Topp 100 ukrainske ord

Vi tror det er sentralt å lære de viktigste ukrainske ordene først for å starte læringsreisen på en riktig måte. Denne ukrainske ordlisten inneholder 100 av de viktigste ukrainske ordene du bør lære deg med en gang. Flotte, grunnleggende ukrainske ord som nybegynnere kan begynne med. For enda flere ukrainsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for ukrainsk på nederst av siden.
Ukrainske ord 1–20
Ukrainske ord 21–60
Ukrainske ord 61–100


Ukrainske ord 1–20


NorskUkrainsk  
jeg på ukrainskЯ (Я - YA)
du på ukrainskти (ти - ty)
han på ukrainskвін (він - vin)
hun på ukrainskвона (вона́ - voná)
det på ukrainskвоно (воно́ - vonó)
vi på ukrainskми (ми - my)
dere på ukrainskви (ви - vy)
de på ukrainskвони (вони́ - voný)
hva på ukrainskщо (що - shcho)
hvem på ukrainskхто (хто - khto)
hvor på ukrainskде (де - de)
hvorfor på ukrainskчому (чому́ - chomú)
hvordan på ukrainskяк (як - yak)
hvilken på ukrainskякий (яки́й - yakýy)
når på ukrainskколи (коли́ - kolý)
på ukrainskтоді (тоді́ - todí)
hvis på ukrainskякщо (якщо́ - yakshchó)
virkelig på ukrainskдійсно (ді́йсно - díysno)
men på ukrainskале (але́ - alé)
fordi på ukrainskтому що (тому́ що - tomú shcho)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Ukrainske ord 21–60


NorskUkrainsk  
ikke på ukrainskне (не - ne)
dette på ukrainskцей (цей - tsey)
jeg trenger dette på ukrainskМені це потрібно (Мені́ це потрі́бно - Mení tse potríbno)
hva koster dette? på ukrainskСкільки це коштує? (Скі́льки це ко́штує? - Skílʹky tse kóshtuye?)
det på ukrainskтой (той - toy)
alle på ukrainskвсi (всi - vsi)
eller på ukrainskабо (або́ - abó)
og på ukrainskі (і - i)
å vite på ukrainskзнати (зна́ти - znáty)
jeg vet på ukrainskЯ знаю (Я зна́ю - YA znáyu)
jeg vet ikke på ukrainskЯ не знаю (Я не зна́ю - YA ne znáyu)
å tenke på ukrainskдумати (ду́мати - dúmaty)
å komme på ukrainskприходити (прихо́дити - prykhódyty)
å legge på ukrainskкласти (кла́сти - klásty)
å ta på ukrainskбрати (бра́ти - bráty)
å finne på ukrainskзнаходити (знахо́дити - znakhódyty)
å høre på ukrainskслухати (слу́хати - slúkhaty)
å jobbe på ukrainskпрацювати (працюва́ти - pratsyuváty)
å snakke på ukrainskрозмовляти (розмовля́ти - rozmovlyáty)
å gi på ukrainskдавати (дава́ти - daváty)
å like på ukrainskлюбити (люби́ти - lyubýty)
å hjelpe på ukrainskдопомагати (допомага́ти - dopomaháty)
å elske på ukrainskкохати (коха́ти - kokháty)
å ringe på ukrainskтелефонувати (телефонува́ти - telefonuváty)
å vente på ukrainskчекати (чека́ти - chekáty)
jeg liker deg på ukrainskТи мені подобаєшся (Ти мені́ подо́баєшся - Ty mení podóbayeshsya)
jeg liker ikke dette på ukrainskМені це не подобається (Мені́ це не подо́бається - Mení tse ne podóbayetʹsya)
elsker du meg? på ukrainskТи мене кохаєш? (Ти мене́ коха́єш? - Ty mené kokháyesh?)
jeg elsker deg på ukrainskЯ тебе кохаю (Я тебе́ коха́ю - YA tebé kokháyu)
0 på ukrainskнуль (нуль - nulʹ)
1 på ukrainskодин (оди́н - odýn)
2 på ukrainskдва (два - dva)
3 på ukrainskтри (три - try)
4 på ukrainskчотири (чоти́ри - chotýry)
5 på ukrainskп'ять (п'ять - p'yatʹ)
6 på ukrainskшість (шість - shistʹ)
7 på ukrainskсім (сім - sim)
8 på ukrainskвісім (ві́сім - vísim)
9 på ukrainskдев'ять (де́в'ять - dév'yatʹ)
10 på ukrainskдесять (де́сять - désyatʹ)

Ukrainske ord 61–100


NorskUkrainsk  
11 på ukrainskодинадцять (одина́дцять - odynádtsyatʹ)
12 på ukrainskдванадцять (двана́дцять - dvanádtsyatʹ)
13 på ukrainskтринадцять (трина́дцять - trynádtsyatʹ)
14 på ukrainskчотирнадцять (чотирна́дцять - chotyrnádtsyatʹ)
15 på ukrainskп'ятнадцять (п'ятна́дцять - p'yatnádtsyatʹ)
16 på ukrainskшістнадцять (шістна́дцять - shistnádtsyatʹ)
17 på ukrainskсімнадцять (сімна́дцять - simnádtsyatʹ)
18 på ukrainskвісімнадцять (вісімна́дцять - visimnádtsyatʹ)
19 på ukrainskдев'ятнадцять (дев'ятна́дцять - dev'yatnádtsyatʹ)
20 på ukrainskдвадцять (два́дцять - dvádtsyatʹ)
ny på ukrainskновий (нови́й - novýy)
gammel på ukrainskстарий (стари́й - starýy)
på ukrainskмало (ма́ло - málo)
mange på ukrainskбагато (бага́то - baháto)
hvor mye? på ukrainskскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
hvor mange? på ukrainskскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
feil på ukrainskнеправильний (непра́вильний - neprávylʹnyy)
riktig på ukrainskправильний (пра́вильний - právylʹnyy)
dårlig på ukrainskпоганий (пога́ний - pohányy)
flink på ukrainskхороший (хоро́ший - khoróshyy)
lykkelig på ukrainskщасливий (щасли́вий - shchaslývyy)
kort på ukrainskкороткий (коро́ткий - korótkyy)
lang på ukrainskдовгий (до́вгий - dóvhyy)
liten på ukrainskмаленький (мале́нький - malénʹkyy)
stor på ukrainskвеликий (вели́кий - velýkyy)
der på ukrainskтам (там - tam)
her på ukrainskтут (тут - tut)
høyre på ukrainskправий (пра́вий - právyy)
venstre på ukrainskлівий (лі́вий - lívyy)
vakker på ukrainskпрекрасний (прекра́сний - prekrásnyy)
ung på ukrainskмолодий (молоди́й - molodýy)
gammel på ukrainskстарий (стари́й - starýy)
hallo på ukrainskвітаю (віта́ю - vitáyu)
ser deg senere på ukrainskпобачимось (поба́чимось - pobáchymosʹ)
ok på ukrainskдобре (до́бре - dóbre)
ta vare på deg selv på ukrainskбережи себе (бережи́ себе́ - berezhý sebé)
ikke bekymre deg på ukrainskне хвилюйся (не хвилю́йся - ne khvylyúysya)
selvfølgelig på ukrainskзвичайно (звича́йно - zvycháyno)
god dag på ukrainskдобрий день (до́брий день - dóbryy denʹ)
hei på ukrainskпривіт (приві́т - pryvít)Last ned som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Ukrainsk Vokabularbok

Ukrainsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Ukrainske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Ukrainske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.