Bulgaarse zinnen

Als je eenmaal begint met het leren van een nieuwe taal, wil je deze meteen gebruiken. Met de onderstaande Bulgaarse uitdrukkingen wordt dit voor jou mogelijk gemaakt. Bekijk voor nog meer zinnen onze leermiddelen voor Bulgaars aan het einde van de pagina.

20 eenvoudige Bulgaarse zinnen


NederlandsBulgaars  
alsjeblieft in het Bulgaarsмоля (мо́ля - mólya)
dankjewel in het Bulgaarsблагодаря (благодаря́ - blagodaryá)
sorry in het Bulgaarsсъжалявам (съжаля́вам - sŭzhalyávam)
ik wil dit in het BulgaarsИскам това (и́скам това́ - ískam tová)
Ik wil meer in het BulgaarsИскам още (И́скам о́ще - Ískam óshte)
Ik weet het in het BulgaarsЗнам (Знам - Znam)
Ik weet het niet in het BulgaarsНе знам (Не знам - Ne znam)
Kunt u mij helpen? in het BulgaarsМожете ли да ми помогнете? (Мо́жете ли да ми помо́гнете? - Mózhete li da mi pomógnete?)
Ik vind dit niet leuk in het BulgaarsТова не ми харесва (Това́ не ми харе́сва - Tová ne mi kharésva)
Ik vind je leuk in het BulgaarsХаресвам те (Харе́свам те - Kharésvam te)
Ik hou van jou in het BulgaarsОбичам те (Оби́чам те - Obícham te)
Ik mis je in het BulgaarsЛипсваш ми (Ли́псваш ми - Lípsvash mi)
tot later in het Bulgaarsдо скоро (до ско́ро - do skóro)
Kom met mij mee in het BulgaarsЕла с мен (Ела́ с мен - Elá s men)
sla rechtsaf in het Bulgaarsзавий надясно (зави́й надя́сно - zavíĭ nadyásno)
sla linksaf in het Bulgaarsзавий наляво (зави́й наля́во - zavíĭ nalyávo)
ga rechtdoor in het Bulgaarsвърви направо (върви́ напра́во - vŭrví naprávo)
Hoe heet je? in het BulgaarsКак се казваш? (Как се ка́зваш? - Kak se kázvash?)
Mijn naam is David in het BulgaarsКазвам се Дейвид (Ка́звам се Де́йвид - Kázvam se Déĭvid)
Ik ben tweeëntwintig jaar oud in het BulgaarsАз съм на 22 години (Аз съм на 22 годи́ни - Az sŭm na 22 godíni)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Overige nuttige zinnen in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
Hoi in het Bulgaarsздрасти (здра́сти - zdrásti)
hallo in het BulgaarsЗдравейте (Здраве́йте - Zdravéĭte)
doei in het Bulgaarsчао чао (ча́о ча́о - cháo cháo)
oké in het Bulgaarsдобре (добре́ - dobré)
proost in het Bulgaarsназдраве (наздра́ве - nazdráve)
welkom in het Bulgaarsдобре дошли (добре́ до́шли - dobré dóshli)
Ik ben het ermee eens in het Bulgaarsсъгласен съм (съгла́сен съм - sŭglásen sŭm)
Waar is het toilet? in het BulgaarsКъде е тоалетната? (Къде́ е тоале́тната? - Kŭdé e toalétnata?)
Hoe gaat het? in het BulgaarsКак си? (Как си? - Kak si?)
Ik heb een hond in het BulgaarsИмам куче (И́мам ку́че - Ímam kúche)
Ik wil naar de bioscoop gaan in het BulgaarsИскам да отида на кино (И́скам да оти́да на ки́но - Ískam da otída na kíno)
Je moet zeker komen in het BulgaarsОпределено трябва да дойдеш (Определе́но тря́бва да до́йдеш - Opredeléno tryábva da dóĭdesh)
Dit is vrij duur in het BulgaarsТова е доста скъпо (Това́ е до́ста скъ́по - Tová e dósta skŭ́po)
Dit is mijn vriendin Anna in het BulgaarsТова е моята приятелка Анна (Това́ е мо́ята прия́телка А́нна - Tová e móyata priyátelka Ánna)
Laten we naar huis gaan in het BulgaarsДа вървим у дома (Да върви́м у дома́ - Da vŭrvím u domá)
Zilver is goedkoper dan goud in het BulgaarsСреброто е по-евтино от златото (Сребро́то е по-е́втино от зла́тото - Srebróto e po-évtino ot zlátoto)
Goud is duurder dan zilver in het BulgaarsЗлатото е по-скъпо от среброто (Зла́тото е по-скъ́по от сребро́то - Zlátoto e po-skŭ́po ot srebróto)Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Bulgaars

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Bulgaars vocabulaireboek

Bulgaars vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Bulgaarse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Bulgaars

Flashcardo

Gratis Bulgaarse Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen