Tillægsord på makedonsk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over makedonske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige makedonske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på makedonsk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere makedonske ord.

Grundlæggende tillægsord på makedonsk


DanskMakedonsk  
tung på makedonskтешко (teško / тежок, тешка, тешко, тешки - težok, teška, teško, teški)
let på makedonskлесно (lesno / лесен, лесна, лесно, лесни - lesen, lesna, lesno, lesni)
korrekt på makedonskточно (točno / точен, точна, точно, точни - točen, točna, točno, točni)
forkert på makedonskпогрешно (pogrešno / погрешен, погрешна, погрешно, погрешни - pogrešen, pogrešna, pogrešno, pogrešni)
vanskelig på makedonskтешко (teško / тежок, тешка, тешко, тешки - težok, teška, teško, teški)
let på makedonskлесно (lesno / лесен, лесна, лесно, лесни - lesen, lesna, lesno, lesni)
på makedonskмалку (malku)
mange på makedonskмногу (mnogu)
ny på makedonskново (novo / нов, нова, ново, нови - nov, nova, novo, novi)
gammel på makedonskстаро (staro / стар, стара, старо, стари - star, stara, staro, stari)
langsom på makedonskбавен (baven / бавен, бавна, бавно, бавни - baven, bavna, bavno, bavni)
hurtig på makedonskбрзо (brzo / брз, брза, брзо, брзи - brz, brza, brzo, brzi)
fattig på makedonskсиромашен (siromašen / сиромашен, сиромашна, сиромашно, сиромашни - siromašen, siromašna, siromašno, siromašni)
rig på makedonskбогат (bogat / богат, богата, богато, богати - bogat, bogata, bogato, bogati)

Farver på makedonsk


DanskMakedonsk  
hvid på makedonskбела (bela / бел, бела, бело, бели - bel, bela, belo, beli)
sort på makedonskцрна (crna / црн, црна, црно, црни - crn, crna, crno, crni)
grå på makedonskсива (siva / сив, сива, сиво, сиви - siv, siva, sivo, sivi)
grøn på makedonskзелена (zelena / зелен, зелена, зелено, зелени - zelen, zelena, zeleno, zeleni)
blå på makedonskсина (sina / син, сина, сино, сини - sin, sina, sino, sini)
rød på makedonskцрвена (crvena / црвен, црвена, црвено, црвени - crven, crvena, crveno, crveni)
lyserød på makedonskрозова (rozova / розов, розова, розово, розови - rozov, rozova, rozovo, rozovi)
orange på makedonskпортокалова (portokalova / портокалов, портокалова, портокалово, портокалови - portokalov, portokalova, portokalovo, portokalovi)
lilla på makedonskвиолетова (violetova / виолетов, виолетова, виолетово, виолетови - violetov, violetova, violetovo, violetovi)
gul på makedonskжолта (žolta / жолт, жолта, жолто, жолти - žolt, žolta, žolto, žolti)
brun på makedonskкафеава (kafeava / кафеав, кафеава, кафеаво, кафеави - kafeav, kafeava, kafeavo, kafeavi)

Følelser på makedonsk


DanskMakedonsk  
god på makedonskдобар (dobar / добар, добра, добро, добри - dobar, dobra, dobro, dobri)
dårlig på makedonskлош (loš / лош, лоша, лошо, лоши - loš, loša, lošo, loši)
svag på makedonskслаб (slab / слаб, слаба, слабо, слаби - slab, slaba, slabo, slabi)
stærk på makedonskсилен (silen / силен, силна, силно, силни - silen, silna, silno, silni)
lykkelig på makedonskсреќен (sreḱen / среќен, среќна, среќно, среќни - sreḱen, sreḱna, sreḱno, sreḱni)
trist på makedonskтажен (tažen / тажен, тажна, тажно, тажни - tažen, tažna, tažno, tažni)
sund på makedonskздрав (zdrav / здрав, здрава, здраво, здрави - zdrav, zdrava, zdravo, zdravi)
syg på makedonskболен (bolen / болен, болна, болно, болни - bolen, bolna, bolno, bolni)
sulten på makedonskгладен (gladen / гладен, гладна, гладно, гладни - gladen, gladna, gladno, gladni)
tørstig på makedonskжеден (žeden / жеден, жедна, жедно, жедни - žeden, žedna, žedno, žedni)
ensom på makedonskосамен (osamen / осамен, осамена, осамено, осамени - osamen, osamena, osameno, osameni)
træt på makedonskуморен (umoren / уморен, уморна, уморно, уморни - umoren, umorna, umorno, umorni)

Rum på makedonsk


DanskMakedonsk  
kort på makedonskкратко (kratko / краток, кратка, кратко, кратки - kratok, kratka, kratko, kratki)
lang på makedonskдолго (dolgo / долг, долга, долго, долги - dolg, dolga, dolgo, dolgi)
lille på makedonskмало (malo / мал, мала, мало, мали - mal, mala, malo, mali)
stor på makedonskголемо (golemo / голем, голема, големо, големи - golem, golema, golemo, golemi)
høj på makedonskвисоко (visoko / висок, висока, високо, високи - visok, visoka, visoko, visoki)
lav på makedonskниско (nisko / низок, ниска, ниско, ниски - nizok, niska, nisko, niski)
stejl på makedonskстрмно (strmno / стрмен, стрмна, стрмно, стрмни - strmen, strmna, strmno, strmni)
flad på makedonskрамно (ramno / рамен, рамна, рамно, рамни - ramen, ramna, ramno, ramni)
lav på makedonskплитко (plitko / плиток, плитка, плитко, плитки - plitok, plitka, plitko, plitki)
dyb på makedonskдлабоко (dlaboko / длабок, длабока, длабоко, длабоки - dlabok, dlaboka, dlaboko, dlaboki)
smal på makedonskтесно (tesno / тесен, тесна, тесно, тесни - tesen, tesna, tesno, tesni)
bred på makedonskшироко (široko / широк, широка, широко, широки - širok, široka, široko, široki)

Andre vigtige tillægsord på makedonsk


DanskMakedonsk  
billig på makedonskевтино (evtino / евтин, евтина, евтино, евтини - evtin, evtina, evtino, evtini)
dyr på makedonskскапо (skapo / скап, скапа, скапо, скапи - skap, skapa, skapo, skapi)
blød på makedonskмеко (meko / мек, мека, меко, меки - mek, meka, meko, meki)
hård på makedonskтврдо (tvrdo / тврд, тврда, тврдо, тврди - tvrd, tvrda, tvrdo, tvrdi)
tom på makedonskпразно (prazno / празен, празна, празно, празни - prazen, prazna, prazno, prazni)
fuld på makedonskполно (polno / полн, полна, полно, полни - poln, polna, polno, polni)
beskidt på makedonskвалкано (valkano / валкан, валкана, валкано, валкани - valkan, valkana, valkano, valkani)
ren på makedonskчисто (čisto / чист, чиста, чисто, чисти - čist, čista, čisto, čisti)
sød på makedonskслатко (slatko / сладок, слатка, слатко, слатки - sladok, slatka, slatko, slatki)
sur på makedonskкисело (kiselo / кисел, кисела, кисело, кисели - kisel, kisela, kiselo, kiseli)
ung på makedonskмлад (mlad / млад, млада, младо, млади - mlad, mlada, mlado, mladi)
gammel på makedonskстар (star / стар, стара, старо, стари - star, stara, staro, stari)
kold på makedonskладно (ladno / ладен, ладна, ладно, ладни - laden, ladna, ladno, ladni)
varm på makedonskтопло (toplo / топол, топла, топло, топли - topol, topla, toplo, topli)

Lær Makedonsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Makedonsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Macedonian-Full

Makedonsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.