Liike-elämä ukrainaksi

Liiketoiminta ei ole helppoa ukrainaksi. Luettelomme ukrainankielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää ukrainankielisiä sanastoja löytyy ukrainan oppimateriaaleista sivun lopusta.
Yritystermit ukrainaksi
Toimistosanat ukrainaksi
Laitteet ukrainaksi
Lakitermit ukrainaksi
Pankkitoiminta ukrainaksi


Yritystermit ukrainaksi


SuomiUkraina  
yhtiö ukrainaksi(F) компанія (компа́нія - kompániya)
työ ukrainaksi(F) робота (робо́та - robóta)
pankki ukrainaksi(M) банк (банк - bank)
toimisto ukrainaksi(M) офіс (о́фіс - ófis)
kokoushuone ukrainaksi(M) конференц-зал (конфере́нц-зал - konferénts-zal)
työntekijä ukrainaksi(M) працівник (працівни́к - pratsivnýk)
työnantaja ukrainaksi(M) роботодавець (роботода́вець - robotodávetsʹ)
henkilöstö ukrainaksi(M) персонал (персона́л - personál)
palkkaus ukrainaksi(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
vakuutus ukrainaksi(N) страхування (страхува́ння - strakhuvánnya)
markkinointi ukrainaksi(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketynh)
kirjanpito ukrainaksi(F) бухгалтерія (бухгалте́рія - bukhhaltériya)
vero ukrainaksi(M) податок (пода́ток - podátok)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Toimistosanat ukrainaksi


SuomiUkraina  
kirje ukrainaksi(M) лист (лист - lyst)
kirjekuori ukrainaksi(M) конверт (конве́рт - konvért)
osoite ukrainaksi(F) адреса (адре́са - adrésa)
postinumero ukrainaksi(M) поштовий індекс (пошто́вий і́ндекс - poshtóvyy índeks)
paketti ukrainaksi(M) пакунок (паку́нок - pakúnok)
faksi ukrainaksi(M) факс (факс - faks)
tekstiviesti ukrainaksi(N) текстове повідомлення (те́кстове повідо́млення - tékstove povidómlennya)
projektori ukrainaksi(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
kansio ukrainaksi(F) папка з файлами (па́пка з фа́йлами - pápka z fáylamy)
esittely ukrainaksi(F) презентація (презента́ція - prezentátsiya)

Laitteet ukrainaksi


SuomiUkraina  
kannettava tietokone ukrainaksi(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
näyttö ukrainaksi(M) екран (екра́н - ekrán)
tulostin ukrainaksi(M) принтер (при́нтер - prýnter)
skanneri ukrainaksi(M) сканер (ска́нер - skáner)
puhelin ukrainaksi(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-tikku ukrainaksi(F) флешка (фле́шка - fléshka)
kovalevy ukrainaksi(M) жорсткий диск (жорстки́й диск - zhorstkýy dysk)
näppäimistö ukrainaksi(F) клавіатура (клавіату́ра - klaviatúra)
hiiri ukrainaksi(F) миша (ми́ша - mýsha)
palvelin ukrainaksi(M) сервер (се́рвер - sérver)

Lakitermit ukrainaksi


SuomiUkraina  
laki ukrainaksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko ukrainaksi(M) штраф (штраф - shtraf)
vankila ukrainaksi(F) в'язниця (в'язни́ця - v'yaznýtsya)
tuomioistuin ukrainaksi(M) суд (суд - sud)
valamiehistö ukrainaksi(PL) присяжні (прися́жні - prysyázhni)
todistaja ukrainaksi(M) свідок (сві́док - svídok)
syytetty ukrainaksi(M) відповідач (відповіда́ч - vidpovidách)
todiste ukrainaksi(M) доказ (до́каз - dókaz)
sormenjälki ukrainaksi(M) відбиток пальця (відби́ток па́льця - vidbýtok pálʹtsya)
pykälä ukrainaksi(F) стаття (стаття́ - stattyá)

Pankkitoiminta ukrainaksi


SuomiUkraina  
raha ukrainaksi(PL) гроші (гро́ші - hróshi)
kolikko ukrainaksi(F) монета (моне́та - monéta)
seteli ukrainaksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti ukrainaksi(F) кредитна картка (креди́тна ка́ртка - kredýtna kártka)
pankkiautomaatti ukrainaksi(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
allekirjoitus ukrainaksi(M) підпис (пі́дпис - pídpys)
dollari ukrainaksi(M) долар (до́лар - dólar)
euro ukrainaksi(N) євро (є́вро - yévro)
punta ukrainaksi(M) фунт (фунт - funt)
pankkitili ukrainaksi(M) банківський рахунок (ба́нківський раху́нок - bánkivsʹkyy rakhúnok)
shekki ukrainaksi(M) чек (чек - chek)
pörssi ukrainaksi(F) фондова біржа (фо́ндова бі́ржа - fóndova bírzha)


Liike-elämä ukrainaksi

Lataa PDF-tiedostona

Ukrainan sanastokirjat

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Ukrainan sanakirja

Ukrainan sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 ukrainankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Ukrainan Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Ukrainan Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot