Adjektiivit viroksi

Adjektiivit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä lista auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä vironkielisiä adjektiiveja. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja verbeihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita viroksi. Lisää vironkielisiä sanastoja löytyy viron oppimateriaaleista sivun lopusta.
Yleiset adjektiivit viroksi
Värit viroksi
Tunteet viroksi
Tilat viroksi
Muita tärkeitä adjektiiveja viroksi


Yleiset adjektiivit viroksi


SuomiViro  
raskas viroksiraske (raske, rasket, raskem, raskeim)
kevyt viroksikerge (kerge, kerget, kergem, kergeim)
oikea viroksiõige (õige, õiget, õigem, õigeim)
väärä viroksivale (vale, valet, rohkem vale, kõige rohkem vale)
vaikea viroksikeeruline (keerulise, keerulist, keerulisem, keerulisim)
helppo viroksilihtne (lihtsa, lihtsat, lihtsam, lihtsaim)
harva viroksivähe (vähese, vähest, vähem, vähim)
moni viroksipalju (palju, paljut, rohkem, rohkeim)
uusi viroksiuus (uue, uut, uuem, uusim)
vanha viroksivana (vana, vana, vanem, vanim)
hidas viroksiaeglane (aeglase, aeglast, aeglasem, aeglaseim)
nopea viroksikiire (kiire, kiiret, kiirem, kiireim)
köyhä viroksivaene (vaese, vaest, vaesem, kõige vaesem)
rikas viroksirikas (rikka, rikast, rikkam, rikkaim)

Värit viroksi


SuomiViro  
valkoinen viroksivalge (valge, valget, valgem, valgeim)
musta viroksimust (musta, musta, mustem, mustim)
harmaa viroksihall (halli, halli, hallim, kõige hallim)
vihreä viroksiroheline (rohelise, rohelist, rohelisem, rohelisim)
sininen viroksisinine (sinise, sinist, sinisem, siniseim)
punainen viroksipunane (punase, punast, punasem, punaseim)
vaaleanpunainen viroksiroosa (roosa, roosat, roosam, roosaim)
oranssi viroksioranž (oranži, oranži, oranžim, kõige oranžim)
violetti viroksililla (lilla, lillat, lillam, kõige lillam)
keltainen viroksikollane (kollase, kollast, kollasem, kollaseim)
ruskea viroksipruun (pruuni, pruuni, pruunim, kõige pruunim)

Tunteet viroksi


SuomiViro  
hyvä viroksihea (hea, head, parem, parim)
huono viroksihalb (halva, halba, halvem, halvim)
heikko viroksinõrk (nõrga, nõrka, nõrgem, nõrgim)
vahva viroksitugev (tugeva, tugevat, tugevam, tugevaim)
onnellinen viroksiõnnelik (õnneliku, õnnelikku, õnnelikum, õnnelikem)
surullinen viroksikurb (kurva, kurba, kurvem, kurveim)
terve viroksiterve (terve, tervet, tervem, terveim)
sairas viroksihaige (haige, haiget, haigem, haigeim)
nälkäinen viroksinäljane (näljase, näljast, näljasem, näljaseim)
janoinen viroksijanune (januse, janust, janusem, januseim)
yksinäinen viroksiüksildane (üksildase, üksildast, üksildasem, üksildaseim)
väsynyt viroksiväsinud (väsinu, väsinut, väsinum, väsinuim)

Tilat viroksi


SuomiViro  
lyhyt viroksilühike (lühikese, lühikest, lühem, lühim)
pitkä viroksipikk (pika, pikka, pikem, pikim)
pieni viroksiväike (väikse, väikest, väiksem, väikseim)
iso viroksisuur (suure, suurt, suurem, suurim)
korkea viroksikõrge (kõrge, kõrget, kõrgem, kõrgeim)
matala viroksimadal (madala, madalat, madalam, madalaim)
jyrkkä viroksijärsk (järsu, järsku, järsem, järsim)
tasainen viroksilame (lameda, lamedat, lamedam, lamedaim)
matala viroksimadal (madala, madalat, madalam, madalaim)
syvä viroksisügav (sügava, sügavat, sügavam, sügavaim)
kapea viroksikitsas (kitsa, kitsast, kitsam, kitsaim)
leveä viroksilai (laia, laia, laiem, kõige laiem)

Muita tärkeitä adjektiiveja viroksi


SuomiViro  
halpa viroksiodav (odava, odavat, odavam, odavaim)
kallis viroksikallis (kalli, kallist, kallim, kalleim)
pehmeä viroksipehme (pehme, pehmet, pehmem, pehmeim)
kova viroksikõva (kõva, kõva, kõvem, kõvim)
tyhjä viroksitühi (tühja, tühja, tühjem, tühjeim)
täysi viroksitäis (täie, täit, rohkem täis, kõige rohkem täis)
likainen viroksimäärdunud (määrdunu, määrdunut, määrdunum, määrdunuim)
puhdas viroksipuhas (puhta, puhast, puhtam, puhtaim)
makea viroksimagus (magusa, magusat, magusam, magusaim)
hapan viroksihapu (hapu, haput, hapum, hapuim)
nuori viroksinoor (noore, noort, noorem, noorim)
vanha viroksivana (vana, vana, vanem, vanim)
kylmä viroksikülm (külma, külma, külmem, külmim)
lämmin viroksisoe (sooja, sooja, soojem, soojeim)


Värit viroksi

Lataa PDF-tiedostona

Viron sanastokirjat

Opi Viroa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Viroa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Viron sanakirja

Viron sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 vironkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Viron Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Viron Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.
Ilmaiset oppimisaineistot