Verb på galiciska

Verb är en väsentlig byggsten i alla språk. Den här listan med galiciska verb hjälper dig att lära dig vanliga galiciska verb på nolltid. I kombination med vanliga substantiv och adjektiv kan du snabbt börja uttrycka dig i enkla meningar på galiciska. Ta en titt på våra inlärningsresurser för galiciska i slutet av sidan för att lära dig ännu fler galiciska glosor.
Grundläggande galiciska verb
Galiciska handlingsord
Rörelser på galiciska
Galiciska affärsverb


Grundläggande galiciska verb


SvenskaGaliciska  
att öppna på Galiciskaabrir (abro, abrín, aberto)
att stänga på Galiciskacerrar (cerro, cerrei, cerrado)
att sitta på Galiciskasentar (sento, sentei, sentado)
att stå på Galiciskaerguer (ergo, erguín, erguido)
att veta på Galiciskacoñecer (coñezo, coñecín, coñecido)
att tänka på Galiciskapensar (penso, pensei, pensado)
att vinna på Galiciskagañar (gaño, gañei, gañado)
att förlora på Galiciskaperder (perdo, perdín, perdido)
att fråga på Galiciskapreguntar (pregunto, preguntei, preguntado)
att svara på Galiciskaresponder (respondo, respondín, respondido)
att hjälpa på Galiciskaaxudar (axudo, axudei, axudado)
att tycka om på Galiciskagustar (gusto, gustei, gustado)
att kyssa på Galiciskabicar (bico, biquei, bicado)
att äta på Galiciskacomer (como, comín, comido)
att dricka på Galiciskabeber (bebo, bebín, bebido)

Galiciska handlingsord


SvenskaGaliciska  
att ta på Galiciskacoller (collo, collín, collido)
att lägga på Galiciskapoñer (poño, puxen, posto)
att hitta på Galiciskaatopar (atopo, atopei, atopado)
att stjäla på Galiciskaroubar (roubo, roubei, roubado)
att döda på Galiciskamatar (mato, matei, matado)
att flyga på Galiciskavoar (voo, voei, voado)
att attackera på Galiciskaatacar (ataco, ataquei, atacado)
att försvara på Galiciskadefender (defendo, defendín, defendido)
att falla på Galiciskacaer (caio, caín, caído)
att välja på Galiciskaescoller (escollo, escollín, escollido)

Rörelser på galiciska


SvenskaGaliciska  
att springa på Galiciskacorrer (corro, corrín, corrido)
att simma på Galiciskanadar (nado, nadei, nadado)
att hoppa på Galiciskasaltar (salto, saltei, saltado)
att dra på Galiciskatirar (tiro, tirei, tirado)
att trycka på Galiciskaempurrar (empurro, empurrei, empurrado)
att kasta på Galiciskalanzar (lanzo, lanzei, lanzado)
att krypa på Galiciskagatear (gateo, gateei, gateado)
att slåss på Galiciskaloitar (loito, loitei, loitado)
att fånga på Galiciskaatrapar (atrapo, atrapei, atrapado)
att rulla på Galiciskarodar (rodo, rodei, rodado)

Galiciska affärsverb


SvenskaGaliciska  
att köpa på Galiciskacomprar (compro, comprei, comprado)
att betala på Galiciskapagar (pago, paguei, pagado)
att sälja på Galiciskavender (vendo, vendín, vendido)
att studera på Galiciskaestudar (estudo, estudei, estudado)
att ringa på Galiciskachamar (chamo, chamei, chamado)
att läsa på Galiciskaler (leo, lin, lido)
att skriva på Galiciskaescribir (escribo, escribín, escrito)
att räkna ut på Galiciskacalcular (calculo, calculei, calculado)
att mäta på Galiciskamedir (mido, medín, medido)
att tjäna på Galiciskagañar (gaño, gañei, gañado)
att räkna på Galiciskacontar (conto, contei, contado)
att skanna på Galiciskaescanear (escaneo, escaneei, escaneado)
att skriva ut på Galiciskaimprimir (imprimo, imprimín, impreso)


Verb på galiciska

Ladda ner som PDF

Lär dig Galiciska - Snabbt / Lätt / Effektivt

Lär dig Galiciska - Snabbt / Lätt / Effektivt

Letar du efter det snabbaste sättet att lära dig ett språk på? Då är den här boken rätt för dig. De flesta ordböckerna ger dig en överväldigande mängd ordlistor utan en tydlig guide för hur du ska lära dig dem. Den här boken är helt annorlunda. Den innehåller de 2000 viktigaste orden och fraserna du behöver lära dig, sorterade efter hur pass viktiga de är, så att du lär dig de vanligaste orden först.
Galicisk ordbok

Galicisk ordbok

Är du lärd på hög nivå och letar efter nya ordlistor att lära dig? Eller är du expert inom ett fält och letar efter omfattande ordlistor inom ett specifikt område? Då är detta rätt bok för dig. Den här ordboken ger dig ordlistor med många detaljer, ordnade efter ämne så att du enkelt kan välja vad du ska lära dig först.


Memoreringskort

Flashcardo

Gratis Galiciska Memoreringskort

På Flashcardo kan du hitta gratis memoreringskort på nätet för över 50 språk som hjälper dig att snabbt bli bättre

Kostnadsfria inlärningsresurser