100 Spaanse Basislijsten Woordenschat

Wij geloven dat het aanleren van de belangrijkste woordenlijsten een goede eerste stap is bij het leren van een taal. Hieronder vindt u 100 van de meest gebruikte woordenlijsten. Bekijk voor meer van dit soort woordenlijsten ons gele vocabulaireboek aan het einde van deze pagina.

NederlandsSpaans
ikyo
je/jij
hijél
zijella
heteso
we/wijnosotros
jullieustedes
zijellos
watqué
wiequién
waardónde
waarompor qué
hoecómo
welkecuál
wanneercuándo
danentonces
alssi
echtrealmente
maarpero
omdatporque
nietno
dezeeste
datese
alletodos
ofo
eny
wetensaber (sé, supe, sabido)
denkenpensar (pienso, pensé, pensado)
komenvenir (vengo, vine, venido)
zettenponer (pongo, puse, puesto)
nementomar (tomo, tomé, tomado)
vindenencontrar (encuentro, encontré, encontrado)
luisterenescuchar (escucho, escuché, escuchado)
werkentrabajar (trabajo, trabajé, trabajado)
pratenhablar (hablo, hablé, hablado)
gevendar (doy, di, dado)
leuk vindengustar (gusto, gusté, gustado)
helpenayudar (ayudo, ayudé, ayudado)
houden vanamar (amo, amé, amado)
bellenllamar (llamo, llamé, llamado)
wachtenesperar (espero, esperé, esperado)
0cero
1uno
2dos
3tres
4cuatro
5cinco
6seis
7siete
8ocho
9nueve
10diez
11once
12doce
13trece
14catorce
15quince
16dieciséis
17diecisiete
18dieciocho
19diecinueve
20veinte
nieuwnuevo (nueva, nuevos, nuevas)
oudviejo (vieja, viejos, viejas)
weinigpocos (poco, poca, pocos, pocas)
veelmuchos (mucho, mucha, muchos, muchas)
foutincorrecto (incorrecta, incorrectos, incorrectas)
correctcorrecto (correcta, correctos, correctas)
slechtmalo (mala, malos, malas)
goedbueno (buena, buenos, buenas)
gelukkigfeliz (feliz, felices, felices)
kortcorto (corta, cortos, cortas)
langlargo (larga, largos, largas)
kleinpequeño (pequeña, pequeños, pequeñas)
grootgrande (grande, grandes, grandes)
daarallá
hieraquí
rechtsderecha
linksizquierda
mooihermoso (hermosa, hermosos, hermosas)
jongjoven (joven, jóvenes, jóvenes)
oudviejo (vieja, viejos, viejas)
hallohola
okévale
natuurlijkpor supuesto
doeihasta luego
tot ziensadiós
excuseer mijdiscúlpeme
sorryperdón
dankjewelgracias
alsjeblieftpor favor
nuahora
uur(la) hora
minuut(el) minuto
seconde(el) segundo
dag(el) día
week(la) semana
maand(el) mes
jaar(el) año
avond(la) noche
Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Spaans

Leer Spaans - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Spaans - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Spaans vocabulaireboek

Spaans vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Spaanse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Spaans

Flashcardo
Flashcardo is onze nieuwe flashcard-website die we de komende maanden en jaren stap voor stap zullen verbeteren, maar die nu al veel waardevolle inhoud bevat. Klik om te beginnen op de onderstaande link.

Gratis Leermaterialen