Tillægsord på ukrainsk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over ukrainske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige ukrainske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på ukrainsk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere ukrainske ord.
Grundlæggende tillægsord på ukrainsk
Farver på ukrainsk
Følelser på ukrainsk
Rum på ukrainsk
Andre vigtige tillægsord på ukrainsk


Grundlæggende tillægsord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
tung på ukrainskважкий (важки́й - vazhkýy)
let på ukrainskлегкий (легки́й - lehkýy)
korrekt på ukrainskправильний (пра́вильний - právylʹnyy)
forkert på ukrainskнеправильний (непра́вильний - neprávylʹnyy)
vanskelig på ukrainskважкий (важки́й - vazhkýy)
let på ukrainskлегкий (легки́й - lehkýy)
på ukrainskмало (ма́ло - málo)
mange på ukrainskбагато (бага́то - baháto)
ny på ukrainskновий (нови́й - novýy)
gammel på ukrainskстарий (стари́й - starýy)
langsom på ukrainskповільний (пові́льний - povílʹnyy)
hurtig på ukrainskшвидкий (швидки́й - shvydkýy)
fattig på ukrainskбідний (бі́дний - bídnyy)
rig på ukrainskбагатий (бага́тий - bahátyy)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Farver på ukrainsk


DanskUkrainsk  
hvid på ukrainskбілий (бі́лий - bílyy)
sort på ukrainskчорний (чо́рний - chórnyy)
grå på ukrainskсірий (сі́рий - síryy)
grøn på ukrainskзелений (зеле́ний - zelényy)
blå på ukrainskсиній (си́ній - sýniy)
rød på ukrainskчервоний (черво́ний - chervónyy)
lyserød på ukrainskрожевий (роже́вий - rozhévyy)
orange på ukrainskпомаранчевий (помара́нчевий - pomaránchevyy)
lilla på ukrainskфіолетовий (фіоле́товий - fiolétovyy)
gul på ukrainskжовтий (жо́втий - zhóvtyy)
brun på ukrainskкоричневий (кори́чневий - korýchnevyy)

Følelser på ukrainsk


DanskUkrainsk  
god på ukrainskхороший (хоро́ший - khoróshyy)
dårlig på ukrainskпоганий (пога́ний - pohányy)
svag på ukrainskслабкий (слабки́й - slabkýy)
stærk på ukrainskсильний (си́льний - sýlʹnyy)
lykkelig på ukrainskщасливий (щасли́вий - shchaslývyy)
trist på ukrainskсумний (сумни́й - sumnýy)
sund på ukrainskздоровий (здоро́вий - zdoróvyy)
syg på ukrainskхворий (хво́рий - khvóryy)
sulten på ukrainskголодний (голо́дний - holódnyy)
tørstig på ukrainskспраглий (спра́глий - spráhlyy)
ensom på ukrainskсамотній (само́тній - samótniy)
træt på ukrainskвтомлений (вто́млений - vtómlenyy)

Rum på ukrainsk


DanskUkrainsk  
kort på ukrainskкороткий (коро́ткий - korótkyy)
lang på ukrainskдовгий (до́вгий - dóvhyy)
lille på ukrainskмаленький (мале́нький - malénʹkyy)
stor på ukrainskвеликий (вели́кий - velýkyy)
høj på ukrainskвисокий (висо́кий - vysókyy)
lav på ukrainskнизький (низьки́й - nyzʹkýy)
stejl på ukrainskкрутий (крути́й - krutýy)
flad på ukrainskплоский (пло́ский - plóskyy)
lav på ukrainskмілкий (мілки́й - milkýy)
dyb på ukrainskглибокий (глибо́кий - hlybókyy)
smal på ukrainskвузький (вузьки́й - vuzʹkýy)
bred på ukrainskширокий (широ́кий - shyrókyy)

Andre vigtige tillægsord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
billig på ukrainskдешевий (деше́вий - deshévyy)
dyr på ukrainskкоштовний (кошто́вний - koshtóvnyy)
blød på ukrainskм'який (м'яки́й - m'yakýy)
hård på ukrainskтвердий (тверди́й - tverdýy)
tom på ukrainskпорожній (поро́жній - porózhniy)
fuld på ukrainskповний (по́вний - póvnyy)
beskidt på ukrainskбрудний (брудни́й - brudnýy)
ren på ukrainskчистий (чи́стий - chýstyy)
sød på ukrainskсолодкий (соло́дкий - solódkyy)
sur på ukrainskкислий (ки́слий - kýslyy)
ung på ukrainskмолодий (молоди́й - molodýy)
gammel på ukrainskстарий (стари́й - starýy)
kold på ukrainskхолодний (холо́дний - kholódnyy)
varm på ukrainskтеплий (те́плий - téplyy)


Farver på ukrainsk

Download som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Ukrainsk ordbog

Ukrainsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Ukrainsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Ukrainsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.