Forretningsbulgarsk

Å gjøre forretninger på bulgarsk er ikke lett. Vår liste med bulgarske forretningsuttrykk hjelper deg å komme i gang. For enda flere bulgarsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for bulgarsk på nederst av siden.
Bedriftsord på bulgarsk
Bulgarske ord for kontorarbeid
Elektroniske enheter på bulgarsk
Juridiske ord på bulgarsk
Bulgarske ord på bankdrift


Bedriftsord på bulgarsk


NorskBulgarsk  
firma på bulgarsk(F) компания (компа́ния - kompániya)
jobb på bulgarsk(F) работа (ра́бота - rábota)
bank på bulgarsk(F) банка (ба́нка - bánka)
kontor på bulgarsk(M) офис (офис - ofis)
møterom på bulgarsk(F) конферентна зала (конфере́нтна за́ла - konferéntna zála)
ansatt på bulgarsk(M) служител (служи́тел - sluzhítel)
arbeidsgiver på bulgarsk(M) работодател (работода́тел - rabotodátel)
personale på bulgarsk(M) персонал (персона́л - personál)
lønn på bulgarsk(F) заплата (запла́та - zapláta)
forsikring på bulgarsk(F) застраховка (застрахо́вка - zastrakhóvka)
markedsføring på bulgarsk(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
regnskap på bulgarsk(N) счетоводство (счетово́дство - schetovódstvo)
avgift på bulgarsk(M) данък (да́нък - dánŭk)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Bulgarske ord for kontorarbeid


NorskBulgarsk  
brev på bulgarsk(N) писмо (писмо́ - pismó)
konvolutt på bulgarsk(M) плик (плик - plik)
adresse på bulgarsk(M) адрес (адре́с - adrés)
postnummer på bulgarsk(M) пощенски код (по́щенски код - póshtenski kod)
pakke på bulgarsk(M) колет (коле́т - kolét)
faks på bulgarsk(M) факс (факс - faks)
tekstmelding på bulgarsk(N) текстово съобщение (те́кстово съобще́ние - tékstovo sŭobshténie)
projektor på bulgarsk(M) прожекционен апарат (прожекцио́нен апара́т - prozhektsiónen aparát)
perm på bulgarsk(F) папка (па́пка - pápka)
presentasjon på bulgarsk(F) презентация (презента́ция - prezentátsiya)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Elektroniske enheter på bulgarsk


NorskBulgarsk  
laptop på bulgarsk(M) лаптоп (ла́птоп - láptop)
skjerm på bulgarsk(M) екран (екра́н - ekrán)
printer på bulgarsk(M) принтер (при́нтер - prínter)
skanner på bulgarsk(M) скенер (ске́нер - skéner)
telefon på bulgarsk(M) телефон (телефо́н - telefón)
minnepenn på bulgarsk(F) флашка (фла́шка - fláshka)
harddisk på bulgarsk(M) харддиск (ха́рддиск - khárddisk)
tastatur på bulgarsk(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
mus på bulgarsk(F) мишка (ми́шка - míshka)
server på bulgarsk(M) сървър (съ́рвър - sŭ́rvŭr)

Juridiske ord på bulgarsk


NorskBulgarsk  
lov på bulgarsk(M) закон (зако́н - zakón)
bot på bulgarsk(F) глоба (гло́ба - glóba)
fengsel på bulgarsk(M) затвор (затво́р - zatvór)
domstol på bulgarsk(F) съдебна зала (съде́бна за́ла - sŭdébna zála)
jury på bulgarsk(N) жури (жу́ри - zhúri)
vitne på bulgarsk(M) свидетел (свиде́тел - svidétel)
anklagede på bulgarsk(M) ответник (отве́тник - otvétnik)
bevis på bulgarsk(N) доказателства (доказа́телства - dokazátelstva)
fingeravtrykk på bulgarsk(PL) пръстови отпечатъци (пръсто́ви отпеча́тъци - prŭstóvi otpechátŭtsi)
paragraf på bulgarsk(M) параграф (парагра́ф - paragráf)

Bulgarske ord på bankdrift


NorskBulgarsk  
penger på bulgarsk(PL) пари (пари́ - parí)
mynt på bulgarsk(F) монета (моне́та - monéta)
seddel på bulgarsk(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kredittkort på bulgarsk(F) кредитна карта (кре́дитна ка́рта - kréditna kárta)
minibank på bulgarsk(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
signatur på bulgarsk(M) подпис (по́дпис - pódpis)
dollar på bulgarsk(M) долар (до́лар - dólar)
euro på bulgarsk(N) евро (е́вро - évro)
pund på bulgarsk(M) паунд (па́унд - páund)
bankkonto på bulgarsk(F) банкова сметка (ба́нкова сме́тка - bánkova smétka)
sjekk på bulgarsk(M) чек (чек - chek)
børs på bulgarsk(F) стокова борса (сто́кова бо́рса - stókova bórsa)


Forretningsbulgarsk

Last ned som PDF

Lær Bulgarsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Bulgarsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Bulgarsk Vokabularbok

Bulgarsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Bulgarske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Bulgarske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.