Tillægsord på bulgarsk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over bulgarske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige bulgarske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på bulgarsk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere bulgarske ord.
Grundlæggende tillægsord på bulgarsk
Farver på bulgarsk
Følelser på bulgarsk
Rum på bulgarsk
Andre vigtige tillægsord på bulgarsk


Grundlæggende tillægsord på bulgarsk


DanskBulgarsk  
tung på bulgarskтежък (те́жък - tézhŭk)
let på bulgarskлек (лек - lek)
korrekt på bulgarskправилен (пра́вилен - právilen)
forkert på bulgarskгрешен (гре́шен - gréshen)
vanskelig på bulgarskтруден (тру́ден - trúden)
let på bulgarskлесен (ле́сен - lésen)
på bulgarskняколко (ня́колко - nyákolko)
mange på bulgarskмного (мно́го - mnógo)
ny på bulgarskнов (нов - nov)
gammel på bulgarskстар (стар - star)
langsom på bulgarskбавен (ба́вен - báven)
hurtig på bulgarskбърз (бърз - bŭrz)
fattig på bulgarskбеден (бе́ден - béden)
rig på bulgarskбогат (бога́т - bogát)

Farver på bulgarsk


DanskBulgarsk  
hvid på bulgarskбял (бял - byal)
sort på bulgarskчерен (че́рен - chéren)
grå på bulgarskсив (сив - siv)
grøn på bulgarskзелен (зеле́н - zelén)
blå på bulgarskсин (син - sin)
rød på bulgarskчервен (черве́н - chervén)
lyserød på bulgarskрозов (ро́зов - rózov)
orange på bulgarskоранжев (ора́нжев - oránzhev)
lilla på bulgarskлилав (лила́в - liláv)
gul på bulgarskжълт (жълт - zhŭlt)
brun på bulgarskкафяв (кафя́в - kafyáv)

Følelser på bulgarsk


DanskBulgarsk  
god på bulgarskдобър (добъ́р - dobŭ́r)
dårlig på bulgarskлош (лош - losh)
svag på bulgarskслаб (слаб - slab)
stærk på bulgarskсилен (си́лен - sílen)
lykkelig på bulgarskщастлив (щастли́в - shtastlív)
trist på bulgarskтъжен (тъ́жен - tŭ́zhen)
sund på bulgarskздрав (здрав - zdrav)
syg på bulgarskболен (бо́лен - bólen)
sulten på bulgarskгладен (гла́ден - gláden)
tørstig på bulgarskжаден (жа́ден - zháden)
ensom på bulgarskсамотен (само́тен - samóten)
træt på bulgarskуморен (уморе́н - umorén)

Rum på bulgarsk


DanskBulgarsk  
kort på bulgarskнисък (ни́сък - nísŭk)
lang på bulgarskдълъг (дъ́лъг - dŭ́lŭg)
lille på bulgarskмалък (ма́лък - málŭk)
stor på bulgarskголям (голя́м - golyám)
høj på bulgarskвисок (висо́к - visók)
lav på bulgarskниско (ни́ско - nísko)
stejl på bulgarskстръмен (стръ́мен - strŭ́men)
flad på bulgarskплосък (пло́сък - plósŭk)
lav på bulgarskплитък (пли́тък - plítŭk)
dyb på bulgarskдълбок (дълбо́к - dŭlbók)
smal på bulgarskтесен (те́сен - tésen)
bred på bulgarskширок (широ́к - shirók)

Andre vigtige tillægsord på bulgarsk


DanskBulgarsk  
billig på bulgarskевтин (е́втин - évtin)
dyr på bulgarskскъп (скъп - skŭp)
blød på bulgarskмек (мек - mek)
hård på bulgarskтвърд (твърд - tvŭrd)
tom på bulgarskпразен (пра́зен - prázen)
fuld på bulgarskпълен (пъ́лен - pŭ́len)
beskidt på bulgarskмръсен (мръ́сен - mrŭ́sen)
ren på bulgarskчист (чист - chist)
sød på bulgarskсладък (сла́дък - sládŭk)
sur på bulgarskкисел (ки́сел - kísel)
ung på bulgarskмлад (млад - mlad)
gammel på bulgarskстар (стар - star)
kold på bulgarskстудено (студе́но - studéno)
varm på bulgarskтопло (то́пло - tóplo)


Farver på bulgarsk

Download som PDF

Lær Bulgarsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Bulgarsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Bulgarsk ordbog

Bulgarsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Bulgarsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Bulgarsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.