Slovenske udsagnsord

Udsagnsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over slovenske udsagnsord vil hjælpe dig med at lære almindelige slovenske udsagnsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og tillægsord vil dette hurtigt give dig mulighed for at sige grundlæggende ting på slovensk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere slovenske ord.

Grundlæggende udsagnsord på slovensk


DanskSlovensk  
at åbne på slovenskodpreti (odpréti / odpr-, odprem, odprl)
at lukke på slovenskzapreti (zapréti / zapr-, zaprem, zaprl)
at sidde på slovensksedeti (sedéti / sed-, sedim, sedel)
at stå på slovenskstati (státi / sta-, stanem, stal)
at vide på slovenskvedeti (védeti / ve-, vem, vedel)
at tænke på slovenskmisliti (mísliti / misli-, mislim, mislil)
at vinde på slovenskzmagati (zmágati / zmaga-, zmagam, zmagal)
at tabe på slovenskizgubiti (izgubíti / izgubi-, izgubim, izgubil)
at spørge på slovenskvprašati (vprášati / vpraša-, vprašam, vprašal)
at svare på slovenskodgovoriti (odgovoríti / odgovori-, odgovorim, odgovoril)
at hjælpe på slovenskpomagati (pomágati / pomaga-, pomagam, pomagal)
at kunne lide på slovenskimeti rad (iméti ràd / im-, imam, imel)
at kysse på slovenskpoljubiti (poljubíti / poljubi-, poljubim, poljubil)
at spise på slovenskjesti (jésti / je-, jem, jedel)
at drikke på slovenskpiti (píti / pi-, pijem, pil)

Slovenske ord, der udtrykker en handling


DanskSlovensk  
at tage på slovenskvzeti (vzéti / vz-, vzamem, vzel)
at sætte på slovenskpoložiti (položíti / položi-, položim, položil)
at finde på slovensknajti (nájti / na-, najdem, našel)
at stjæle på slovenskukrasti (ukrásti / ukra-, ukradem, ukradel)
at dræbe på slovenskubiti (ubíti / ubi-, ubijem, ubil)
at flyve på slovenskleteti (letéti / let-, letim, letel)
at angribe på slovensknapasti (napásti / napa-, napadem, napadel)
at forsvare på slovenskbraniti (braníti / brani-, branim, branil)
at falde på slovenskpadati (pádati / pada-, padam, padal)
at vælge på slovenskizbrati (izbráti / izb-, izberem, izbral)

Bevægelse på slovensk


DanskSlovensk  
at løbe på slovenskteči (têči / teč-, tečem, tekel)
at svømme på slovenskplavati (plávati / plava-, plavam, plaval)
at hoppe på slovenskskočiti (skočíti / skoči-, skočim, skočil)
at trække på slovenskvleči (vléči / vle-, vlẹ́čem, vlekel)
at skubbe på slovenskpotisniti (potísniti / pritisn-, pritisnem, pritisnil)
at kaste på slovenskvreči (vréči / vr-, vržem, vrgel)
at kravle på slovenskplaziti se (plazíti se / plazi-, plazim, plazil)
at kæmpe på slovenskboriti se (boríti se / bori-, borim, boril)
at fange på slovenskujeti (ujéti / uj-, ujamem, ujel)
at rulle på slovenskkotaliti se (kotalíti se / kotali-, kotalim, kotalil)

Slovenske udsagnsord til brug i forretningssammenhæng


DanskSlovensk  
at købe på slovenskkupiti (kupíti / kupi-, kupim, kupil)
at betale på slovenskplačati (pláčati / plača-, plačam, plačal)
at sælge på slovenskprodati (prodáti / proda-, prodam, prodal)
at studere på slovenskštudirati (študírati / študira-, študiram, študiral)
at ringe på slovenskpoklicati (poklícati / pokli-, pokličem, poklical)
at læse på slovenskbrati (bráti / b-, berem, bral)
at skrive på slovenskpisati (písati / pi-, pišem, pisal)
at beregne på slovenskizračunati (izračúnati / izračuna-, izračunam, izračunal)
at måle på slovenskmeriti (mériti / meri-, merim, meril)
at tjene på slovenskzaslužiti (zaslužíti / zasluži-, zaslužim, zaslužil)
at tælle på slovenskšteti (štéti / šte-, štejem, štel)
at scanne på slovenskskenirati (skenírati / skenira-, skeniram, skeniral)
at udskrive på slovensknatisniti (natísniti / natisn-, natisnem, natisnil)

Lær Slovensk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Slovensk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Slovenian-Full

Slovensk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.