100 Chineese Basislijsten Woordenschat

Wij geloven dat het aanleren van de belangrijkste woordenlijsten een goede eerste stap is bij het leren van een taal. Hieronder vindt u 100 van de meest gebruikte woordenlijsten. Bekijk voor meer van dit soort woordenlijsten ons gele vocabulaireboek aan het einde van deze pagina.

NederlandsChinees
ik我 (wǒ)
je/jij你 (nǐ)
hij他 (tā)
zij她 (tā)
het它 (tā)
we/wij我们 (wǒ men)
jullie你们 (nǐ men)
zij他们 (tā men)
wat什么 (shén me)
wie谁 (shéi)
waar哪里 (nǎ lǐ)
waarom为什么 (wèi shén me)
hoe怎样 (zěn yàng)
welke哪一个 (nǎ yī ge)
wanneer什么时候 (shén me shí hou)
dan然后 (rán hòu)
als如果 (rú guǒ)
echt真的 (zhēn de)
maar但是 (dàn shì)
omdat因为 (yīn wèi)
niet不 (bù)
deze这个 (zhè ge)
dat那个 (nà ge)
alle全部 (quán bù)
of或者 (huò zhě)
en和 (hé)
weten知道 (zhī dào)
denken想 (xiǎng)
komen来 (lái)
zetten放 (fàng)
nemen拿 (ná)
vinden找到 (zhǎo dào)
luisteren听 (tīng)
werken工作 (gōng zuò)
praten说 (shuō)
geven给 (gěi)
leuk vinden喜欢 (xǐ huan)
helpen帮助 (bāng zhù)
houden van爱 (ài)
bellen打电话 (dǎ diàn huà)
wachten等 (děng)
0零 (líng)
1一 (yī)
2二 (èr)
3三 (sān)
4四 (sì)
5五 (wǔ)
6六 (liù)
7七 (qī)
8八 (bā)
9九 (jiǔ)
10十 (shí)
11十一 (shí yī)
12十二 (shí èr)
13十三 (shí sān)
14十四 (shí sì)
15十五 (shí wǔ)
16十六 (shí liù)
17十七 (shí qī)
18十八 (shí bā)
19十九 (shí jiǔ)
20二十 (èr shí)
nieuw新 (xīn)
oud旧 (jiù)
weinig少 (shǎo)
veel多 (duō)
fout错 (cuò)
correct对 (duì)
slecht坏 (huài)
goed好 (hǎo)
gelukkig高兴 (gāo xìng)
kort短 (duǎn)
lang长 (cháng)
klein小 (xiǎo)
groot大 (dà)
daar那里 (nà lǐ)
hier这里 (zhè lǐ)
rechts右 (yòu)
links左 (zuǒ)
mooi漂亮 (piào liang)
jong年轻 (nián qīng)
oud老 (lǎo)
hallo你好 (ní hǎo)
oké好的 (hǎo de)
natuurlijk当然 (dāng rán)
doei拜拜 (bái bái)
tot ziens再见 (zài jiàn)
excuseer mij不好意思 (bù hǎo yì si)
sorry对不起 (duì bu qǐ)
dankjewel谢谢 (xiè xie)
alsjeblieft请 (qǐng)
nu现在 (xiàn zài)
uur小时 (xiǎo shí)
minuut分钟 (fēn zhōng)
seconde秒 (miǎo)
dag天 (tiān)
week星期 (xīng qī)
maand月 (yuè)
jaar年 (nián)
avond晚上 (wǎn shang)
Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Chinees

Leer Chinees - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Chinees - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Chinees vocabulaireboek

Chinees vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Chineese woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Chinees

Flashcardo
Flashcardo is onze nieuwe flashcard-website die we de komende maanden en jaren stap voor stap zullen verbeteren, maar die nu al veel waardevolle inhoud bevat. Klik om te beginnen op de onderstaande link.

Gratis Leermaterialen