Dage og måneder på ukrainsk

At kunne tale om tid er ekstremt vigtigt for at lære ukrainsk. Denne side giver dig lister over navnene på måneder, dage og mange andre ukrainske ord der er relateret til tid. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere ukrainske ord.
Måneder på ukrainsk
Dage på ukrainsk
Tid på ukrainsk
Andre tidsrelaterede ord på ukrainsk


Måneder på ukrainsk


DanskUkrainsk  
januar på ukrainsk(M) січень (сі́чень - síchenʹ)
februar på ukrainsk(M) лютий (лю́тий - lyútyy)
marts på ukrainsk(M) березень (бе́резень - bérezenʹ)
april på ukrainsk(M) квітень (кві́тень - kvítenʹ)
maj på ukrainsk(M) травень (тра́вень - trávenʹ)
juni på ukrainsk(M) червень (че́рвень - chérvenʹ)
juli på ukrainsk(M) липень (ли́пень - lýpenʹ)
august på ukrainsk(M) серпень (се́рпень - sérpenʹ)
september på ukrainsk(M) вересень (ве́ресень - véresenʹ)
oktober på ukrainsk(M) жовтень (жо́втень - zhóvtenʹ)
november på ukrainsk(M) листопад (листопа́д - lystopád)
december på ukrainsk(M) грудень (гру́день - hrúdenʹ)
sidste måned på ukrainskминулого місяця (мину́лого мі́сяця - mynúloho mísyatsya)
denne måned på ukrainskцього місяця (цього́ мі́сяця - tsʹohó mísyatsya)
næste måned på ukrainskнаступного місяця (насту́пного мі́сяця - nastúpnoho mísyatsya)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Dage på ukrainsk


DanskUkrainsk  
mandag på ukrainsk(M) понеділок (понеді́лок - ponedílok)
tirsdag på ukrainsk(M) вівторок (вівто́рок - vivtórok)
onsdag på ukrainsk(F) середа (середа́ - seredá)
torsdag på ukrainsk(M) четвер (четве́р - chetvér)
fredag på ukrainsk(F) п'ятниця (п'я́тниця - p'yátnytsya)
lørdag på ukrainsk(F) субота (субо́та - subóta)
søndag på ukrainsk(F) неділя (неді́ля - nedílya)
i går på ukrainskвчора (вчо́ра - vchóra)
i dag på ukrainskсьогодні (сього́дні - sʹohódni)
i morgen på ukrainskзавтра (за́втра - závtra)

Tid på ukrainsk


DanskUkrainsk  
sekund på ukrainsk(F) секунда (секу́нда - sekúnda)
minut på ukrainsk(F) хвилина (хвили́на - khvylýna)
time på ukrainsk(F) година (годи́на - hodýna)
1:00 på ukrainskперша година (пе́рша годи́на - pérsha hodýna)
2:05 på ukrainskдруга година п'ять хвилин (дру́га годи́на п'ять хвили́н - drúha hodýna p'yatʹ khvylýn)
3:10 på ukrainskтретя година десять хвилин (тре́тя годи́на де́сять хвили́н - trétya hodýna désyatʹ khvylýn)
4:15 på ukrainskчетверта година п'ятнадцять хвилин (четве́рта годи́на п'ятна́дцять хвили́н - chetvérta hodýna p'yatnádtsyatʹ khvylýn)
5:20 på ukrainskп'ята година двадцять хвилин (п'я́та годи́на два́дцять хвили́н - p'yáta hodýna dvádtsyatʹ khvylýn)
6:25 på ukrainskшоста година двадцять п'ять хвилин (шо́ста годи́на два́дцять п'ять хвили́н - shósta hodýna dvádtsyatʹ p'yatʹ khvylýn)
7:30 på ukrainskсьома година тридцять хвилин (сьо́ма годи́на три́дцять хвили́н - sʹóma hodýna trýdtsyatʹ khvylýn)
8:35 på ukrainskвосьма година тридцять п'ять хвилин (во́сьма годи́на три́дцять п'ять хвили́н - vósʹma hodýna trýdtsyatʹ p'yatʹ khvylýn)
9:40 på ukrainskдев'ята година сорок хвилин (дев'я́та годи́на со́рок хвили́н - dev'yáta hodýna sórok khvylýn)
10:45 på ukrainskдесята година сорок п'ять хвилин (деся́та годи́на со́рок п'ять хвили́н - desyáta hodýna sórok p'yatʹ khvylýn)
11:50 på ukrainskодинадцята година п'ятдесят хвилин (одина́дцята годи́на п'ятдеся́т хвили́н - odynádtsyata hodýna p'yatdesyát khvylýn)
12:55 på ukrainskдванадцята година п'ятдесят п'ять хвилин (двана́дцята годи́на п'ятдеся́т п'ять хвили́н - dvanádtsyata hodýna p'yatdesyát p'yatʹ khvylýn)

Andre tidsrelaterede ord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
tid på ukrainsk(M) час (час - chas)
dato på ukrainsk(F) дата (да́та - dáta)
dag på ukrainsk(M) день (день - denʹ)
uge på ukrainsk(M) тиждень (ти́ждень - týzhdenʹ)
måned på ukrainsk(M) місяць (мі́сяць - mísyatsʹ)
år på ukrainsk(M) рік (рік - rik)
forår på ukrainsk(F) весна (весна́ - vesná)
sommer på ukrainsk(N) літо (лі́то - líto)
efterår på ukrainsk(F) осінь (о́сінь - ósinʹ)
vinter på ukrainsk(F) зима (зима́ - zymá)
sidste år på ukrainskминулого року (мину́лого ро́ку - mynúloho róku)
dette år på ukrainskцього року (цього́ ро́ку - tsʹohó róku)
næste år på ukrainskнаступного року (насту́пного ро́ку - nastúpnoho róku)
sidste måned på ukrainskминулого місяця (мину́лого мі́сяця - mynúloho mísyatsya)
denne måned på ukrainskцього місяця (цього́ мі́сяця - tsʹohó mísyatsya)
næste måned på ukrainskнаступного місяця (насту́пного мі́сяця - nastúpnoho mísyatsya)


Dage og måneder på ukrainsk

Download som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Ukrainsk ordbog

Ukrainsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Ukrainsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Ukrainsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.