Adjektiver på makedonsk

Adjektiv er en viktig del av alle språk. Disse makedonske adjektivene vil hjelpe deg å lære vanlige makedonske adjektiver på et blunk. Sammen med andre grunnleggende substantiver og verb, vil du raskt kunne si grunnleggende ting på makedonsk. For enda flere makedonsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for makedonsk på nederst av siden.
Grunnleggende adjektiver på makedonsk
Farger på makedonsk
Følelser på makedonsk
Dimensjoner på makedonsk
Andre viktige adjektiver på makedonsk


Grunnleggende adjektiver på makedonsk


NorskMakedonsk  
tung på makedonskтешко (teško / тежок, тешка, тешко, тешки - težok, teška, teško, teški)
lett på makedonskлесно (lesno / лесен, лесна, лесно, лесни - lesen, lesna, lesno, lesni)
riktig på makedonskточно (točno / точен, точна, точно, точни - točen, točna, točno, točni)
feil på makedonskпогрешно (pogrešno / погрешен, погрешна, погрешно, погрешни - pogrešen, pogrešna, pogrešno, pogrešni)
vanskelig på makedonskтешко (teško / тежок, тешка, тешко, тешки - težok, teška, teško, teški)
lett på makedonskлесно (lesno / лесен, лесна, лесно, лесни - lesen, lesna, lesno, lesni)
på makedonskмалку (malku)
mange på makedonskмногу (mnogu)
ny på makedonskново (novo / нов, нова, ново, нови - nov, nova, novo, novi)
gammel på makedonskстаро (staro / стар, стара, старо, стари - star, stara, staro, stari)
langsom på makedonskбавен (baven / бавен, бавна, бавно, бавни - baven, bavna, bavno, bavni)
rask på makedonskбрзо (brzo / брз, брза, брзо, брзи - brz, brza, brzo, brzi)
fattig på makedonskсиромашен (siromašen / сиромашен, сиромашна, сиромашно, сиромашни - siromašen, siromašna, siromašno, siromašni)
rik på makedonskбогат (bogat / богат, богата, богато, богати - bogat, bogata, bogato, bogati)

Farger på makedonsk


NorskMakedonsk  
hvit på makedonskбела (bela / бел, бела, бело, бели - bel, bela, belo, beli)
svart på makedonskцрна (crna / црн, црна, црно, црни - crn, crna, crno, crni)
grå på makedonskсива (siva / сив, сива, сиво, сиви - siv, siva, sivo, sivi)
grønn på makedonskзелена (zelena / зелен, зелена, зелено, зелени - zelen, zelena, zeleno, zeleni)
blå på makedonskсина (sina / син, сина, сино, сини - sin, sina, sino, sini)
rød på makedonskцрвена (crvena / црвен, црвена, црвено, црвени - crven, crvena, crveno, crveni)
rosa på makedonskрозова (rozova / розов, розова, розово, розови - rozov, rozova, rozovo, rozovi)
oransje på makedonskпортокалова (portokalova / портокалов, портокалова, портокалово, портокалови - portokalov, portokalova, portokalovo, portokalovi)
lilla på makedonskвиолетова (violetova / виолетов, виолетова, виолетово, виолетови - violetov, violetova, violetovo, violetovi)
gul på makedonskжолта (žolta / жолт, жолта, жолто, жолти - žolt, žolta, žolto, žolti)
brun på makedonskкафеава (kafeava / кафеав, кафеава, кафеаво, кафеави - kafeav, kafeava, kafeavo, kafeavi)

Følelser på makedonsk


NorskMakedonsk  
flink på makedonskдобар (dobar / добар, добра, добро, добри - dobar, dobra, dobro, dobri)
dårlig på makedonskлош (loš / лош, лоша, лошо, лоши - loš, loša, lošo, loši)
svak på makedonskслаб (slab / слаб, слаба, слабо, слаби - slab, slaba, slabo, slabi)
sterk på makedonskсилен (silen / силен, силна, силно, силни - silen, silna, silno, silni)
lykkelig på makedonskсреќен (sreḱen / среќен, среќна, среќно, среќни - sreḱen, sreḱna, sreḱno, sreḱni)
trist på makedonskтажен (tažen / тажен, тажна, тажно, тажни - tažen, tažna, tažno, tažni)
sunn på makedonskздрав (zdrav / здрав, здрава, здраво, здрави - zdrav, zdrava, zdravo, zdravi)
syk på makedonskболен (bolen / болен, болна, болно, болни - bolen, bolna, bolno, bolni)
sulten på makedonskгладен (gladen / гладен, гладна, гладно, гладни - gladen, gladna, gladno, gladni)
tørst på makedonskжеден (žeden / жеден, жедна, жедно, жедни - žeden, žedna, žedno, žedni)
ensom på makedonskосамен (osamen / осамен, осамена, осамено, осамени - osamen, osamena, osameno, osameni)
sliten på makedonskуморен (umoren / уморен, уморна, уморно, уморни - umoren, umorna, umorno, umorni)

Dimensjoner på makedonsk


NorskMakedonsk  
kort på makedonskкратко (kratko / краток, кратка, кратко, кратки - kratok, kratka, kratko, kratki)
lang på makedonskдолго (dolgo / долг, долга, долго, долги - dolg, dolga, dolgo, dolgi)
liten på makedonskмало (malo / мал, мала, мало, мали - mal, mala, malo, mali)
stor på makedonskголемо (golemo / голем, голема, големо, големи - golem, golema, golemo, golemi)
høy på makedonskвисоко (visoko / висок, висока, високо, високи - visok, visoka, visoko, visoki)
lav på makedonskниско (nisko / низок, ниска, ниско, ниски - nizok, niska, nisko, niski)
bratt på makedonskстрмно (strmno / стрмен, стрмна, стрмно, стрмни - strmen, strmna, strmno, strmni)
flat på makedonskрамно (ramno / рамен, рамна, рамно, рамни - ramen, ramna, ramno, ramni)
grunn på makedonskплитко (plitko / плиток, плитка, плитко, плитки - plitok, plitka, plitko, plitki)
dyp på makedonskдлабоко (dlaboko / длабок, длабока, длабоко, длабоки - dlabok, dlaboka, dlaboko, dlaboki)
smal på makedonskтесно (tesno / тесен, тесна, тесно, тесни - tesen, tesna, tesno, tesni)
bred på makedonskшироко (široko / широк, широка, широко, широки - širok, široka, široko, široki)


Andre viktige adjektiver på makedonsk


NorskMakedonsk  
billig på makedonskевтино (evtino / евтин, евтина, евтино, евтини - evtin, evtina, evtino, evtini)
dyr på makedonskскапо (skapo / скап, скапа, скапо, скапи - skap, skapa, skapo, skapi)
myk på makedonskмеко (meko / мек, мека, меко, меки - mek, meka, meko, meki)
hard på makedonskтврдо (tvrdo / тврд, тврда, тврдо, тврди - tvrd, tvrda, tvrdo, tvrdi)
tom på makedonskпразно (prazno / празен, празна, празно, празни - prazen, prazna, prazno, prazni)
full på makedonskполно (polno / полн, полна, полно, полни - poln, polna, polno, polni)
skitten på makedonskвалкано (valkano / валкан, валкана, валкано, валкани - valkan, valkana, valkano, valkani)
ren på makedonskчисто (čisto / чист, чиста, чисто, чисти - čist, čista, čisto, čisti)
søt på makedonskслатко (slatko / сладок, слатка, слатко, слатки - sladok, slatka, slatko, slatki)
sur på makedonskкисело (kiselo / кисел, кисела, кисело, кисели - kisel, kisela, kiselo, kiseli)
ung på makedonskмлад (mlad / млад, млада, младо, млади - mlad, mlada, mlado, mladi)
gammel på makedonskстар (star / стар, стара, старо, стари - star, stara, staro, stari)
kald på makedonskладно (ladno / ладен, ладна, ладно, ладни - laden, ladna, ladno, ladni)
varm på makedonskтопло (toplo / топол, топла, топло, топли - topol, topla, toplo, topli)


Farger på makedonsk

Last ned som PDF

Lær Makedonsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Makedonsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Makedonsk Vokabularbok

Makedonsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Makedonske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Makedonske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.