Liike-elämä ukrainaksi

Liiketoiminta ei ole helppoa ukrainaksi. Luettelomme ukrainankielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää ukrainankielisiä sanastoja löytyy ukrainan oppimateriaaleista sivun lopusta.

Yritystermit ukrainaksi


SuomiUkraina
yhtiö ukrainaksi(F) компанія (компа́нія - kompániya)
työ ukrainaksi(F) робота (робо́та - robóta)
pankki ukrainaksi(M) банк (банк - bank)
toimisto ukrainaksi(M) офіс (о́фіс - ófis)
kokoushuone ukrainaksi(M) конференц-зал (конфере́нц-зал - konferénts-zal)
työntekijä ukrainaksi(M) працівник (працівни́к - pratsivnýk)
työnantaja ukrainaksi(M) роботодавець (роботода́вець - robotodávetsʹ)
henkilöstö ukrainaksi(M) персонал (персона́л - personál)
palkkaus ukrainaksi(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
vakuutus ukrainaksi(N) страхування (страхува́ння - strakhuvánnya)
markkinointi ukrainaksi(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketynh)
kirjanpito ukrainaksi(F) бухгалтерія (бухгалте́рія - bukhhaltériya)
vero ukrainaksi(M) податок (пода́ток - podátok)

Toimistosanat ukrainaksi


SuomiUkraina
kirje ukrainaksi(M) лист (лист - lyst)
kirjekuori ukrainaksi(M) конверт (конве́рт - konvért)
osoite ukrainaksi(F) адреса (адре́са - adrésa)
postinumero ukrainaksi(M) поштовий індекс (пошто́вий і́ндекс - poshtóvyy índeks)
paketti ukrainaksi(M) пакунок (паку́нок - pakúnok)
faksi ukrainaksi(M) факс (факс - faks)
tekstiviesti ukrainaksi(N) текстове повідомлення (те́кстове повідо́млення - tékstove povidómlennya)
projektori ukrainaksi(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
kansio ukrainaksi(F) папка з файлами (па́пка з фа́йлами - pápka z fáylamy)
esittely ukrainaksi(F) презентація (презента́ція - prezentátsiya)

Laitteet ukrainaksi


SuomiUkraina
kannettava tietokone ukrainaksi(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
näyttö ukrainaksi(M) екран (екра́н - ekrán)
tulostin ukrainaksi(M) принтер (при́нтер - prýnter)
skanneri ukrainaksi(M) сканер (ска́нер - skáner)
puhelin ukrainaksi(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-tikku ukrainaksi(F) флешка (фле́шка - fléshka)
kovalevy ukrainaksi(M) жорсткий диск (жорстки́й диск - zhorstkýy dysk)
näppäimistö ukrainaksi(F) клавіатура (клавіату́ра - klaviatúra)
hiiri ukrainaksi(F) миша (ми́ша - mýsha)
palvelin ukrainaksi(M) сервер (се́рвер - sérver)

Lakitermit ukrainaksi


SuomiUkraina
laki ukrainaksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko ukrainaksi(M) штраф (штраф - shtraf)
vankila ukrainaksi(F) в'язниця (в'язни́ця - v'yaznýtsya)
tuomioistuin ukrainaksi(M) суд (суд - sud)
valamiehistö ukrainaksi(PL) присяжні (прися́жні - prysyázhni)
todistaja ukrainaksi(M) свідок (сві́док - svídok)
syytetty ukrainaksi(M) відповідач (відповіда́ч - vidpovidách)
todiste ukrainaksi(M) доказ (до́каз - dókaz)
sormenjälki ukrainaksi(M) відбиток пальця (відби́ток па́льця - vidbýtok pálʹtsya)
pykälä ukrainaksi(F) стаття (стаття́ - stattyá)

Pankkitoiminta ukrainaksi


SuomiUkraina
raha ukrainaksi(PL) гроші (гро́ші - hróshi)
kolikko ukrainaksi(F) монета (моне́та - monéta)
seteli ukrainaksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti ukrainaksi(F) кредитна картка (креди́тна ка́ртка - kredýtna kártka)
pankkiautomaatti ukrainaksi(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
allekirjoitus ukrainaksi(M) підпис (пі́дпис - pídpys)
dollari ukrainaksi(M) долар (до́лар - dólar)
euro ukrainaksi(N) євро (є́вро - yévro)
punta ukrainaksi(M) фунт (фунт - funt)
pankkitili ukrainaksi(M) банківський рахунок (ба́нківський раху́нок - bánkivsʹkyy rakhúnok)
shekki ukrainaksi(M) чек (чек - chek)
pörssi ukrainaksi(F) фондова біржа (фо́ндова бі́ржа - fóndova bírzha)

Ukrainan sanastokirjat

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Ukrainian-Full

Ukrainan sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 ukrainankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot