Verbit ukrainaksi

Verbit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä ukrainankielinen verbiluettelo auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä ukrainankielisiä verbejä. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja adjektiiveihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita ukrainaksi. Lisää ukrainankielisiä sanastoja löytyy ukrainan oppimateriaaleista sivun lopusta.

Ukrainan yleiset verbit


SuomiUkraina  
avata ukrainaksiвідкривати (відкрива́ти - vidkryváty)
sulkea ukrainaksiзакривати (закрива́ти - zakryváty)
istua ukrainaksiсидіти (сиді́ти - sydíty)
seistä ukrainaksiстояти (стоя́ти - stoyáty)
tietää ukrainaksiзнати (зна́ти - znáty)
ajatella ukrainaksiдумати (ду́мати - dúmaty)
voittaa ukrainaksiвигравати (виграва́ти - vyhraváty)
hävitä ukrainaksiпрогравати (програва́ти - prohraváty)
kysyä ukrainaksiзапитувати (запи́тувати - zapýtuvaty)
vastata ukrainaksiвідповідати (відповіда́ти - vidpovidáty)
auttaa ukrainaksiдопомагати (допомага́ти - dopomaháty)
tykätä ukrainaksiлюбити (люби́ти - lyubýty)
suudella ukrainaksiпоцілувати (поцілува́ти - potsiluváty)
syödä ukrainaksiїсти (ї́сти - yísty)
juoda ukrainaksiпити (пи́ти - pýty)

Ukrainan toimintasanat


SuomiUkraina  
ottaa ukrainaksiбрати (бра́ти - bráty)
laittaa ukrainaksiкласти (кла́сти - klásty)
löytää ukrainaksiзнаходити (знахо́дити - znakhódyty)
varastaa ukrainaksiкрасти (кра́сти - krásty)
tappaa ukrainaksiвбивати (вбива́ти - vbyváty)
lentää ukrainaksiлітати (літа́ти - litáty)
hyökätä ukrainaksiатакувати (атакува́ти - atakuváty)
puolustaa ukrainaksiзахищати (захища́ти - zakhyshcháty)
pudota ukrainaksiпадати (па́дати - pádaty)
valita ukrainaksiвибирати (вибира́ти - vybyráty)

Liikkeet ukrainaksi


SuomiUkraina  
juosta ukrainaksiбігати (бі́гати - bíhaty)
uida ukrainaksiплавати (пла́вати - plávaty)
hypätä ukrainaksiстрибати (стриба́ти - strybáty)
vetää ukrainaksiтягнути (тягну́ти - tyahnúty)
työntää ukrainaksiштовхати (штовха́ти - shtovkháty)
heittää ukrainaksiкидати (ки́дати - kýdaty)
ryömiä ukrainaksiповзати (по́взати - póvzaty)
tapella ukrainaksiбитися (би́тися - býtysya)
ottaa kiinni ukrainaksiловити (лови́ти - lovýty)
pyöriä ukrainaksiкотити (коти́ти - kotýty)

Ukrainan liike-elämän verbit


SuomiUkraina  
ostaa ukrainaksiкупувати (купува́ти - kupuváty)
maksaa ukrainaksiплатити (плати́ти - platýty)
myydä ukrainaksiпродавати (продава́ти - prodaváty)
opiskella ukrainaksiвчитися (вчи́тися - vchýtysya)
soittaa ukrainaksiтелефонувати (телефонува́ти - telefonuváty)
lukea ukrainaksiчитати (чита́ти - chytáty)
kirjoittaa ukrainaksiписати (писа́ти - pysáty)
laskea ukrainaksiрозраховувати (розрахо́вувати - rozrakhóvuvaty)
mitata ukrainaksiміряти (мі́ряти - míryaty)
ansaita ukrainaksiзаробляти (заробля́ти - zaroblyáty)
laskea ukrainaksiрахувати (рахува́ти - rakhuváty)
skannata ukrainaksiсканувати (сканува́ти - skanuváty)
tulostaa ukrainaksiдрукувати (друкува́ти - drukuváty)


Verbit ukrainaksi

Lataa PDF-tiedostona

Ukrainan sanastokirjat

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Ukrainan sanakirja

Ukrainan sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 ukrainankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Ukrainan Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Ukrainan Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot