Land på bulgarsk

Denne listen med bulgarske navn på land hjelper deg når du reiser verden rundt. Her lærer du å si asiatiske, europeiske, amerikanske, afrikanske og oseaniske land på bulgarsk. For enda flere bulgarsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for bulgarsk på nederst av siden.
Europeiske land på bulgarsk
Asiatiske land på bulgarsk
Amerikanske land på bulgarsk
Afrikanske land på bulgarsk
Oseaniske land på bulgarsk


Europeiske land på bulgarsk


NorskBulgarsk  
Storbritannia på bulgarsk(F) Великобритания (Великобрита́ния - Velikobritániya)
Spania på bulgarsk(F) Испания (Испа́ния - Ispániya)
Italia på bulgarsk(F) Италия (Ита́лия - Itáliya)
Frankrike på bulgarsk(F) Франция (Фра́нция - Frántsiya)
Tyskland på bulgarsk(F) Германия (Герма́ния - Germániya)
Sveits på bulgarsk(F) Швейцария (Швейца́рия - Shveĭtsáriya)
Finland på bulgarsk(F) Финландия (Финла́ндия - Finlándiya)
Østerrike på bulgarsk(F) Австрия (а́встрия - ávstriya)
Hellas på bulgarsk(F) Гърция (Гъ́рция - Gŭ́rtsiya)
Nederland på bulgarsk(F) Холандия (Хола́ндия - Kholándiya)
Norge på bulgarsk(F) Норвегия (Норве́гия - Norvégiya)
Polen på bulgarsk(F) Полша (По́лша - Pólsha)
Sverige på bulgarsk(F) Швеция (Шве́ция - Shvétsiya)
Tyrkia på bulgarsk(F) Турция (Ту́рция - Túrtsiya)
Ukraina på bulgarsk(F) Украйна (Укра́йна - Ukráĭna)
Ungarn på bulgarsk(F) Унгария (Унга́рия - Ungáriya)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Asiatiske land på bulgarsk


NorskBulgarsk  
Kina på bulgarsk(M) Китай (Кита́й - Kitáĭ)
Russland på bulgarsk(F) Русия (Руси́я - Rusíya)
India på bulgarsk(F) Индия (и́ндия - índiya)
Singapore på bulgarsk(M) Сингапур (Сингапу́р - Singapúr)
Japan på bulgarsk(F) Япония (Япо́ния - Yapóniya)
Sør-Korea på bulgarsk(F) Южна Корея (Ю́жна Коре́я - YÚzhna Koréya)
Afghanistan på bulgarsk(M) Афганистан (Афганиста́н - Afganistán)
Aserbajdsjan på bulgarsk(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azerbaĭdzhán)
Bangladesh på bulgarsk(M) Бангладеш (Бангладе́ш - Bangladésh)
Indonesia på bulgarsk(F) Индонезия (Индоне́зия - Indonéziya)
Irak på bulgarsk(M) Ирак (Ира́к - Irák)
Iran på bulgarsk(M) Иран (Ира́н - Irán)
Qatar på bulgarsk(M) Катар (Ката́р - Katár)
Malaysia på bulgarsk(F) Малайзия (Мала́йзия - Maláĭziya)
Filippinene på bulgarsk(PL) Филипини (Филипи́ни - Filipíni)
Saudi-Arabia på bulgarsk(F) Саудитска Арабия (Сауди́тска Ара́бия - Saudít·ska Arábiya)
Thailand på bulgarsk(M) Тайланд (Тайла́нд - Taĭlánd)
De forente arabiske emirater på bulgarsk(PL) Обединени арабски емирства (Обедине́ни ара́бски еми́рства - Obedinéni arábski emírstva)
Vietnam på bulgarsk(M) Виетнам (Виетна́м - Vietnám)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Amerikanske land på bulgarsk


NorskBulgarsk  
USA på bulgarsk(PL) Съединени американски щати (Съедине́ни америка́нски ща́ти - Sŭedinéni amerikánski shtáti)
Mexico på bulgarsk(N) Мексико (Ме́ксико - Méksiko)
Canada på bulgarsk(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasil på bulgarsk(F) Бразилия (Брази́лия - Brazíliya)
Argentina på bulgarsk(F) Аржентина (Арженти́на - Arzhentína)
Chile på bulgarsk(N) Чили (Чи́ли - Chíli)
Bahamas på bulgarsk(PL) Бахамски острови (Баха́мски о́строви - Bakhámski óstrovi)
Bolivia på bulgarsk(F) Боливия (Боли́вия - Bolíviya)
Ecuador på bulgarsk(M) Еквадор (Еквадо́р - Ekvadór)
Jamaica på bulgarsk(F) Ямайка (Яма́йка - Yamáĭka)
Colombia på bulgarsk(F) Колумбия (Колу́мбия - Kolúmbiya)
Cuba på bulgarsk(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama på bulgarsk(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru på bulgarsk(N) Перу (Перу́ - Perú)
Uruguay på bulgarsk(M) Уругвай (Уругва́й - Urugváĭ)
Venezuela på bulgarsk(F) Венецуела (Венецуе́ла - Venetsuéla)

Afrikanske land på bulgarsk


NorskBulgarsk  
Sør-Afrika på bulgarsk(F) Южна Африка (ю́жна А́фрика - yúzhna Áfrika)
Nigeria på bulgarsk(F) Нигерия (Ниге́рия - Nigériya)
Marokko på bulgarsk(N) Мароко (Маро́ко - Maróko)
Libya på bulgarsk(F) Либия (Ли́бия - Líbiya)
Kenya på bulgarsk(F) Кения (Ке́ния - Kéniya)
Algerie på bulgarsk(M) Алжир (Алжи́р - Alzhír)
Egypt på bulgarsk(M) Египет (Еги́пет - Egípet)
Etiopia på bulgarsk(F) Етиопия (Етио́пия - Etiópiya)
Angola på bulgarsk(F) Ангола (Анго́ла - Angóla)
Djibouti på bulgarsk(N) Джибути (Джибу́ти - Dzhibúti)
Elfenbenskysten på bulgarsk(M) Кот д'Ивоар (Кот д'Ивоа́р - Kot d'Ivoár)
Ghana på bulgarsk(F) Гана (Га́на - Gána)
Kamerun på bulgarsk(M) Камерун (Камеру́н - Kamerún)
Madagaskar på bulgarsk(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madagaskár)
Namibia på bulgarsk(F) Намибия (Нами́бия - Namíbiya)
Senegal på bulgarsk(M) Сенегал (Сенега́л - Senegál)
Zimbabwe på bulgarsk(N) Зимбабве (Зимба́бве - Zimbábve)
Uganda på bulgarsk(F) Уганда (Уга́нда - Ugánda)

Oseaniske land på bulgarsk


NorskBulgarsk  
Australia på bulgarsk(F) Австралия (Австра́лия - Avstráliya)
New Zealand på bulgarsk(F) Нова Зеландия (Но́ва Зела́ндия - Nóva Zelándiya)
Fiji på bulgarsk(PL) Фиджи (Фи́джи - Fídzhi)
Marshalløyene på bulgarsk(PL) Маршалови острови (Марша́лови о́строви - Marshálovi óstrovi)
Nauru på bulgarsk(N) Науру (Нау́ру - Naúru)
Tonga på bulgarsk(F) Тонга (То́нга - Tónga)


Land på bulgarsk

Last ned som PDF

Lær Bulgarsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Bulgarsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Bulgarsk Vokabularbok

Bulgarsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Bulgarske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Bulgarske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.