Verben auf Slowakisch

Slowakische Verben sind ein grundlegender Bestandteil der Sprache. Untenstehend finden Sie eine Liste der wichtigsten Verben auf Slowakisch mit denen Sie sofort loslegen können. Wenn Sie diese mit anderen grundlegenden Substantiven und Adjektiven kombinieren, werden Sie sehr schnell grundlegende Dinge auf Slowakisch ausdrücken können. Weitere Verben auf Slowakisch finden Sie in unseren Lernressourcen am Ende der Seite.
Grundlegende Slowakische Verben
Slowakische Aktionen
Bewegungen auf Slowakisch
Slowakische Verben aus der Wirtschaft


Grundlegende Slowakische Verben


DeutschSlowakisch  
öffnenotvoriť (otvorím, otvoria, otvoril)
schließenzatvoriť (zatváram, zatvárajú, zatváral)
sitzensedieť (sedím, sedia, sedel)
stehenstáť (stojím, stoja, stál)
wissenvedieť (viem, vedia, vedel)
denkenmyslieť (myslím, myslia, myslel)
gewinnenvyhrať (vyhrám, vyhrajú, vyhral)
verlierenprehrať (prehrám, prehrajú, prehral)
fragenopýtať sa (opýtam sa, opýtajú sa, opýtal sa)
antwortenodpovedať (odpovedám, odpovedajú, odpovedal)
helfenpomôcť (pomôžem, pomôžu, pomohol)
mögenmať rád (mám, majú, mal)
küssenpobozkať (pobozkám, pobozkajú, pobozkal)
essenjesť (jem, jedia, jedol)
trinkenpiť (pijem, pijú, pil)

Slowakische Aktionen


DeutschSlowakisch  
nehmenvziať (vezmem, vezmú, vzal)
legenpoložiť (položím, položia, položil)
findennájsť (nájdem, nájdu, našiel)
stehlenkradnúť (kradnem, kradnú, kradol)
tötenzabiť (zabijem, zabijú, zabil)
fliegenletieť (letím, letia, letel)
angreifenzaútočiť (zaútočím, zaútočia, zaútočil)
verteidigenbrániť (bránim, bránia, bránil)
fallenspadnúť (spadnem, spadnú, spadol)
wählenvybrať (vyberiem, vyberú, vybral)

Bewegungen auf Slowakisch


DeutschSlowakisch  
laufenbežať (bežím, bežia, bežal)
schwimmenplávať (plávam, plávajú, plával)
springenskákať (skáčem, skáču, skákal)
ziehenťahať (ťahám, ťahajú, ťahal)
drückenpotlačiť (potlačím, potlačia, potlačil)
werfenhádzať (hádžem, hádžu, hádzal)
krabbelnplaziť sa (plazím sa, plazia sa, plazil sa)
kämpfenbojovať (bojujem, bojujú, bojoval)
fangenchytiť (chytím, chytia, chytil)
rollenkotúľať sa (kotúľam sa, kotúľajú sa, kotúľal sa)

Slowakische Verben aus der Wirtschaft


DeutschSlowakisch  
kaufenkúpiť (kúpim, kúpia, kúpil)
bezahlenzaplatiť (zaplatím, zaplatia, zaplatil)
verkaufenpredať (predám, predajú, predal)
lernenštudovať (študujem, študujú, študoval)
telefonierenvolať (volám, volajú, volal)
lesenčítať (čítam, čítajú, čítal)
schreibenpísať (píšem, píšu, písal)
rechnenpočítať (počítam, počítajú, počítal)
messenmerať (meriam, merajú, meral)
verdienenzarábať (zarábam, zarábajú, zarábal)
zählenpočítať (počítam, počítajú, počítal)
scannenskenovať (skenujem, skenujú, skenoval)
druckentlačiť (tlačím, tlačia, tlačil)


Verben auf Slowakisch

Als PDF Herunterladen

Slowakisch Vokabelbücher

Lerne Slowakisch - Schnell / Einfach / Effizient

Lerne Slowakisch - Schnell / Einfach / Effizient

Dieses Vokabelbuch beinhaltet 2000 der häufigsten Slowakisch Vokabel und Redewendungen und wurde im Sinne des Pareto-Prinzips (80/20 Regel) zusammengestellt. Ziel des Buches ist es, den Lernprozess so weit wie möglich zu optimieren indem die wichtigsten Wörter und Sätze zuerst gelernt werden. Das Resultat ist ein einzigartiges Vokabelbuch ideal für hochmotivierte Lernende.
Slowakisch Vokabelbuch

Slowakisch Vokabelbuch

Dieses Slowakisch Vokabelbuch beinhaltet mehr als 3000 nach Themengebieten geordnete Wörter und Redewendungen und ist für Lernende aller Stufen geeignet. Die Gliederung der Vokabel ermöglicht es Ihnen selbst zu entscheiden was Sie zuerst lernen möchten. Am Ende des Buches finden Sie darüber hinaus noch 2 Verzeichnisse die Sie wie ein Slowakisch Wörterbuch verwenden können.


Slowakisch Lernkarten

Flashcardo

Slowakische Karteikarten Online

Auf unserer Partnerplattform Flashcardo finden Sie slowakische Karteikarten zum kostenlosen Online-Üben, geordnet nach Themen und Anwendungshäufigkeit, ähnlich wie unsere Vokabelhefte oben.
German-Slovak-Flashcardo

Druckbare Slowakische Karteikarten

Mit diesem herunterladbaren Produkt erhalten Sie alle auf Flashcardo.com verfügbaren Slowakisch-Lernkarten in verschiedenen Formaten zur Verwendung. Im Einzelnen erhalten Sie 1 EPUB eBook, 2 PDF-Vokabellisten und 8 druckbare Lernkarten-PDFs.
Kostenloses Lernmaterial