Päivät ja kuukaudet ukrainaksi

Aikakäsitteiden hallitseminen on erittäin tärkeä osa ukrainan oppimista. Tällä sivulla on luettelot ukrainankielisistä kuukausista ja viikonpäivistä sekä muita aikaan liittyviä sanoja. Lisää ukrainankielisiä sanastoja löytyy ukrainan oppimateriaaleista sivun lopusta.
Kuukaudet ukrainaksi
Viikonpäivät ukrainaksi
Kellonajat ukrainaksi
Muut aikaan liittyvät ukrainankieliset sanat


Kuukaudet ukrainaksi


SuomiUkraina  
tammikuu ukrainaksi(M) січень (сі́чень - síchenʹ)
helmikuu ukrainaksi(M) лютий (лю́тий - lyútyy)
maaliskuu ukrainaksi(M) березень (бе́резень - bérezenʹ)
huhtikuu ukrainaksi(M) квітень (кві́тень - kvítenʹ)
toukokuu ukrainaksi(M) травень (тра́вень - trávenʹ)
kesäkuu ukrainaksi(M) червень (че́рвень - chérvenʹ)
heinäkuu ukrainaksi(M) липень (ли́пень - lýpenʹ)
elokuu ukrainaksi(M) серпень (се́рпень - sérpenʹ)
syyskuu ukrainaksi(M) вересень (ве́ресень - véresenʹ)
lokakuu ukrainaksi(M) жовтень (жо́втень - zhóvtenʹ)
marraskuu ukrainaksi(M) листопад (листопа́д - lystopád)
joulukuu ukrainaksi(M) грудень (гру́день - hrúdenʹ)
viime kuussa ukrainaksiминулого місяця (мину́лого мі́сяця - mynúloho mísyatsya)
tässä kuussa ukrainaksiцього місяця (цього́ мі́сяця - tsʹohó mísyatsya)
ensi kuussa ukrainaksiнаступного місяця (насту́пного мі́сяця - nastúpnoho mísyatsya)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Viikonpäivät ukrainaksi


SuomiUkraina  
maanantai ukrainaksi(M) понеділок (понеді́лок - ponedílok)
tiistai ukrainaksi(M) вівторок (вівто́рок - vivtórok)
keskiviikko ukrainaksi(F) середа (середа́ - seredá)
torstai ukrainaksi(M) четвер (четве́р - chetvér)
perjantai ukrainaksi(F) п'ятниця (п'я́тниця - p'yátnytsya)
lauantai ukrainaksi(F) субота (субо́та - subóta)
sunnuntai ukrainaksi(F) неділя (неді́ля - nedílya)
eilen ukrainaksiвчора (вчо́ра - vchóra)
tänään ukrainaksiсьогодні (сього́дні - sʹohódni)
huomenna ukrainaksiзавтра (за́втра - závtra)

Kellonajat ukrainaksi


SuomiUkraina  
sekunti ukrainaksi(F) секунда (секу́нда - sekúnda)
minuutti ukrainaksi(F) хвилина (хвили́на - khvylýna)
tunti ukrainaksi(F) година (годи́на - hodýna)
1:00 ukrainaksiперша година (пе́рша годи́на - pérsha hodýna)
2:05 ukrainaksiдруга година п'ять хвилин (дру́га годи́на п'ять хвили́н - drúha hodýna p'yatʹ khvylýn)
3:10 ukrainaksiтретя година десять хвилин (тре́тя годи́на де́сять хвили́н - trétya hodýna désyatʹ khvylýn)
4:15 ukrainaksiчетверта година п'ятнадцять хвилин (четве́рта годи́на п'ятна́дцять хвили́н - chetvérta hodýna p'yatnádtsyatʹ khvylýn)
5:20 ukrainaksiп'ята година двадцять хвилин (п'я́та годи́на два́дцять хвили́н - p'yáta hodýna dvádtsyatʹ khvylýn)
6:25 ukrainaksiшоста година двадцять п'ять хвилин (шо́ста годи́на два́дцять п'ять хвили́н - shósta hodýna dvádtsyatʹ p'yatʹ khvylýn)
7:30 ukrainaksiсьома година тридцять хвилин (сьо́ма годи́на три́дцять хвили́н - sʹóma hodýna trýdtsyatʹ khvylýn)
8:35 ukrainaksiвосьма година тридцять п'ять хвилин (во́сьма годи́на три́дцять п'ять хвили́н - vósʹma hodýna trýdtsyatʹ p'yatʹ khvylýn)
9:40 ukrainaksiдев'ята година сорок хвилин (дев'я́та годи́на со́рок хвили́н - dev'yáta hodýna sórok khvylýn)
10:45 ukrainaksiдесята година сорок п'ять хвилин (деся́та годи́на со́рок п'ять хвили́н - desyáta hodýna sórok p'yatʹ khvylýn)
11:50 ukrainaksiодинадцята година п'ятдесят хвилин (одина́дцята годи́на п'ятдеся́т хвили́н - odynádtsyata hodýna p'yatdesyát khvylýn)
12:55 ukrainaksiдванадцята година п'ятдесят п'ять хвилин (двана́дцята годи́на п'ятдеся́т п'ять хвили́н - dvanádtsyata hodýna p'yatdesyát p'yatʹ khvylýn)

Muut aikaan liittyvät ukrainankieliset sanat


SuomiUkraina  
aika ukrainaksi(M) час (час - chas)
päiväys ukrainaksi(F) дата (да́та - dáta)
päivä ukrainaksi(M) день (день - denʹ)
viikko ukrainaksi(M) тиждень (ти́ждень - týzhdenʹ)
kuukausi ukrainaksi(M) місяць (мі́сяць - mísyatsʹ)
vuosi ukrainaksi(M) рік (рік - rik)
kevät ukrainaksi(F) весна (весна́ - vesná)
kesä ukrainaksi(N) літо (лі́то - líto)
syksy ukrainaksi(F) осінь (о́сінь - ósinʹ)
talvi ukrainaksi(F) зима (зима́ - zymá)
viime vuonna ukrainaksiминулого року (мину́лого ро́ку - mynúloho róku)
tänä vuonna ukrainaksiцього року (цього́ ро́ку - tsʹohó róku)
ensi vuonna ukrainaksiнаступного року (насту́пного ро́ку - nastúpnoho róku)
viime kuussa ukrainaksiминулого місяця (мину́лого мі́сяця - mynúloho mísyatsya)
tässä kuussa ukrainaksiцього місяця (цього́ мі́сяця - tsʹohó mísyatsya)
ensi kuussa ukrainaksiнаступного місяця (насту́пного мі́сяця - nastúpnoho mísyatsya)


Päivät ja kuukaudet ukrainaksi

Lataa PDF-tiedostona

Ukrainan sanastokirjat

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Ukrainan sanakirja

Ukrainan sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 ukrainankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Ukrainan Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Ukrainan Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot