100 suosituinta bulgarian sanastoa

Uskomme, että tärkeimpien bulgariankielisten sanastojen opettelu on hyvä tapa aloittaa uuden kielen opiskelu. Tämä bulgariankielinen sanaluettelo sisältää 100 tärkeintä bulgariankielistä sanastoa, jotka sinun kannattaa opetella heti alkuun. Erinomaisia bulgariankielisiä perussanoja vasta-alkajille. Lisää bulgariankielisiä sanastoja löytyy bulgarian oppimateriaaleista sivun lopusta.
Bulgarian sanasto 1–20
Bulgarian sanasto 21–60
Bulgarian sanasto 61–100


Bulgarian sanasto 1–20


SuomiBulgaria  
minä bulgariaksiаз (аз - az)
sinä bulgariaksiти (ти - ti)
hän bulgariaksiтой (той - toĭ)
hän bulgariaksiтя (тя - tya)
se bulgariaksiто (то - to)
me bulgariaksiние (ни́е - níe)
te bulgariaksiвие (ви́е - víe)
he bulgariaksiте (те - te)
mikä bulgariaksiкакво (какво́ - kakvó)
kuka bulgariaksiкой (кой - koĭ)
missä bulgariaksiкъде (къде́ - kŭdé)
miksi bulgariaksiзащо (защо́ - zashtó)
miten bulgariaksiкак (как - kak)
kumpi bulgariaksiкойто (ко́йто - kóĭto)
milloin bulgariaksiкога (кога́ - kogá)
sitten bulgariaksiтогава (тога́ва - togáva)
jos bulgariaksiако (ако́ - akó)
todella bulgariaksiнаистина ли (наи́стина ли - naístina li)
mutta bulgariaksiно (но - no)
koska bulgariaksiзащото (защо́то - zashtóto)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Bulgarian sanasto 21–60


SuomiBulgaria  
ei bulgariaksiне (не - ne)
tämä bulgariaksiтова (това́ - tová)
Tarvitsen tätä bulgariaksiИмам нужда от това (И́мам ну́жда от това́ - Ímam núzhda ot tová)
Kuinka paljon tämä maksaa? bulgariaksiКолко струва това? (Ко́лко стру́ва това́? - Kólko strúva tová?)
että bulgariaksiче (че - che)
kaikki bulgariaksiвсичко (вси́чко - vsíchko)
tai bulgariaksiили (или́ - ilí)
ja bulgariaksiи (и - i)
tietää bulgariaksiзнам (знам - znam)
Tiedän bulgariaksiЗнам (Знам - Znam)
Minä en tiedä bulgariaksiНе знам (Не знам - Ne znam)
ajatella bulgariaksiмисля (ми́сля - míslya)
tulla bulgariaksiидвам (и́двам - ídvam)
laittaa bulgariaksiпоставям (поста́вям - postávyam)
ottaa bulgariaksiвзимам (взи́мам - vzímam)
löytää bulgariaksiнамирам (нами́рам - namíram)
kuunnella bulgariaksiслушам (слу́шам - slúsham)
työskennellä bulgariaksiработя (рабо́тя - rabótya)
puhua bulgariaksiговоря (гово́ря - govórya)
antaa bulgariaksiдавам (да́вам - dávam)
tykätä bulgariaksiхаресвам (харе́свам - kharésvam)
auttaa bulgariaksiпомагам (пома́гам - pomágam)
rakastaa bulgariaksiобичам (оби́чам - obícham)
soittaa bulgariaksiобаждам се (оба́ждам се - obázhdam se)
odottaa bulgariaksiчакам (ча́кам - chákam)
Pidän sinusta bulgariaksiХаресвам те (Харе́свам те - Kharésvam te)
En pidä tästä bulgariaksiТова не ми харесва (Това́ не ми харе́сва - Tová ne mi kharésva)
Rakastatko minua? bulgariaksiОбичаш ли ме? (Оби́чаш ли ме? - Obíchash li me?)
Minä rakastan sinua bulgariaksiОбичам те (Оби́чам те - Obícham te)
0 bulgariaksiнула (ну́ла - núla)
1 bulgariaksiедно (едно́ - ednó)
2 bulgariaksiдве (две - dve)
3 bulgariaksiтри (три - tri)
4 bulgariaksiчетири (че́тири - chétiri)
5 bulgariaksiпет (пет - pet)
6 bulgariaksiшест (шест - shest)
7 bulgariaksiседем (се́дем - sédem)
8 bulgariaksiосем (о́сем - ósem)
9 bulgariaksiдевет (де́вет - dévet)
10 bulgariaksiдесет (де́сет - déset)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Bulgarian sanasto 61–100


SuomiBulgaria  
11 bulgariaksiединадесет (едина́десет - edinádeset)
12 bulgariaksiдванадесет (двана́десет - dvanádeset)
13 bulgariaksiтринадесет (трина́десет - trinádeset)
14 bulgariaksiчетиринадесет (четирина́десет - chetirinádeset)
15 bulgariaksiпетнадесет (петна́десет - petnádeset)
16 bulgariaksiшестнадесет (шестна́десет - shestnádeset)
17 bulgariaksiседемнадесет (седемна́десет - sedemnádeset)
18 bulgariaksiосемнадесет (осемна́десет - osemnádeset)
19 bulgariaksiдеветнадесет (деветна́десет - devetnádeset)
20 bulgariaksiдвадесет (два́десет - dvádeset)
uusi bulgariaksiнов (нов - nov)
vanha bulgariaksiстар (стар - star)
harva bulgariaksiняколко (ня́колко - nyákolko)
moni bulgariaksiмного (мно́го - mnógo)
kuinka paljon? bulgariaksiкакво количество? (какво́ коли́чество? - kakvó kolíchestvo?)
kuinka monta? bulgariaksiколко на брой? (ко́лко на брой? - kólko na broĭ?)
väärä bulgariaksiгрешен (гре́шен - gréshen)
oikea bulgariaksiправилен (пра́вилен - právilen)
huono bulgariaksiлош (лош - losh)
hyvä bulgariaksiдобър (добъ́р - dobŭ́r)
onnellinen bulgariaksiщастлив (щастли́в - shtastlív)
lyhyt bulgariaksiнисък (ни́сък - nísŭk)
pitkä bulgariaksiдълъг (дъ́лъг - dŭ́lŭg)
pieni bulgariaksiмалък (ма́лък - málŭk)
iso bulgariaksiголям (голя́м - golyám)
siellä bulgariaksiтам (там - tam)
täällä bulgariaksiтук (тук - tuk)
oikea bulgariaksiдясно (дя́сно - dyásno)
vasen bulgariaksiляво (ля́во - lyávo)
kaunis bulgariaksiкрасив (краси́в - krasív)
nuori bulgariaksiмлад (млад - mlad)
vanha bulgariaksiстар (стар - star)
hei bulgariaksiЗдравейте (Здраве́йте - Zdravéĭte)
nähdään myöhemmin bulgariaksiдо скоро (до ско́ро - do skóro)
ok bulgariaksiдобре (добре́ - dobré)
ole varovainen bulgariaksiгрижи се за себе си (гри́жи се за се́бе си - grízhi se za sébe si)
ole huoleti bulgariaksiне се притеснявай (не се притесня́вай - ne se pritesnyávaĭ)
tietysti bulgariaksiразбира се (разби́ра се - razbíra se)
hyvää päivää bulgariaksiдобър ден (добъ́р ден - dobŭ́r den)
moi bulgariaksiздрасти (здра́сти - zdrásti)Lataa PDF-tiedostona

Bulgarian sanastokirjat

Opi Bulgariaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Bulgariaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Bulgarian sanakirja

Bulgarian sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 bulgariankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Bulgarian Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Bulgarian Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot