Tillægsord på makedonsk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over makedonske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige makedonske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på makedonsk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere makedonske ord.

Grundlæggende tillægsord på makedonsk


DanskMakedonsk  
tungтешко (teško / тежок, тешка, тешко, тешки - težok, teška, teško, teški)
letлесно (lesno / лесен, лесна, лесно, лесни - lesen, lesna, lesno, lesni)
korrektточно (točno / точен, точна, точно, точни - točen, točna, točno, točni)
forkertпогрешно (pogrešno / погрешен, погрешна, погрешно, погрешни - pogrešen, pogrešna, pogrešno, pogrešni)
vanskeligтешко (teško / тежок, тешка, тешко, тешки - težok, teška, teško, teški)
letлесно (lesno / лесен, лесна, лесно, лесни - lesen, lesna, lesno, lesni)
малку (malku)
mangeмногу (mnogu)
nyново (novo / нов, нова, ново, нови - nov, nova, novo, novi)
gammelстаро (staro / стар, стара, старо, стари - star, stara, staro, stari)
langsomбавен (baven / бавен, бавна, бавно, бавни - baven, bavna, bavno, bavni)
hurtigбрзо (brzo / брз, брза, брзо, брзи - brz, brza, brzo, brzi)
fattigсиромашен (siromašen / сиромашен, сиромашна, сиромашно, сиромашни - siromašen, siromašna, siromašno, siromašni)
rigбогат (bogat / богат, богата, богато, богати - bogat, bogata, bogato, bogati)

Farver på makedonsk


DanskMakedonsk  
hvidбела (bela / бел, бела, бело, бели - bel, bela, belo, beli)
sortцрна (crna / црн, црна, црно, црни - crn, crna, crno, crni)
gråсива (siva / сив, сива, сиво, сиви - siv, siva, sivo, sivi)
grønзелена (zelena / зелен, зелена, зелено, зелени - zelen, zelena, zeleno, zeleni)
blåсина (sina / син, сина, сино, сини - sin, sina, sino, sini)
rødцрвена (crvena / црвен, црвена, црвено, црвени - crven, crvena, crveno, crveni)
lyserødрозова (rozova / розов, розова, розово, розови - rozov, rozova, rozovo, rozovi)
orangeпортокалова (portokalova / портокалов, портокалова, портокалово, портокалови - portokalov, portokalova, portokalovo, portokalovi)
lillaвиолетова (violetova / виолетов, виолетова, виолетово, виолетови - violetov, violetova, violetovo, violetovi)
gulжолта (žolta / жолт, жолта, жолто, жолти - žolt, žolta, žolto, žolti)
brunкафеава (kafeava / кафеав, кафеава, кафеаво, кафеави - kafeav, kafeava, kafeavo, kafeavi)

Følelser på makedonsk


DanskMakedonsk  
godдобар (dobar / добар, добра, добро, добри - dobar, dobra, dobro, dobri)
dårligлош (loš / лош, лоша, лошо, лоши - loš, loša, lošo, loši)
svagслаб (slab / слаб, слаба, слабо, слаби - slab, slaba, slabo, slabi)
stærkсилен (silen / силен, силна, силно, силни - silen, silna, silno, silni)
lykkeligсреќен (sreḱen / среќен, среќна, среќно, среќни - sreḱen, sreḱna, sreḱno, sreḱni)
tristтажен (tažen / тажен, тажна, тажно, тажни - tažen, tažna, tažno, tažni)
sundздрав (zdrav / здрав, здрава, здраво, здрави - zdrav, zdrava, zdravo, zdravi)
sygболен (bolen / болен, болна, болно, болни - bolen, bolna, bolno, bolni)
sultenгладен (gladen / гладен, гладна, гладно, гладни - gladen, gladna, gladno, gladni)
tørstigжеден (žeden / жеден, жедна, жедно, жедни - žeden, žedna, žedno, žedni)
ensomосамен (osamen / осамен, осамена, осамено, осамени - osamen, osamena, osameno, osameni)
trætуморен (umoren / уморен, уморна, уморно, уморни - umoren, umorna, umorno, umorni)

Rum på makedonsk


DanskMakedonsk  
kortкратко (kratko / краток, кратка, кратко, кратки - kratok, kratka, kratko, kratki)
langдолго (dolgo / долг, долга, долго, долги - dolg, dolga, dolgo, dolgi)
lilleмало (malo / мал, мала, мало, мали - mal, mala, malo, mali)
storголемо (golemo / голем, голема, големо, големи - golem, golema, golemo, golemi)
højвисоко (visoko / висок, висока, високо, високи - visok, visoka, visoko, visoki)
lavниско (nisko / низок, ниска, ниско, ниски - nizok, niska, nisko, niski)
stejlстрмно (strmno / стрмен, стрмна, стрмно, стрмни - strmen, strmna, strmno, strmni)
fladрамно (ramno / рамен, рамна, рамно, рамни - ramen, ramna, ramno, ramni)
lavплитко (plitko / плиток, плитка, плитко, плитки - plitok, plitka, plitko, plitki)
dybдлабоко (dlaboko / длабок, длабока, длабоко, длабоки - dlabok, dlaboka, dlaboko, dlaboki)
smalтесно (tesno / тесен, тесна, тесно, тесни - tesen, tesna, tesno, tesni)
bredшироко (široko / широк, широка, широко, широки - širok, široka, široko, široki)


Andre vigtige tillægsord på makedonsk


DanskMakedonsk  
billigевтино (evtino / евтин, евтина, евтино, евтини - evtin, evtina, evtino, evtini)
dyrскапо (skapo / скап, скапа, скапо, скапи - skap, skapa, skapo, skapi)
blødмеко (meko / мек, мека, меко, меки - mek, meka, meko, meki)
hårdтврдо (tvrdo / тврд, тврда, тврдо, тврди - tvrd, tvrda, tvrdo, tvrdi)
tomпразно (prazno / празен, празна, празно, празни - prazen, prazna, prazno, prazni)
fuldполно (polno / полн, полна, полно, полни - poln, polna, polno, polni)
beskidtвалкано (valkano / валкан, валкана, валкано, валкани - valkan, valkana, valkano, valkani)
renчисто (čisto / чист, чиста, чисто, чисти - čist, čista, čisto, čisti)
sødслатко (slatko / сладок, слатка, слатко, слатки - sladok, slatka, slatko, slatki)
surкисело (kiselo / кисел, кисела, кисело, кисели - kisel, kisela, kiselo, kiseli)
ungмлад (mlad / млад, млада, младо, млади - mlad, mlada, mlado, mladi)
gammelстар (star / стар, стара, старо, стари - star, stara, staro, stari)
koldладно (ladno / ладен, ладна, ладно, ладни - laden, ladna, ladno, ladni)
varmтопло (toplo / топол, топла, топло, топли - topol, topla, toplo, topli)


Farver på makedonsk

Download som PDF

Lær Makedonsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Makedonsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Makedonsk ordbog

Makedonsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Makedonsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Makedonsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.