Adjectives in Estonian

Adjectives are a key part of any language. The Estonian adjectives listed below will help you learn common Estonian adjectives in no time. Together with other basic nouns and verbs, this will quickly allow you to express basic things in Estonian. For even more Estonian adjectives, take a look at our learning resources for Estonian at the end of the page.
Basic Adjectives in Estonian
Colours in Estonian
Feelings in Estonian
Space in Estonian
Other Important Adjectives in Estonian


Basic Adjectives in Estonian


EnglishEstonian  
heavyraske (raske, rasket, raskem, raskeim)
lightkerge (kerge, kerget, kergem, kergeim)
correctõige (õige, õiget, õigem, õigeim)
wrongvale (vale, valet, rohkem vale, kõige rohkem vale)
difficultkeeruline (keerulise, keerulist, keerulisem, keerulisim)
easylihtne (lihtsa, lihtsat, lihtsam, lihtsaim)
fewvähe (vähese, vähest, vähem, vähim)
manypalju (palju, paljut, rohkem, rohkeim)
newuus (uue, uut, uuem, uusim)
oldvana (vana, vana, vanem, vanim)
slowaeglane (aeglase, aeglast, aeglasem, aeglaseim)
quickkiire (kiire, kiiret, kiirem, kiireim)
poorvaene (vaese, vaest, vaesem, kõige vaesem)
richrikas (rikka, rikast, rikkam, rikkaim)Colours in Estonian


EnglishEstonian  
whitevalge (valge, valget, valgem, valgeim)
blackmust (musta, musta, mustem, mustim)
greyhall (halli, halli, hallim, kõige hallim)
greenroheline (rohelise, rohelist, rohelisem, rohelisim)
bluesinine (sinise, sinist, sinisem, siniseim)
redpunane (punase, punast, punasem, punaseim)
pinkroosa (roosa, roosat, roosam, roosaim)
orangeoranž (oranži, oranži, oranžim, kõige oranžim)
purplelilla (lilla, lillat, lillam, kõige lillam)
yellowkollane (kollase, kollast, kollasem, kollaseim)
brownpruun (pruuni, pruuni, pruunim, kõige pruunim)

Feelings in Estonian


EnglishEstonian  
goodhea (hea, head, parem, parim)
badhalb (halva, halba, halvem, halvim)
weaknõrk (nõrga, nõrka, nõrgem, nõrgim)
strongtugev (tugeva, tugevat, tugevam, tugevaim)
happyõnnelik (õnneliku, õnnelikku, õnnelikum, õnnelikem)
sadkurb (kurva, kurba, kurvem, kurveim)
healthyterve (terve, tervet, tervem, terveim)
sickhaige (haige, haiget, haigem, haigeim)
hungrynäljane (näljase, näljast, näljasem, näljaseim)
thirstyjanune (januse, janust, janusem, januseim)
lonelyüksildane (üksildase, üksildast, üksildasem, üksildaseim)
tiredväsinud (väsinu, väsinut, väsinum, väsinuim)

Space in Estonian


EnglishEstonian  
shortlühike (lühikese, lühikest, lühem, lühim)
longpikk (pika, pikka, pikem, pikim)
smallväike (väikse, väikest, väiksem, väikseim)
bigsuur (suure, suurt, suurem, suurim)
highkõrge (kõrge, kõrget, kõrgem, kõrgeim)
lowmadal (madala, madalat, madalam, madalaim)
steepjärsk (järsu, järsku, järsem, järsim)
flatlame (lameda, lamedat, lamedam, lamedaim)
shallowmadal (madala, madalat, madalam, madalaim)
deepsügav (sügava, sügavat, sügavam, sügavaim)
narrowkitsas (kitsa, kitsast, kitsam, kitsaim)
broadlai (laia, laia, laiem, kõige laiem)

Other Important Adjectives in Estonian


EnglishEstonian  
cheapodav (odava, odavat, odavam, odavaim)
expensivekallis (kalli, kallist, kallim, kalleim)
softpehme (pehme, pehmet, pehmem, pehmeim)
hardkõva (kõva, kõva, kõvem, kõvim)
emptytühi (tühja, tühja, tühjem, tühjeim)
fulltäis (täie, täit, rohkem täis, kõige rohkem täis)
dirtymäärdunud (määrdunu, määrdunut, määrdunum, määrdunuim)
cleanpuhas (puhta, puhast, puhtam, puhtaim)
sweetmagus (magusa, magusat, magusam, magusaim)
sourhapu (hapu, haput, hapum, hapuim)
youngnoor (noore, noort, noorem, noorim)
oldvana (vana, vana, vanem, vanim)
coldkülm (külma, külma, külmem, külmim)
warmsoe (sooja, sooja, soojem, soojeim)


Colours in Estonian

Download as PDF

Estonian Vocabulary Books

Learn Estonian - Quick / Easy / Efficient

Learn Estonian - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Estonian word frequency list with 2000 of the most common Estonian words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Estonian Vocabulary Book

Estonian Vocabulary Book

This Estonian vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Estonian Flashcards

Flashcardo

Estonian Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Estonian flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Estonian-Flashcardo

Printable Estonian Flashcards

With this downloadable product you get all Estonian flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.
Free Learning Resources