Forretning på bulgarsk

At tale forretninger på bulgarsk er ikke let. Vores liste med bulgarske forretningsord kan hjælpe dig med at komme i gang. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere bulgarske ord.
Virksomhedsrelaterede ord på bulgarsk
Kontorrelaterede ord på bulgarsk
Enheder på bulgarsk
Juridiske ord på bulgarsk
Bankrelaterede ord på bulgarsk


Virksomhedsrelaterede ord på bulgarsk


DanskBulgarsk  
selskab på bulgarsk(F) компания (компа́ния - kompániya)
job på bulgarsk(F) работа (ра́бота - rábota)
bank på bulgarsk(F) банка (ба́нка - bánka)
kontor på bulgarsk(M) офис (офис - ofis)
mødelokale på bulgarsk(F) конферентна зала (конфере́нтна за́ла - konferéntna zála)
medarbejder på bulgarsk(M) служител (служи́тел - sluzhítel)
arbejdsgiver på bulgarsk(M) работодател (работода́тел - rabotodátel)
personale på bulgarsk(M) персонал (персона́л - personál)
løn på bulgarsk(F) заплата (запла́та - zapláta)
forsikring på bulgarsk(F) застраховка (застрахо́вка - zastrakhóvka)
markedsføring på bulgarsk(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
regnskab på bulgarsk(N) счетоводство (счетово́дство - schetovódstvo)
skat på bulgarsk(M) данък (да́нък - dánŭk)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Kontorrelaterede ord på bulgarsk


DanskBulgarsk  
brev på bulgarsk(N) писмо (писмо́ - pismó)
kuvert på bulgarsk(M) плик (плик - plik)
adresse på bulgarsk(M) адрес (адре́с - adrés)
postnummer på bulgarsk(M) пощенски код (по́щенски код - póshtenski kod)
pakke på bulgarsk(M) колет (коле́т - kolét)
fax på bulgarsk(M) факс (факс - faks)
tekstbesked på bulgarsk(N) текстово съобщение (те́кстово съобще́ние - tékstovo sŭobshténie)
projektor på bulgarsk(M) прожекционен апарат (прожекцио́нен апара́т - prozhektsiónen aparát)
mappe på bulgarsk(F) папка (па́пка - pápka)
præsentation på bulgarsk(F) презентация (презента́ция - prezentátsiya)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Enheder på bulgarsk


DanskBulgarsk  
bærbar på bulgarsk(M) лаптоп (ла́птоп - láptop)
skærm på bulgarsk(M) екран (екра́н - ekrán)
printer på bulgarsk(M) принтер (при́нтер - prínter)
scanner på bulgarsk(M) скенер (ске́нер - skéner)
telefon på bulgarsk(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB stik på bulgarsk(F) флашка (фла́шка - fláshka)
harddisk på bulgarsk(M) харддиск (ха́рддиск - khárddisk)
tastatur på bulgarsk(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
mus på bulgarsk(F) мишка (ми́шка - míshka)
server på bulgarsk(M) сървър (съ́рвър - sŭ́rvŭr)

Juridiske ord på bulgarsk


DanskBulgarsk  
lov på bulgarsk(M) закон (зако́н - zakón)
bøde på bulgarsk(F) глоба (гло́ба - glóba)
fængsel på bulgarsk(M) затвор (затво́р - zatvór)
domstol på bulgarsk(F) съдебна зала (съде́бна за́ла - sŭdébna zála)
nævningeting på bulgarsk(N) жури (жу́ри - zhúri)
vidne på bulgarsk(M) свидетел (свиде́тел - svidétel)
tiltalte på bulgarsk(M) ответник (отве́тник - otvétnik)
bevis på bulgarsk(N) доказателства (доказа́телства - dokazátelstva)
fingeraftryk på bulgarsk(PL) пръстови отпечатъци (пръсто́ви отпеча́тъци - prŭstóvi otpechátŭtsi)
paragraf på bulgarsk(M) параграф (парагра́ф - paragráf)

Bankrelaterede ord på bulgarsk


DanskBulgarsk  
penge på bulgarsk(PL) пари (пари́ - parí)
mønt på bulgarsk(F) монета (моне́та - monéta)
pengeseddel på bulgarsk(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kreditkort på bulgarsk(F) кредитна карта (кре́дитна ка́рта - kréditna kárta)
pengeautomat på bulgarsk(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
underskrift på bulgarsk(M) подпис (по́дпис - pódpis)
dollar på bulgarsk(M) долар (до́лар - dólar)
euro på bulgarsk(N) евро (е́вро - évro)
pund på bulgarsk(M) паунд (па́унд - páund)
bankkonto på bulgarsk(F) банкова сметка (ба́нкова сме́тка - bánkova smétka)
check på bulgarsk(M) чек (чек - chek)
børs på bulgarsk(F) стокова борса (сто́кова бо́рса - stókova bórsa)


Forretning på bulgarsk

Download som PDF

Lær Bulgarsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Bulgarsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Bulgarsk ordbog

Bulgarsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Bulgarsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Bulgarsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.