Top 100 Bulgaarse woorden

Wij geloven dat je eerst de belangrijkste Bulgaarse woorden moet leren om je reis op weg naar vloeiend Bulgaars spreken op de juiste manier te beginnen. De Bulgaarse woordenlijst hieronder bevat 100 van de meest gebruikte Bulgaarse woorden. Bekijk voor meer van dat soort woordenschat ons gele Bulgaarse woordenschatboek aan het einde van deze pagina.

Bulgaars woordenschat 1-20


NederlandsBulgaars  
ik in het Bulgaarsаз (аз - az)
je/jij in het Bulgaarsти (ти - ti)
hij in het Bulgaarsтой (той - toĭ)
zij in het Bulgaarsтя (тя - tya)
het in het Bulgaarsто (то - to)
we/wij in het Bulgaarsние (ни́е - níe)
jullie in het Bulgaarsвие (ви́е - víe)
zij in het Bulgaarsте (те - te)
wat in het Bulgaarsкакво (какво́ - kakvó)
wie in het Bulgaarsкой (кой - koĭ)
waar in het Bulgaarsкъде (къде́ - kŭdé)
waarom in het Bulgaarsзащо (защо́ - zashtó)
hoe in het Bulgaarsкак (как - kak)
welke in het Bulgaarsкойто (ко́йто - kóĭto)
wanneer in het Bulgaarsкога (кога́ - kogá)
dan in het Bulgaarsтогава (тога́ва - togáva)
als in het Bulgaarsако (ако́ - akó)
echt in het Bulgaarsнаистина ли (наи́стина ли - naístina li)
maar in het Bulgaarsно (но - no)
omdat in het Bulgaarsзащото (защо́то - zashtóto)
Advertisement

Bulgaars woordenschat 21-60


NederlandsBulgaars  
niet in het Bulgaarsне (не - ne)
deze in het Bulgaarsтова (това́ - tová)
Ik heb dit nodig in het BulgaarsИмам нужда от това (И́мам ну́жда от това́ - Ímam núzhda ot tová)
Hoeveel kost dit? in het BulgaarsКолко струва това? (Ко́лко стру́ва това́? - Kólko strúva tová?)
dat in het Bulgaarsче (че - che)
alle in het Bulgaarsвсичко (вси́чко - vsíchko)
of in het Bulgaarsили (или́ - ilí)
en in het Bulgaarsи (и - i)
weten in het Bulgaarsзнам (знам - znam)
Ik weet het in het BulgaarsЗнам (Знам - Znam)
Ik weet het niet in het BulgaarsНе знам (Не знам - Ne znam)
denken in het Bulgaarsмисля (ми́сля - míslya)
komen in het Bulgaarsидвам (и́двам - ídvam)
zetten in het Bulgaarsпоставям (поста́вям - postávyam)
nemen in het Bulgaarsвзимам (взи́мам - vzímam)
vinden in het Bulgaarsнамирам (нами́рам - namíram)
luisteren in het Bulgaarsслушам (слу́шам - slúsham)
werken in het Bulgaarsработя (рабо́тя - rabótya)
praten in het Bulgaarsговоря (гово́ря - govórya)
geven in het Bulgaarsдавам (да́вам - dávam)
leuk vinden in het Bulgaarsхаресвам (харе́свам - kharésvam)
helpen in het Bulgaarsпомагам (пома́гам - pomágam)
houden van in het Bulgaarsобичам (оби́чам - obícham)
bellen in het Bulgaarsобаждам се (оба́ждам се - obázhdam se)
wachten in het Bulgaarsчакам (ча́кам - chákam)
Ik vind je leuk in het BulgaarsХаресвам те (Харе́свам те - Kharésvam te)
Ik vind dit niet leuk in het BulgaarsТова не ми харесва (Това́ не ми харе́сва - Tová ne mi kharésva)
Hou je van mij? in het BulgaarsОбичаш ли ме? (Оби́чаш ли ме? - Obíchash li me?)
Ik hou van jou in het BulgaarsОбичам те (Оби́чам те - Obícham te)
0 in het Bulgaarsнула (ну́ла - núla)
1 in het Bulgaarsедно (едно́ - ednó)
2 in het Bulgaarsдве (две - dve)
3 in het Bulgaarsтри (три - tri)
4 in het Bulgaarsчетири (че́тири - chétiri)
5 in het Bulgaarsпет (пет - pet)
6 in het Bulgaarsшест (шест - shest)
7 in het Bulgaarsседем (се́дем - sédem)
8 in het Bulgaarsосем (о́сем - ósem)
9 in het Bulgaarsдевет (де́вет - dévet)
10 in het Bulgaarsдесет (де́сет - déset)

