Numerot ukrainaksi

Ukrainankielisten numeroiden osaaminen ja esimerkiksi ukrainaksi laskemaan oppiminen ovat tärkeitä taitoja kielen hallinnassa. Olemme koonneet avuksesi luettelon tärkeimmistä ukrainankielisistä numeroista. Lisää ukrainankielisiä sanastoja löytyy ukrainan oppimateriaaleista sivun lopusta.

Ukrainankieliset numerot 1–10


SuomiUkraina  
0 ukrainaksiнуль (нуль - nulʹ)
1 ukrainaksiодин (оди́н - odýn)
2 ukrainaksiдва (два - dva)
3 ukrainaksiтри (три - try)
4 ukrainaksiчотири (чоти́ри - chotýry)
5 ukrainaksiп'ять (п'ять - p'yatʹ)
6 ukrainaksiшість (шість - shistʹ)
7 ukrainaksiсім (сім - sim)
8 ukrainaksiвісім (ві́сім - vísim)
9 ukrainaksiдев'ять (де́в'ять - dév'yatʹ)
10 ukrainaksiдесять (де́сять - désyatʹ)

Ukrainankieliset numerot 11–100


SuomiUkraina  
11 ukrainaksiодинадцять (одина́дцять - odynádtsyatʹ)
12 ukrainaksiдванадцять (двана́дцять - dvanádtsyatʹ)
13 ukrainaksiтринадцять (трина́дцять - trynádtsyatʹ)
14 ukrainaksiчотирнадцять (чотирна́дцять - chotyrnádtsyatʹ)
15 ukrainaksiп'ятнадцять (п'ятна́дцять - p'yatnádtsyatʹ)
16 ukrainaksiшістнадцять (шістна́дцять - shistnádtsyatʹ)
17 ukrainaksiсімнадцять (сімна́дцять - simnádtsyatʹ)
18 ukrainaksiвісімнадцять (вісімна́дцять - visimnádtsyatʹ)
19 ukrainaksiдев'ятнадцять (дев'ятна́дцять - dev'yatnádtsyatʹ)
20 ukrainaksiдвадцять (два́дцять - dvádtsyatʹ)
30 ukrainaksiтридцять (три́дцять - trýdtsyatʹ)
40 ukrainaksiсорок (со́рок - sórok)
50 ukrainaksiп'ятдесят (п'ятдеся́т - p'yatdesyát)
60 ukrainaksiшістдесят (шістдеся́т - shistdesyát)
70 ukrainaksiсімдесят (сімдеся́т - simdesyát)
80 ukrainaksiвісімдесят (вісімдеся́т - visimdesyát)
90 ukrainaksiдев'яносто (дев'яно́сто - dev'yanósto)
100 ukrainaksiсто (сто - sto)

Lisää ukrainankielisiä numeroita


SuomiUkraina  
200 ukrainaksiдвісті (дві́сті - dvísti)
300 ukrainaksiтриста (три́ста - trýsta)
400 ukrainaksiчотириста (чоти́риста - chotýrysta)
500 ukrainaksiп'ятсот (п'ятсо́т - p'yat·sót)
600 ukrainaksiшістсот (шістсо́т - shist·sót)
700 ukrainaksiсімсот (сімсо́т - simsót)
800 ukrainaksiвісімсот (вісімсо́т - visimsót)
900 ukrainaksiдев'ятсот (дев'ятсо́т - dev'yat·sót)
1000 ukrainaksiодна тисяча (одна́ ти́сяча - odná týsyacha)
2000 ukrainaksiдві тисячі (дві ти́сячі - dvi týsyachi)
3000 ukrainaksiтри тисячі (три ти́сячі - try týsyachi)
4000 ukrainaksiчотири тисячі (чоти́ри ти́сячі - chotýry týsyachi)
5000 ukrainaksiп'ять тисяч (п'ять ти́сяч - p'yatʹ týsyach)
6000 ukrainaksiшість тисяч (шість ти́сяч - shistʹ týsyach)
7000 ukrainaksiсім тисяч (сім ти́сяч - sim týsyach)
8000 ukrainaksiвісім тисяч (ві́сім ти́сяч - vísim týsyach)
9000 ukrainaksiдев'ять тисяч (де́в'ять ти́сяч - dév'yatʹ týsyach)
10.000 ukrainaksiдесять тисяч (де́сять ти́сяч - désyatʹ týsyach)
100.000 ukrainaksiсто тисяч (сто ти́сяч - sto týsyach)
1.000.000 ukrainaksiодин мільйон (оди́н мільйо́н - odýn milʹyón)
10.000.000 ukrainaksiдесять мільйонів (де́сять мільйо́нів - désyatʹ milʹyóniv)
100.000.000 ukrainaksiсто мільйонів (сто мільйо́нів - sto milʹyóniv)
1.000.000.000 ukrainaksiодин мільярд (оди́н мілья́рд - odýn milʹyárd)

Ukrainan sanastokirjat

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Ukrainian-Full

Ukrainan sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 ukrainankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot