Vilkår & Betingelser

Vilkår & betingelser

Ved at besøge www.pinhok.com ("hjemmesiden"), accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår"), alle gældende love og bestemmelser, og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du ikke er enig med nogen af disse vilkår, er du afskåret fra at anvende eller få adgang til hjemmesiden. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkelovgivningen. Hjemmesiden er fuldstændig ejet og drevet af Wohok Solutions Limited ("ejeren").

Ansvarsfraskrivelse

Materialet på hjemmesiden stilles til rådighed på en "som givet" basis. Ejeren giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og frasiger og negerer herved alle andre garantier, herunder, uden begrænsning, indirekte garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder eller anden overtrædelse af rettigheder.

Endvidere kan ejeren ikke garantere for eller afgive nogen erklæring vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålidelighed af brugen af materialerne på hjemmesiden, eller anden forbindelse med disse materialer eller nogen websider knyttet til denne hjemmeside.

Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal ejeren, eller dennes leverandører, være ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af data eller fortjeneste, eller på grund af driftsforstyrrelser) som følge af brug eller manglende evne til at bruge materialerne på hjemmesiden, selv hvis ejeren eller en bemyndiget repræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne skader. Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af indirekte garantier, eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

Nøjagtigheden af materialer

Materialerne der optræder på hjemmesiden kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Ejeren garanterer ikke, at materialerne på hjemmesiden er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Ejeren kan foretage ændringer i materialerne på sin hjemmeside til enhver tid uden varsel. Ejeren forpligter sig imidlertid ikke til at opdatere materialerne.

Links

Ejeren har ikke gennemgået alle de websider der er knyttet til hjemmesiden, og således er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan linket webside. Inkludering af disse links betyder ikke godkendelse fra ejeren af denne hjemmeside. Anvendelse af en sådan et link til en hjemmeside, er på brugerens egen risiko.

Ændringer

Ejeren kan revidere disse vilkår for hjemmesiden til enhver tid uden varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår.

Gældende lov

Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Hongkong, og du er uigenkaldeligt underlagt den eksklusive domstols kompetence i Hong Kong. Den engelske version af disse vilkår og betingelser, er den der er juridisk bindende.

Sidst opdateret: 19/09/2016