (položíti / položi-, položim, položil)
at tage på slovenskvzeti (vzéti / vz-, vzamem, vzel)
at finde på slovensknajti (nájti / na-, najdem, našel)
at lytte på slovenskposlušati (poslúšati / posluša-, poslušam, poslušal)
at arbejde på slovenskdelati (délati / dela-, delam, delal)
at tale på slovenskgovoriti (govoríti / govori-, govorim, govoril)
at give på slovenskdati (dáti / da-, dam, dal)
at kunne lide på slovenskimeti rad (iméti ràd / im-, imam, imel)
at hjælpe på slovenskpomagati (pomágati / pomaga-, pomagam, pomagal)
at elske på slovenskljubiti (ljubíti / ljubi-, ljubim, ljubil)
at ringe på slovenskpoklicati (poklícati / pokli-, pokličem, poklical)
at vente på slovenskčakati (čákati / čaka-, čakam, čakal)
Jeg kan lide dig på slovenskVšeč si mi (Všéč si mi)
Jeg kan ikke lide dette på slovenskTo mi ni všeč (To mi ni všéč)
Elsker du mig? på slovenskAli me ljubiš? (Ali me ljúbiš?)
Jeg elsker dig på slovenskLjubim te (Ljúbim te)
0 på slovensknič (nìč)
1 på slovenskena (êna)
2 på slovenskdva (dvá)
3 på slovensktri (trí)
4 på slovenskštiri (štíri)
5 på slovenskpet (pét)
6 på slovenskšest (šést)
7 på slovensksedem (sédem)
8 på slovenskosem (ósem)
9 på slovenskdevet (devét)
10 på slovenskdeset (desét)

Slovenske ord 61-100


DanskSlovensk  
11 på slovenskenajst (enájst)
12 på slovenskdvanajst (dvanájst)
13 på slovensktrinajst (trinájst)
14 på slovenskštirinajst (štirinájst)
15 på slovenskpetnajst (petnájst)
16 på slovenskšestnajst (šestnájst)
17 på slovensksedemnajst (sedemnájst)
18 på slovenskosemnajst (osemnájst)
19 på slovenskdevetnajst (devetnájst)
20 på slovenskdvajset (dvájset)
ny på slovensknov (nòv / nova, novo)
gammel på slovenskstar (stàr / stara, staro)
på slovenskmalo (málo)
mange på slovenskveliko (velíko)
hvor meget? på slovenskkoliko? (kóliko?)
hvor mange? på slovenskkoliko? (kóliko?)
forkert på slovensknapačen (napáčen / napačna, napačno)
korrekt på slovenskpravilen (pravílen / pravilna, pravilno)
dårlig på slovenskslab (slàb / slaba, slabo)
god på slovenskdober (dóber / dobra, dobro)
lykkelig på slovensksrečen (sréčen / srečna, srečno)
kort på slovenskkratek (krátek / kratka, kratko)
lang på slovenskdolg (dôlg / dolga, dolgo)
lille på slovenskmajhen (májhen / majhna, majhno)
stor på slovenskvelik (vêlik / velika, veliko)
der på slovensktam (tàm)
her på slovensktukaj (túkaj)
højre på slovenskdesno (désno)
venstre på slovensklevo (lévo)
smuk på slovensklep (lép / lepa, lepo)
ung på slovenskmlad (mlád / mlada, mlado)
gammel på slovenskstar (stàr / stara, staro)
hallo på slovenskpozdravljeni (pozdrávljeni)
vi ses senere på slovenskse vidimo (se vídimo)
ok på slovenskv redu (v rédu)
pas på på slovenskpazi nase (pázi náse)
bare rolig på slovenskne skrbi (ne skŕbi)
selvfølgelig på slovenskseveda (sevéda)
goddag på slovenskdober dan (dóber dán)
hej på slovenskživijo (žívijo)

Lær Slovensk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Slovensk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Slovenian-Full

Slovensk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.