Lande på ukrainsk

Denne liste over landenavne på ukrainsk kan hjælpe dig med at rejse verden rundt. Her lærer du at sige asiatiske, europæiske, amerikanske, afrikanske og oceaniske lande på ukrainsk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere ukrainske ord.
Europæiske lande på ukrainsk
Asiatiske lande på ukrainsk
Amerikanske lande på ukrainsk
Afrikanske lande på ukrainsk
Oceaniske lande på ukrainsk


Europæiske lande på ukrainsk


DanskUkrainsk  
Storbritannien på ukrainsk(F) Велика Британія (Вели́ка Брита́нія - Velýka Brytániya)
Spanien på ukrainsk(F) Іспанія (Іспа́нія - Ispániya)
Italien på ukrainsk(F) Італія (Іта́лія - Itáliya)
Frankrig på ukrainsk(F) Франція (Фра́нція - Frántsiya)
Tyskland på ukrainsk(F) Німеччина (Німе́ччина - Niméchchyna)
Schweiz på ukrainsk(F) Швейцарія (Швейца́рія - Shveytsáriya)
Finland på ukrainsk(F) Фінляндія (Фінля́ндія - Finlyándiya)
Østrig på ukrainsk(F) Австрія (А́встрія - Ávstriya)
Grækenland på ukrainsk(F) Греція (Гре́ція - Hrétsiya)
Holland på ukrainsk(PL) Нідерланди (Нідерла́нди - Niderlándy)
Norge på ukrainsk(F) Норвегія (Норве́гія - Norvéhiya)
Polen på ukrainsk(F) Польща (По́льща - Pólʹshcha)
Sverige på ukrainsk(F) Швеція (Шве́ція - Shvétsiya)
Tyrkiet på ukrainsk(F) Туреччина (Туре́ччина - Turéchchyna)
Ukraine på ukrainsk(F) Україна (Украї́на - Ukrayína)
Ungarn på ukrainsk(F) Угорщина (Уго́рщина - Uhórshchyna)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Asiatiske lande på ukrainsk


DanskUkrainsk  
Kina på ukrainsk(M) Китай (Кита́й - Kytáy)
Rusland på ukrainsk(F) Росія (Росі́я - Rosíya)
Indien på ukrainsk(F) Індія (І́ндія - Índiya)
Singapore på ukrainsk(M) Сінгапур (Сінгапу́р - Sinhapúr)
Japan på ukrainsk(F) Японія (Япо́нія - Yapóniya)
Sydkorea på ukrainsk(F) Південна Корея (Півде́нна Коре́я - Pivdénna Koréya)
Afghanistan på ukrainsk(M) Афганістан (Афганіста́н - Afhanistán)
Aserbajdsjan på ukrainsk(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azerbaydzhán)
Bangladesh på ukrainsk(M) Бангладеш (Бангладе́ш - Banhladésh)
Indonesien på ukrainsk(F) Індонезія (Індоне́зія - Indonéziya)
Irak på ukrainsk(M) Ірак (Іра́к - Irák)
Iran på ukrainsk(M) Іран (Іра́н - Irán)
Qatar på ukrainsk(M) Катар (Ката́р - Katár)
Malaysia på ukrainsk(F) Малайзія (Мала́йзія - Maláyziya)
Filippinerne på ukrainsk(PL) Філіппіни (Філіппі́ни - Filippíny)
Saudi Arabien på ukrainsk(F) Саудівська Аравія (Сау́дівська Ара́вія - Saúdivsʹka Aráviya)
Thailand på ukrainsk(M) Таїланд (Таїла́нд - Tayilánd)
Forenede Arabiske Emirater på ukrainsk(PL) Об'єднані Арабські Емірати (Об'є́днані Ара́бські Еміра́ти - Ob'yédnani Arábsʹki Emiráty)
Vietnam på ukrainsk(M) В'єтнам (В'єтна́м - V'yetnám)

Amerikanske lande på ukrainsk


DanskUkrainsk  
Amerikas Forenede Stater på ukrainsk(PL) Сполучені Штати Америки (Сполу́чені Шта́ти Аме́рики - Spolúcheni Shtáty Améryky)
Mexico på ukrainsk(F) Мексика (Ме́ксика - Méksyka)
Canada på ukrainsk(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasilien på ukrainsk(F) Бразилія (Брази́лія - Brazýliya)
Argentina på ukrainsk(F) Аргентина (Аргенти́на - Arhentýna)
Chile på ukrainsk(N) Чилі (Чи́лі - Chýli)
Bahamas på ukrainsk(PL) Багамські Острови (Бага́мські Острови́ - Bahámsʹki Ostrový)
Bolivia på ukrainsk(F) Болівія (Болі́вія - Bolíviya)
Ecuador på ukrainsk(M) Еквадор (Еквадо́р - Ekvadór)
Jamaica på ukrainsk(F) Ямайка (Яма́йка - Yamáyka)
Colombia på ukrainsk(F) Колумбія (Колу́мбія - Kolúmbiya)
Cuba på ukrainsk(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama på ukrainsk(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru på ukrainsk(N) Перу (Перу́ - Perú)
Uruguay på ukrainsk(M) Уругвай (Уругва́й - Uruhváy)
Venezuela på ukrainsk(F) Венесуела (Венесуе́ла - Venesuéla)

Afrikanske lande på ukrainsk


DanskUkrainsk  
Sydafrika på ukrainsk(F) Південно-Африканська Республіка (Півде́нно-Африка́нська Респу́бліка - Pivdénno-Afrykánsʹka Respúblika)
Nigeria på ukrainsk(F) Нігерія (Ніге́рія - Nihériya)
Marokko på ukrainsk(N) Марокко (Маро́кко - Marókko)
Libyen på ukrainsk(F) Лівія (Лі́вія - Líviya)
Kenya på ukrainsk(F) Кенія (Ке́нія - Kéniya)
Algeriet på ukrainsk(M) Алжир (Алжи́р - Alzhýr)
Egypten på ukrainsk(M) Єгипет (Єги́пет - Yehýpet)
Etiopien på ukrainsk(F) Ефіопія (Ефіо́пія - Efiópiya)
Angola på ukrainsk(F) Ангола (Анго́ла - Anhóla)
Djibouti på ukrainsk(N) Джибуті (Джибу́ті - Dzhybúti)
Elfenbenskysten på ukrainsk(M) Кот-д'Івуар (Кот-д'Івуа́р - Kot-d'Ivuár)
Ghana på ukrainsk(F) Гана (Га́на - Hána)
Cameroun på ukrainsk(M) Камерун (Камеру́н - Kamerún)
Madagaskar på ukrainsk(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madahaskár)
Namibia på ukrainsk(F) Намібія (Намі́бія - Namíbiya)
Senegal på ukrainsk(M) Сенегал (Сенега́л - Senehál)
Zimbabwe på ukrainsk(N) Зімбабве (Зімба́бве - Zimbábve)
Uganda på ukrainsk(F) Уганда (Уга́нда - Uhánda)

Oceaniske lande på ukrainsk


DanskUkrainsk  
Australien på ukrainsk(F) Австралія (Австра́лія - Avstráliya)
New Zealand på ukrainsk(F) Нова Зеландія (Нова́ Зела́ндія - Nová Zelándiya)
Fiji på ukrainsk(N) Фіджі (Фі́джі - Fídzhi)
Marshalløerne på ukrainsk(PL) Маршаллові Острови (Марша́ллові Острови́ - Marshállovi Ostrový)
Nauru på ukrainsk(N) Науру (Нау́ру - Naúru)
Tonga på ukrainsk(F) Тонга (То́нга - Tónha)


Lande på ukrainsk

Download som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Ukrainsk ordbog

Ukrainsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Ukrainsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Ukrainsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.