Bulgaars woordenschat 61-100


NederlandsBulgaars  
11 in het Bulgaarsединадесет (едина́десет - edinádeset)
12 in het Bulgaarsдванадесет (двана́десет - dvanádeset)
13 in het Bulgaarsтринадесет (трина́десет - trinádeset)
14 in het Bulgaarsчетиринадесет (четирина́десет - chetirinádeset)
15 in het Bulgaarsпетнадесет (петна́десет - petnádeset)
16 in het Bulgaarsшестнадесет (шестна́десет - shestnádeset)
17 in het Bulgaarsседемнадесет (седемна́десет - sedemnádeset)
18 in het Bulgaarsосемнадесет (осемна́десет - osemnádeset)
19 in het Bulgaarsдеветнадесет (деветна́десет - devetnádeset)
20 in het Bulgaarsдвадесет (два́десет - dvádeset)
nieuw in het Bulgaarsнов (нов - nov)
oud in het Bulgaarsстар (стар - star)
weinig in het Bulgaarsняколко (ня́колко - nyákolko)
veel in het Bulgaarsмного (мно́го - mnógo)
hoeveel? in het Bulgaarsкакво количество? (какво́ коли́чество? - kakvó kolíchestvo?)
hoeveel? in het Bulgaarsколко на брой? (ко́лко на брой? - kólko na broĭ?)
fout in het Bulgaarsгрешен (гре́шен - gréshen)
correct in het Bulgaarsправилен (пра́вилен - právilen)
slecht in het Bulgaarsлош (лош - losh)
goed in het Bulgaarsдобър (добъ́р - dobŭ́r)
gelukkig in het Bulgaarsщастлив (щастли́в - shtastlív)
kort in het Bulgaarsнисък (ни́сък - nísŭk)
lang in het Bulgaarsдълъг (дъ́лъг - dŭ́lŭg)
klein in het Bulgaarsмалък (ма́лък - málŭk)
groot in het Bulgaarsголям (голя́м - golyám)
daar in het Bulgaarsтам (там - tam)
hier in het Bulgaarsтук (тук - tuk)
rechts in het Bulgaarsдясно (дя́сно - dyásno)
links in het Bulgaarsляво (ля́во - lyávo)
mooi in het Bulgaarsкрасив (краси́в - krasív)
jong in het Bulgaarsмлад (млад - mlad)
oud in het Bulgaarsстар (стар - star)
hallo in het BulgaarsЗдравейте (Здраве́йте - Zdravéĭte)
tot later in het Bulgaarsдо скоро (до ско́ро - do skóro)
oké in het Bulgaarsдобре (добре́ - dobré)
wees voorzichtig in het Bulgaarsгрижи се за себе си (гри́жи се за се́бе си - grízhi se za sébe si)
maak je geen zorgen in het Bulgaarsне се притеснявай (не се притесня́вай - ne se pritesnyávaĭ)
natuurlijk in het Bulgaarsразбира се (разби́ра се - razbíra se)
goedendag in het Bulgaarsдобър ден (добъ́р ден - dobŭ́r den)
Hoi in het Bulgaarsздрасти (здра́сти - zdrásti)

Vocabulaireboeken Bulgaars

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Dutch-Bulgarian-Full

Bulgaars vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Bulgaarse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Bulgaars

Flashcardo

Gratis Bulgaarse Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen