Zakendoen in het Bulgaars

Zakendoen in het Bulgaars is niet eenvoudig. De onderstaande lijst met Bulgaarse zakelijke termen kan je op weg helpen. Bekijk voor nog meer Bulgaarse woordenlijsten onze leermiddelen voor Bulgaars aan het einde van de pagina.
Bedrijfsvoorwaarden in het Bulgaars
Kantoorwoorden in het Bulgaars
Apparaten in het Bulgaars
Juridische termen in het Bulgaars
Bankieren in het Bulgaars


Bedrijfsvoorwaarden in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
bedrijf(F) компания (компа́ния - kompániya)
baan(F) работа (ра́бота - rábota)
bank(F) банка (ба́нка - bánka)
kantoor(M) офис (офис - ofis)
vergaderzaal(F) конферентна зала (конфере́нтна за́ла - konferéntna zála)
werknemer(M) служител (служи́тел - sluzhítel)
werkgever(M) работодател (работода́тел - rabotodátel)
personeel(M) персонал (персона́л - personál)
salaris(F) заплата (запла́та - zapláta)
verzekering(F) застраховка (застрахо́вка - zastrakhóvka)
marketing(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
boekhouding(N) счетоводство (счетово́дство - schetovódstvo)
belasting(M) данък (да́нък - dánŭk)

Kantoorwoorden in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
brief(N) писмо (писмо́ - pismó)
envelop(M) плик (плик - plik)
adres(M) адрес (адре́с - adrés)
postcode(M) пощенски код (по́щенски код - póshtenski kod)
pakket(M) колет (коле́т - kolét)
fax(M) факс (факс - faks)
tekstbericht(N) текстово съобщение (те́кстово съобще́ние - tékstovo sŭobshténie)
beamer(M) прожекционен апарат (прожекцио́нен апара́т - prozhektsiónen aparát)
map(F) папка (па́пка - pápka)
presentatie(F) презентация (презента́ция - prezentátsiya)

Apparaten in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
laptop(M) лаптоп (ла́птоп - láptop)
scherm(M) екран (екра́н - ekrán)
printer(M) принтер (при́нтер - prínter)
scanner(M) скенер (ске́нер - skéner)
telefoon(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-stick(F) флашка (фла́шка - fláshka)
harde schijf(M) харддиск (ха́рддиск - khárddisk)
toetsenbord(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
muis(F) мишка (ми́шка - míshka)
server(M) сървър (съ́рвър - sŭ́rvŭr)

Juridische termen in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
wet(M) закон (зако́н - zakón)
boete(F) глоба (гло́ба - glóba)
gevangenis(M) затвор (затво́р - zatvór)
rechtbank(F) съдебна зала (съде́бна за́ла - sŭdébna zála)
jury(N) жури (жу́ри - zhúri)
getuige(M) свидетел (свиде́тел - svidétel)
beklaagde(M) ответник (отве́тник - otvétnik)
bewijsmateriaal(N) доказателства (доказа́телства - dokazátelstva)
vingerafdruk(PL) пръстови отпечатъци (пръсто́ви отпеча́тъци - prŭstóvi otpechátŭtsi)
paragraaf(M) параграф (парагра́ф - paragráf)

Bankieren in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
geld(PL) пари (пари́ - parí)
munt(F) монета (моне́та - monéta)
biljet(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kredietkaart(F) кредитна карта (кре́дитна ка́рта - kréditna kárta)
geldautomaat(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
handtekening(M) подпис (по́дпис - pódpis)
dollar(M) долар (до́лар - dólar)
euro(N) евро (е́вро - évro)
pond(M) паунд (па́унд - páund)
bankrekening(F) банкова сметка (ба́нкова сме́тка - bánkova smétka)
cheque(M) чек (чек - chek)
effectenbeurs(F) стокова борса (сто́кова бо́рса - stókova bórsa)


Zakendoen in het Bulgaars

Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Bulgaars

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Bulgaars vocabulaireboek

Bulgaars vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Bulgaarse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Bulgaars

Flashcardo

Gratis Bulgaarse Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren
Gratis Leermaterialen