Liike-elämä bulgariaksi

Liiketoiminta ei ole helppoa bulgariaksi. Luettelomme bulgariankielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää bulgariankielisiä sanastoja löytyy bulgarian oppimateriaaleista sivun lopusta.

Yritystermit bulgariaksi


SuomiBulgaria  
yhtiö bulgariaksi(F) компания (компа́ния - kompániya)
työ bulgariaksi(F) работа (ра́бота - rábota)
pankki bulgariaksi(F) банка (ба́нка - bánka)
toimisto bulgariaksi(M) офис (офис - ofis)
kokoushuone bulgariaksi(F) конферентна зала (конфере́нтна за́ла - konferéntna zála)
työntekijä bulgariaksi(M) служител (служи́тел - sluzhítel)
työnantaja bulgariaksi(M) работодател (работода́тел - rabotodátel)
henkilöstö bulgariaksi(M) персонал (персона́л - personál)
palkkaus bulgariaksi(F) заплата (запла́та - zapláta)
vakuutus bulgariaksi(F) застраховка (застрахо́вка - zastrakhóvka)
markkinointi bulgariaksi(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
kirjanpito bulgariaksi(N) счетоводство (счетово́дство - schetovódstvo)
vero bulgariaksi(M) данък (да́нък - dánŭk)

Toimistosanat bulgariaksi


SuomiBulgaria  
kirje bulgariaksi(N) писмо (писмо́ - pismó)
kirjekuori bulgariaksi(M) плик (плик - plik)
osoite bulgariaksi(M) адрес (адре́с - adrés)
postinumero bulgariaksi(M) пощенски код (по́щенски код - póshtenski kod)
paketti bulgariaksi(M) колет (коле́т - kolét)
faksi bulgariaksi(M) факс (факс - faks)
tekstiviesti bulgariaksi(N) текстово съобщение (те́кстово съобще́ние - tékstovo sŭobshténie)
projektori bulgariaksi(M) прожекционен апарат (прожекцио́нен апара́т - prozhektsiónen aparát)
kansio bulgariaksi(F) папка (па́пка - pápka)
esittely bulgariaksi(F) презентация (презента́ция - prezentátsiya)

Laitteet bulgariaksi


SuomiBulgaria  
kannettava tietokone bulgariaksi(M) лаптоп (ла́птоп - láptop)
näyttö bulgariaksi(M) екран (екра́н - ekrán)
tulostin bulgariaksi(M) принтер (при́нтер - prínter)
skanneri bulgariaksi(M) скенер (ске́нер - skéner)
puhelin bulgariaksi(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-tikku bulgariaksi(F) флашка (фла́шка - fláshka)
kovalevy bulgariaksi(M) харддиск (ха́рддиск - khárddisk)
näppäimistö bulgariaksi(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
hiiri bulgariaksi(F) мишка (ми́шка - míshka)
palvelin bulgariaksi(M) сървър (съ́рвър - sŭ́rvŭr)

Lakitermit bulgariaksi


SuomiBulgaria  
laki bulgariaksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko bulgariaksi(F) глоба (гло́ба - glóba)
vankila bulgariaksi(M) затвор (затво́р - zatvór)
tuomioistuin bulgariaksi(F) съдебна зала (съде́бна за́ла - sŭdébna zála)
valamiehistö bulgariaksi(N) жури (жу́ри - zhúri)
todistaja bulgariaksi(M) свидетел (свиде́тел - svidétel)
syytetty bulgariaksi(M) ответник (отве́тник - otvétnik)
todiste bulgariaksi(N) доказателства (доказа́телства - dokazátelstva)
sormenjälki bulgariaksi(PL) пръстови отпечатъци (пръсто́ви отпеча́тъци - prŭstóvi otpechátŭtsi)
pykälä bulgariaksi(M) параграф (парагра́ф - paragráf)

Pankkitoiminta bulgariaksi


SuomiBulgaria  
raha bulgariaksi(PL) пари (пари́ - parí)
kolikko bulgariaksi(F) монета (моне́та - monéta)
seteli bulgariaksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti bulgariaksi(F) кредитна карта (кре́дитна ка́рта - kréditna kárta)
pankkiautomaatti bulgariaksi(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
allekirjoitus bulgariaksi(M) подпис (по́дпис - pódpis)
dollari bulgariaksi(M) долар (до́лар - dólar)
euro bulgariaksi(N) евро (е́вро - évro)
punta bulgariaksi(M) паунд (па́унд - páund)
pankkitili bulgariaksi(F) банкова сметка (ба́нкова сме́тка - bánkova smétka)
shekki bulgariaksi(M) чек (чек - chek)
pörssi bulgariaksi(F) стокова борса (сто́кова бо́рса - stókova bórsa)

Bulgarian sanastokirjat

Opi Bulgariaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Bulgariaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Bulgarian-Full

Bulgarian sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 bulgariankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot