Verbit viroksi

Verbit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä vironkielinen verbiluettelo auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä vironkielisiä verbejä. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja adjektiiveihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita viroksi. Lisää vironkielisiä sanastoja löytyy viron oppimateriaaleista sivun lopusta.

Viron yleiset verbit


SuomiViro  
avata viroksiavama (avada)
sulkea viroksisulgema (sulgeda)
istua viroksiistuma (istuda)
seistä viroksiseisma (seista)
tietää viroksiteadma (teada)
ajatella viroksimõtlema (mõtelda)
voittaa viroksivõitma (võita)
hävitä viroksikaotama (kaotada)
kysyä viroksiküsima (küsida)
vastata viroksivastama (vastata)
auttaa viroksiaitama (aidata)
tykätä viroksimeeldima (meeldida)
suudella viroksisuudlema (suudelda)
syödä viroksisööma (süüa)
juoda viroksijooma (juua)

Viron toimintasanat


SuomiViro  
ottaa viroksivõtma (võtta)
laittaa viroksipanema (panna)
löytää viroksileidma (leida)
varastaa viroksivarastama (varastada)
tappaa viroksitapma (tappa)
lentää viroksilendama (lennata)
hyökätä viroksiründama (rünnata)
puolustaa viroksikaitsma (kaitsta)
pudota viroksikukkuma (kukkuda)
valita viroksivalima (valida)

Liikkeet viroksi


SuomiViro  
juosta viroksijooksma (joosta)
uida viroksiujuma (ujuda)
hypätä viroksihüppama (hüpata)
vetää viroksitõmbama (tõmmata)
työntää viroksisuruma (suruda)
heittää viroksiviskama (visata)
ryömiä viroksiroomama (roomata)
tapella viroksivõitlema (võidelda)
ottaa kiinni viroksipüüdma (püüda)
pyöriä viroksiveerema (veereda)

Viron liike-elämän verbit


SuomiViro  
ostaa viroksiostma (osta)
maksaa viroksimaksma (maksta)
myydä viroksimüüma (müüa)
opiskella viroksiõppima (õppida)
soittaa viroksihelistama (helistada)
lukea viroksilugema (lugeda)
kirjoittaa viroksikirjutama (kirjutada)
laskea viroksiarvutama (arvutada)
mitata viroksimõõtma (mõõta)
ansaita viroksiteenima (teenida)
laskea viroksiloendama (loendada)
skannata viroksiskaneerima (skaneerida)
tulostaa viroksiprintima (printida)

Viron sanastokirjat

Opi Viroa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Viroa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Estonian-Full

Viron sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 vironkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot