Vervoer in het Bulgaars

Als je van punt A naar punt B wilt komen, moet je weten hoe je bepaalde woorden, zoals auto, in het Bulgaars zegt. De onderstaande lijst met transportgerelateerde Bulgaarse woorden helpt je hierbij. Bekijk voor nog meer Bulgaarse woordenlijsten onze leermiddelen voor Bulgaars aan het einde van de pagina.

Voertuigen in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
auto in het Bulgaars(F) кола (кола́ - kolá)
schip in het Bulgaars(M) кораб (ко́раб - kórab)
vliegtuig in het Bulgaars(M) самолет (самоле́т - samolét)
trein in het Bulgaars(M) влак (влак - vlak)
bus in het Bulgaars(M) автобус (автобу́с - avtobús)
tram in het Bulgaars(M) трамвай (трамва́й - tramváĭ)
metro in het Bulgaars(N) метро (метро́ - metró)
helikopter in het Bulgaars(M) хеликоптер (хелико́птер - khelikópter)
jacht in het Bulgaars(F) яхта (я́хта - yákhta)
veerboot in het Bulgaars(M) ферибот (фе́рибот - féribot)
fiets in het Bulgaars(M) велосипед (велосипе́д - velosipéd)
taxi in het Bulgaars(N) такси (такси́ - taksí)
vrachtwagen in het Bulgaars(M) камион (камио́н - kamión)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Auto-gerelateerde woorden in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
band in het Bulgaars(F) автомобилна гума (автомоби́лна гу́ма - avtomobílna gúma)
stuur in het Bulgaars(M) волан (вола́н - volán)
toeter in het Bulgaars(M) клаксон (кла́ксон - klákson)
accu in het Bulgaars(F) батерия (бате́рия - batériya)
gordel in het Bulgaars(M) предпазен колан (предпа́зен кола́н - predpázen kolán)
diesel in het Bulgaars(M) дизел (ди́зел - dízel)
benzine in het Bulgaars(M) бензин (бензи́н - benzín)
dashboard in het Bulgaars(N) табло (табло́ - tabló)
airbag in het Bulgaars(F) въздушна възглавница (възду́шна възгла́вница - vŭzdúshna vŭzglávnitsa)
motor in het Bulgaars(M) двигател (двига́тел - dvigátel)

Bus & Trein in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
bushalte in het Bulgaars(F) автобусна спирка (автобу́сна спи́рка - avtobúsna spírka)
treinstation in het Bulgaars(F) гара (га́ра - gára)
dienstregeling in het Bulgaars(N) разписание (разписа́ние - razpisánie)
minibus in het Bulgaars(M) микробус (микробу́с - mikrobús)
schoolbus in het Bulgaars(M) училищен автобус (учи́лищен автобу́с - uchílishten avtobús)
perron in het Bulgaars(F) платформа (платфо́рма - platfórma)
locomotief in het Bulgaars(M) локомотив (локомоти́в - lokomotív)
stoomtrein in het Bulgaars(M) парен влак (па́рен влак - páren vlak)
hogesnelheidstrein in het Bulgaars(M) високоскоростен влак (високоско́ростен влак - visokoskórosten vlak)
kaartjesloket in het Bulgaars(N) бюро за продажба на билети (бюро́ за прода́жба на биле́ти - byuró za prodázhba na biléti)
spoor in het Bulgaars(F) железопътна линия (железопъ́тна ли́ния - zhelezopŭ́tna líniya)

Vliegen in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
luchthaven in het Bulgaars(N) летище (лети́ще - letíshte)
nooduitgang in het Bulgaars(M) авариен изход (авари́ен и́зход - avaríen ízkhod)
vleugel in het Bulgaars(N) крило (крило́ - kriló)
vliegtuigmotor in het Bulgaars(M) двигател (двига́тел - dvigátel)
reddingsvest in het Bulgaars(F) спасителна жилетка (спаси́телна жиле́тка - spasítelna zhilétka)
cockpit in het Bulgaars(F) пилотската кабина (пило́тската каби́на - pilót·skata kabína)
vrachtvliegtuig in het Bulgaars(M) товарен самолет (това́рен самоле́т - továren samolét)
zweefvliegtuig in het Bulgaars(M) безмоторен самолет (безмото́рен самоле́т - bezmotóren samolét)
economy class in het Bulgaars(F) икономична класа (икономи́чна кла́са - ikonomíchna klása)
business class in het Bulgaars(F) бизнес класа (би́знес кла́са - bíznes klása)
eerste klasse in het Bulgaars(F) първа класа (пъ́рва кла́са - pŭ́rva klása)
douane in het Bulgaars(F) митница (ми́тница - mítnitsa)

Infrastructuur in het Bulgaars


NederlandsBulgaars  
haven in het Bulgaars(N) пристанище (приста́нище - pristánishte)
weg in het Bulgaars(M) път (път - pŭt)
snelweg in het Bulgaars(F) магистрала (магистра́ла - magistrála)
benzinestation in het Bulgaars(F) бензиностанция (бензиноста́нция - benzinostántsiya)
stoplicht in het Bulgaars(M) светофар (светофа́р - svetofár)
parkeerplaats in het Bulgaars(M) паркинг (па́ркинг - párking)
kruispunt in het Bulgaars(N) кръстовище (кръсто́вище - krŭstóvishte)
autowasstraat in het Bulgaars(F) автомивка (а́втомивка - ávtomivka)
rotonde in het Bulgaars(N) кръгово кръстовище (кръ́гово кръсто́вище - krŭ́govo krŭstóvishte)
straatlantaarn in het Bulgaars(N) улично осветление (у́лично осветле́ние - úlichno osvetlénie)
stoep in het Bulgaars(M) паваж (пава́ж - pavázh)


Vervoer in het Bulgaars

Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Bulgaars

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Bulgaars - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Bulgaars vocabulaireboek

Bulgaars vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Bulgaarse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Bulgaars

Flashcardo

Gratis Bulgaarse Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen