Top 100 ord på bulgarsk

Vi tror på, at det er godt at lære de vigtigste bulgarske ord først for at komme godt i gang med din læringsrejse. Denne bulgarske ordliste indeholder 100 af de vigtigste bulgarske ord, du bør lære med det samme. De mest basale bulgarske ord for begyndere. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere bulgarske ord.

Bulgarske ord 1-20


DanskBulgarsk  
jeg på bulgarskаз (аз - az)
du på bulgarskти (ти - ti)
han på bulgarskтой (той - toĭ)
hun på bulgarskтя (тя - tya)
det på bulgarskто (то - to)
vi på bulgarskние (ни́е - níe)
I på bulgarskвие (ви́е - víe)
de på bulgarskте (те - te)
hvad på bulgarskкакво (какво́ - kakvó)
hvem på bulgarskкой (кой - koĭ)
hvor på bulgarskкъде (къде́ - kŭdé)
hvorfor på bulgarskзащо (защо́ - zashtó)
hvordan på bulgarskкак (как - kak)
hvilken på bulgarskкойто (ко́йто - kóĭto)
hvornår på bulgarskкога (кога́ - kogá)
på bulgarskтогава (тога́ва - togáva)
hvis på bulgarskако (ако́ - akó)
virkelig på bulgarskнаистина ли (наи́стина ли - naístina li)
men på bulgarskно (но - no)
fordi på bulgarskзащото (защо́то - zashtóto)

Bulgarske ord 21-60


DanskBulgarsk  
ikke på bulgarskне (не - ne)
dette på bulgarskтова (това́ - tová)
Jeg har brug for dette på bulgarskИмам нужда от това (И́мам ну́жда от това́ - Ímam núzhda ot tová)
Hvor meget koster dette? på bulgarskКолко струва това? (Ко́лко стру́ва това́? - Kólko strúva tová?)
det på bulgarskче (че - che)
alle på bulgarskвсичко (вси́чко - vsíchko)
eller på bulgarskили (или́ - ilí)
og på bulgarskи (и - i)
at vide på bulgarskзнам (знам - znam)
Jeg ved det på bulgarskЗнам (Знам - Znam)
Jeg ved det ikke på bulgarskНе знам (Не знам - Ne znam)
at tænke på bulgarskмисля (ми́сля - míslya)
at komme på bulgarskидвам (и́двам - ídvam)
at sætte på bulgarskпоставям (поста́вям - postávyam)
at tage på bulgarskвзимам (взи́мам - vzímam)
at finde på bulgarskнамирам (нами́рам - namíram)
at lytte på bulgarskслушам (слу́шам - slúsham)
at arbejde på bulgarskработя (рабо́тя - rabótya)
at tale på bulgarskговоря (гово́ря - govórya)
at give på bulgarskдавам (да́вам - dávam)
at kunne lide på bulgarskхаресвам (харе́свам - kharésvam)
at hjælpe på bulgarskпомагам (пома́гам - pomágam)
at elske på bulgarskобичам (оби́чам - obícham)
at ringe på bulgarskобаждам се (оба́ждам се - obázhdam se)
at vente på bulgarskчакам (ча́кам - chákam)
Jeg kan lide dig på bulgarskХаресвам те (Харе́свам те - Kharésvam te)
Jeg kan ikke lide dette på bulgarskТова не ми харесва (Това́ не ми харе́сва - Tová ne mi kharésva)
Elsker du mig? på bulgarskОбичаш ли ме? (Оби́чаш ли ме? - Obíchash li me?)
Jeg elsker dig på bulgarskОбичам те (Оби́чам те - Obícham te)
0 på bulgarskнула (ну́ла - núla)
1 på bulgarskедно (едно́ - ednó)
2 på bulgarskдве (две - dve)
3 på bulgarskтри (три - tri)
4 på bulgarskчетири (че́тири - chétiri)
5 på bulgarskпет (пет - pet)
6 på bulgarskшест (шест - shest)
7 på bulgarskседем (се́дем - sédem)
8 på bulgarskосем (о́сем - ósem)
9 på bulgarskдевет (де́вет - dévet)
10 på bulgarskдесет (де́сет - déset)

Bulgarske ord 61-100


DanskBulgarsk  
11 på bulgarskединадесет (едина́десет - edinádeset)
12 på bulgarskдванадесет (двана́десет - dvanádeset)
13 på bulgarskтринадесет (трина́десет - trinádeset)
14 på bulgarskчетиринадесет (четирина́десет - chetirinádeset)
15 på bulgarskпетнадесет (петна́десет - petnádeset)
16 på bulgarskшестнадесет (шестна́десет - shestnádeset)
17 på bulgarskседемнадесет (седемна́десет - sedemnádeset)
18 på bulgarskосемнадесет (осемна́десет - osemnádeset)
19 på bulgarskдеветнадесет (деветна́десет - devetnádeset)
20 på bulgarskдвадесет (два́десет - dvádeset)
ny på bulgarskнов (нов - nov)
gammel på bulgarskстар (стар - star)
på bulgarskняколко (ня́колко - nyákolko)
mange på bulgarskмного (мно́го - mnógo)
hvor meget? på bulgarskкакво количество? (какво́ коли́чество? - kakvó kolíchestvo?)
hvor mange? på bulgarskколко на брой? (ко́лко на брой? - kólko na broĭ?)
forkert på bulgarskгрешен (гре́шен - gréshen)
korrekt på bulgarskправилен (пра́вилен - právilen)
dårlig på bulgarskлош (лош - losh)
god på bulgarskдобър (добъ́р - dobŭ́r)
lykkelig på bulgarskщастлив (щастли́в - shtastlív)
kort på bulgarskнисък (ни́сък - nísŭk)
lang på bulgarskдълъг (дъ́лъг - dŭ́lŭg)
lille på bulgarskмалък (ма́лък - málŭk)
stor på bulgarskголям (голя́м - golyám)
der på bulgarskтам (там - tam)
her på bulgarskтук (тук - tuk)
højre på bulgarskдясно (дя́сно - dyásno)
venstre på bulgarskляво (ля́во - lyávo)
smuk på bulgarskкрасив (краси́в - krasív)
ung på bulgarskмлад (млад - mlad)
gammel på bulgarskстар (стар - star)
hallo på bulgarskЗдравейте (Здраве́йте - Zdravéĭte)
vi ses senere på bulgarskдо скоро (до ско́ро - do skóro)
ok på bulgarskдобре (добре́ - dobré)
pas på på bulgarskгрижи се за себе си (гри́жи се за се́бе си - grízhi se za sébe si)
bare rolig på bulgarskне се притеснявай (не се притесня́вай - ne se pritesnyávaĭ)
selvfølgelig på bulgarskразбира се (разби́ра се - razbíra se)
goddag på bulgarskдобър ден (добъ́р ден - dobŭ́r den)
hej på bulgarskздрасти (здра́сти - zdrásti)

Lær Bulgarsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Bulgarsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Bulgarian-Full

Bulgarsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.