Bijvoeglijke naamwoorden in het Bulgaars

Bijvoeglijke naamwoorden zijn een belangrijk onderdeel van elke taal. Met de onderstaande Bulgaarse bijvoeglijke naamwoorden leer je in een mum van tijd veelgebruikte Bulgaarse bijvoeglijke naamwoorden. Samen met andere basis zelfstandige naamwoorden en werkwoorden kun je hiermee snel basiszaken in het Bulgaars uitdrukken. Bekijk voor nog meer Bulgaarse bijvoeglijke naamwoorden onze leermiddelen voor Bulgaars aan het einde van de pagina.

Basisbijvoeglijke naamwoorden in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
zwaar in het Bulgaarsтежък (те́жък - tézhŭk)
licht in het Bulgaarsлек (лек - lek)
correct in het Bulgaarsправилен (пра́вилен - právilen)
fout in het Bulgaarsгрешен (гре́шен - gréshen)
moeilijk in het Bulgaarsтруден (тру́ден - trúden)
gemakkelijk in het Bulgaarsлесен (ле́сен - lésen)
weinig in het Bulgaarsняколко (ня́колко - nyákolko)
veel in het Bulgaarsмного (мно́го - mnógo)
nieuw in het Bulgaarsнов (нов - nov)
oud in het Bulgaarsстар (стар - star)
langzaam in het Bulgaarsбавен (ба́вен - báven)
snel in het Bulgaarsбърз (бърз - bŭrz)
arm in het Bulgaarsбеден (бе́ден - béden)
rijk in het Bulgaarsбогат (бога́т - bogát)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Kleuren in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
wit in het Bulgaarsбял (бял - byal)
zwart in het Bulgaarsчерен (че́рен - chéren)
grijs in het Bulgaarsсив (сив - siv)
groen in het Bulgaarsзелен (зеле́н - zelén)
blauw in het Bulgaarsсин (син - sin)
rood in het Bulgaarsчервен (черве́н - chervén)
roze in het Bulgaarsрозов (ро́зов - rózov)
oranje in het Bulgaarsоранжев (ора́нжев - oránzhev)
paars in het Bulgaarsлилав (лила́в - liláv)
geel in het Bulgaarsжълт (жълт - zhŭlt)
bruin in het Bulgaarsкафяв (кафя́в - kafyáv)

Gevoelens in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
goed in het Bulgaarsдобър (добъ́р - dobŭ́r)
slecht in het Bulgaarsлош (лош - losh)
zwak in het Bulgaarsслаб (слаб - slab)
sterk in het Bulgaarsсилен (си́лен - sílen)
gelukkig in het Bulgaarsщастлив (щастли́в - shtastlív)
verdrietig in het Bulgaarsтъжен (тъ́жен - tŭ́zhen)
gezond in het Bulgaarsздрав (здрав - zdrav)
ziek in het Bulgaarsболен (бо́лен - bólen)
hongerig in het Bulgaarsгладен (гла́ден - gláden)
dorstig in het Bulgaarsжаден (жа́ден - zháden)
eenzaam in het Bulgaarsсамотен (само́тен - samóten)
moe in het Bulgaarsуморен (уморе́н - umorén)

Ruimte in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
kort in het Bulgaarsнисък (ни́сък - nísŭk)
lang in het Bulgaarsдълъг (дъ́лъг - dŭ́lŭg)
klein in het Bulgaarsмалък (ма́лък - málŭk)
groot in het Bulgaarsголям (голя́м - golyám)
hoog in het Bulgaarsвисок (висо́к - visók)
laag in het Bulgaarsниско (ни́ско - nísko)
steil in het Bulgaarsстръмен (стръ́мен - strŭ́men)
vlak in het Bulgaarsплосък (пло́сък - plósŭk)
ondiep in het Bulgaarsплитък (пли́тък - plítŭk)
diep in het Bulgaarsдълбок (дълбо́к - dŭlbók)
smal in het Bulgaarsтесен (те́сен - tésen)
breed in het Bulgaarsширок (широ́к - shirók)

Andere belangrijke bijvoeglijke naamwoorden in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
goedkoop in het Bulgaarsевтин (е́втин - évtin)
duur in het Bulgaarsскъп (скъп - skŭp)
zacht in het Bulgaarsмек (мек - mek)
hard in het Bulgaarsтвърд (твърд - tvŭrd)
leeg in het Bulgaarsпразен (пра́зен - prázen)
vol in het Bulgaarsпълен (пъ́лен - pŭ́len)
vuil in het Bulgaarsмръсен (мръ́сен - mrŭ́sen)
schoon in het Bulgaarsчист (чист - chist)
zoet in het Bulgaarsсладък (сла́дък - sládŭk)
zuur in het Bulgaarsкисел (ки́сел - kísel)
jong in het Bulgaarsмлад (млад - mlad)
oud in het Bulgaarsстар (стар - star)
koud in het Bulgaarsстудено (студе́но - studéno)
warm in het Bulgaarsтопло (то́пло - tóplo)


Kleuren in het Bulgaars

Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Bulgaars

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Bulgaars vocabulaireboek

Bulgaars vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Bulgaarse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Bulgaars

Flashcardo

Gratis Bulgaarse Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen