Land på ukrainsk

Denne listen med ukrainske navn på land hjelper deg når du reiser verden rundt. Her lærer du å si asiatiske, europeiske, amerikanske, afrikanske og oseaniske land på ukrainsk. For enda flere ukrainsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for ukrainsk på nederst av siden.
Europeiske land på ukrainsk
Asiatiske land på ukrainsk
Amerikanske land på ukrainsk
Afrikanske land på ukrainsk
Oseaniske land på ukrainsk


Europeiske land på ukrainsk


NorskUkrainsk  
Storbritannia på ukrainsk(F) Велика Британія (Вели́ка Брита́нія - Velýka Brytániya)
Spania på ukrainsk(F) Іспанія (Іспа́нія - Ispániya)
Italia på ukrainsk(F) Італія (Іта́лія - Itáliya)
Frankrike på ukrainsk(F) Франція (Фра́нція - Frántsiya)
Tyskland på ukrainsk(F) Німеччина (Німе́ччина - Niméchchyna)
Sveits på ukrainsk(F) Швейцарія (Швейца́рія - Shveytsáriya)
Finland på ukrainsk(F) Фінляндія (Фінля́ндія - Finlyándiya)
Østerrike på ukrainsk(F) Австрія (А́встрія - Ávstriya)
Hellas på ukrainsk(F) Греція (Гре́ція - Hrétsiya)
Nederland på ukrainsk(PL) Нідерланди (Нідерла́нди - Niderlándy)
Norge på ukrainsk(F) Норвегія (Норве́гія - Norvéhiya)
Polen på ukrainsk(F) Польща (По́льща - Pólʹshcha)
Sverige på ukrainsk(F) Швеція (Шве́ція - Shvétsiya)
Tyrkia på ukrainsk(F) Туреччина (Туре́ччина - Turéchchyna)
Ukraina på ukrainsk(F) Україна (Украї́на - Ukrayína)
Ungarn på ukrainsk(F) Угорщина (Уго́рщина - Uhórshchyna)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Asiatiske land på ukrainsk


NorskUkrainsk  
Kina på ukrainsk(M) Китай (Кита́й - Kytáy)
Russland på ukrainsk(F) Росія (Росі́я - Rosíya)
India på ukrainsk(F) Індія (І́ндія - Índiya)
Singapore på ukrainsk(M) Сінгапур (Сінгапу́р - Sinhapúr)
Japan på ukrainsk(F) Японія (Япо́нія - Yapóniya)
Sør-Korea på ukrainsk(F) Південна Корея (Півде́нна Коре́я - Pivdénna Koréya)
Afghanistan på ukrainsk(M) Афганістан (Афганіста́н - Afhanistán)
Aserbajdsjan på ukrainsk(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azerbaydzhán)
Bangladesh på ukrainsk(M) Бангладеш (Бангладе́ш - Banhladésh)
Indonesia på ukrainsk(F) Індонезія (Індоне́зія - Indonéziya)
Irak på ukrainsk(M) Ірак (Іра́к - Irák)
Iran på ukrainsk(M) Іран (Іра́н - Irán)
Qatar på ukrainsk(M) Катар (Ката́р - Katár)
Malaysia på ukrainsk(F) Малайзія (Мала́йзія - Maláyziya)
Filippinene på ukrainsk(PL) Філіппіни (Філіппі́ни - Filippíny)
Saudi-Arabia på ukrainsk(F) Саудівська Аравія (Сау́дівська Ара́вія - Saúdivsʹka Aráviya)
Thailand på ukrainsk(M) Таїланд (Таїла́нд - Tayilánd)
De forente arabiske emirater på ukrainsk(PL) Об'єднані Арабські Емірати (Об'є́днані Ара́бські Еміра́ти - Ob'yédnani Arábsʹki Emiráty)
Vietnam på ukrainsk(M) В'єтнам (В'єтна́м - V'yetnám)

Amerikanske land på ukrainsk


NorskUkrainsk  
USA på ukrainsk(PL) Сполучені Штати Америки (Сполу́чені Шта́ти Аме́рики - Spolúcheni Shtáty Améryky)
Mexico på ukrainsk(F) Мексика (Ме́ксика - Méksyka)
Canada på ukrainsk(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasil på ukrainsk(F) Бразилія (Брази́лія - Brazýliya)
Argentina på ukrainsk(F) Аргентина (Аргенти́на - Arhentýna)
Chile på ukrainsk(N) Чилі (Чи́лі - Chýli)
Bahamas på ukrainsk(PL) Багамські Острови (Бага́мські Острови́ - Bahámsʹki Ostrový)
Bolivia på ukrainsk(F) Болівія (Болі́вія - Bolíviya)
Ecuador på ukrainsk(M) Еквадор (Еквадо́р - Ekvadór)
Jamaica på ukrainsk(F) Ямайка (Яма́йка - Yamáyka)
Colombia på ukrainsk(F) Колумбія (Колу́мбія - Kolúmbiya)
Cuba på ukrainsk(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama på ukrainsk(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru på ukrainsk(N) Перу (Перу́ - Perú)
Uruguay på ukrainsk(M) Уругвай (Уругва́й - Uruhváy)
Venezuela på ukrainsk(F) Венесуела (Венесуе́ла - Venesuéla)

Afrikanske land på ukrainsk


NorskUkrainsk  
Sør-Afrika på ukrainsk(F) Південно-Африканська Республіка (Півде́нно-Африка́нська Респу́бліка - Pivdénno-Afrykánsʹka Respúblika)
Nigeria på ukrainsk(F) Нігерія (Ніге́рія - Nihériya)
Marokko på ukrainsk(N) Марокко (Маро́кко - Marókko)
Libya på ukrainsk(F) Лівія (Лі́вія - Líviya)
Kenya på ukrainsk(F) Кенія (Ке́нія - Kéniya)
Algerie på ukrainsk(M) Алжир (Алжи́р - Alzhýr)
Egypt på ukrainsk(M) Єгипет (Єги́пет - Yehýpet)
Etiopia på ukrainsk(F) Ефіопія (Ефіо́пія - Efiópiya)
Angola på ukrainsk(F) Ангола (Анго́ла - Anhóla)
Djibouti på ukrainsk(N) Джибуті (Джибу́ті - Dzhybúti)
Elfenbenskysten på ukrainsk(M) Кот-д'Івуар (Кот-д'Івуа́р - Kot-d'Ivuár)
Ghana på ukrainsk(F) Гана (Га́на - Hána)
Kamerun på ukrainsk(M) Камерун (Камеру́н - Kamerún)
Madagaskar på ukrainsk(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madahaskár)
Namibia på ukrainsk(F) Намібія (Намі́бія - Namíbiya)
Senegal på ukrainsk(M) Сенегал (Сенега́л - Senehál)
Zimbabwe på ukrainsk(N) Зімбабве (Зімба́бве - Zimbábve)
Uganda på ukrainsk(F) Уганда (Уга́нда - Uhánda)

Oseaniske land på ukrainsk


NorskUkrainsk  
Australia på ukrainsk(F) Австралія (Австра́лія - Avstráliya)
New Zealand på ukrainsk(F) Нова Зеландія (Нова́ Зела́ндія - Nová Zelándiya)
Fiji på ukrainsk(N) Фіджі (Фі́джі - Fídzhi)
Marshalløyene på ukrainsk(PL) Маршаллові Острови (Марша́ллові Острови́ - Marshállovi Ostrový)
Nauru på ukrainsk(N) Науру (Нау́ру - Naúru)
Tonga på ukrainsk(F) Тонга (То́нга - Tónha)


Land på ukrainsk

Last ned som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Ukrainsk Vokabularbok

Ukrainsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Ukrainske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Ukrainske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.