Top 100 ord på ukrainsk

Vi tror på, at det er godt at lære de vigtigste ukrainske ord først for at komme godt i gang med din læringsrejse. Denne ukrainske ordliste indeholder 100 af de vigtigste ukrainske ord, du bør lære med det samme. De mest basale ukrainske ord for begyndere. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere ukrainske ord.
Ukrainske ord 1-20
Ukrainske ord 21-60
Ukrainske ord 61-100


Ukrainske ord 1-20


DanskUkrainsk  
jeg på ukrainskЯ (Я - YA)
du på ukrainskти (ти - ty)
han på ukrainskвін (він - vin)
hun på ukrainskвона (вона́ - voná)
det på ukrainskвоно (воно́ - vonó)
vi på ukrainskми (ми - my)
I på ukrainskви (ви - vy)
de på ukrainskвони (вони́ - voný)
hvad på ukrainskщо (що - shcho)
hvem på ukrainskхто (хто - khto)
hvor på ukrainskде (де - de)
hvorfor på ukrainskчому (чому́ - chomú)
hvordan på ukrainskяк (як - yak)
hvilken på ukrainskякий (яки́й - yakýy)
hvornår på ukrainskколи (коли́ - kolý)
på ukrainskтоді (тоді́ - todí)
hvis på ukrainskякщо (якщо́ - yakshchó)
virkelig på ukrainskдійсно (ді́йсно - díysno)
men på ukrainskале (але́ - alé)
fordi på ukrainskтому що (тому́ що - tomú shcho)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Ukrainske ord 21-60


DanskUkrainsk  
ikke på ukrainskне (не - ne)
dette på ukrainskцей (цей - tsey)
Jeg har brug for dette på ukrainskМені це потрібно (Мені́ це потрі́бно - Mení tse potríbno)
Hvor meget koster dette? på ukrainskСкільки це коштує? (Скі́льки це ко́штує? - Skílʹky tse kóshtuye?)
det på ukrainskтой (той - toy)
alle på ukrainskвсi (всi - vsi)
eller på ukrainskабо (або́ - abó)
og på ukrainskі (і - i)
at vide på ukrainskзнати (зна́ти - znáty)
Jeg ved det på ukrainskЯ знаю (Я зна́ю - YA znáyu)
Jeg ved det ikke på ukrainskЯ не знаю (Я не зна́ю - YA ne znáyu)
at tænke på ukrainskдумати (ду́мати - dúmaty)
at komme på ukrainskприходити (прихо́дити - prykhódyty)
at sætte på ukrainskкласти (кла́сти - klásty)
at tage på ukrainskбрати (бра́ти - bráty)
at finde på ukrainskзнаходити (знахо́дити - znakhódyty)
at lytte på ukrainskслухати (слу́хати - slúkhaty)
at arbejde på ukrainskпрацювати (працюва́ти - pratsyuváty)
at tale på ukrainskрозмовляти (розмовля́ти - rozmovlyáty)
at give på ukrainskдавати (дава́ти - daváty)
at kunne lide på ukrainskлюбити (люби́ти - lyubýty)
at hjælpe på ukrainskдопомагати (допомага́ти - dopomaháty)
at elske på ukrainskкохати (коха́ти - kokháty)
at ringe på ukrainskтелефонувати (телефонува́ти - telefonuváty)
at vente på ukrainskчекати (чека́ти - chekáty)
Jeg kan lide dig på ukrainskТи мені подобаєшся (Ти мені́ подо́баєшся - Ty mení podóbayeshsya)
Jeg kan ikke lide dette på ukrainskМені це не подобається (Мені́ це не подо́бається - Mení tse ne podóbayetʹsya)
Elsker du mig? på ukrainskТи мене кохаєш? (Ти мене́ коха́єш? - Ty mené kokháyesh?)
Jeg elsker dig på ukrainskЯ тебе кохаю (Я тебе́ коха́ю - YA tebé kokháyu)
0 på ukrainskнуль (нуль - nulʹ)
1 på ukrainskодин (оди́н - odýn)
2 på ukrainskдва (два - dva)
3 på ukrainskтри (три - try)
4 på ukrainskчотири (чоти́ри - chotýry)
5 på ukrainskп'ять (п'ять - p'yatʹ)
6 på ukrainskшість (шість - shistʹ)
7 på ukrainskсім (сім - sim)
8 på ukrainskвісім (ві́сім - vísim)
9 på ukrainskдев'ять (де́в'ять - dév'yatʹ)
10 på ukrainskдесять (де́сять - désyatʹ)

Ukrainske ord 61-100


DanskUkrainsk  
11 på ukrainskодинадцять (одина́дцять - odynádtsyatʹ)
12 på ukrainskдванадцять (двана́дцять - dvanádtsyatʹ)
13 på ukrainskтринадцять (трина́дцять - trynádtsyatʹ)
14 på ukrainskчотирнадцять (чотирна́дцять - chotyrnádtsyatʹ)
15 på ukrainskп'ятнадцять (п'ятна́дцять - p'yatnádtsyatʹ)
16 på ukrainskшістнадцять (шістна́дцять - shistnádtsyatʹ)
17 på ukrainskсімнадцять (сімна́дцять - simnádtsyatʹ)
18 på ukrainskвісімнадцять (вісімна́дцять - visimnádtsyatʹ)
19 på ukrainskдев'ятнадцять (дев'ятна́дцять - dev'yatnádtsyatʹ)
20 på ukrainskдвадцять (два́дцять - dvádtsyatʹ)
ny på ukrainskновий (нови́й - novýy)
gammel på ukrainskстарий (стари́й - starýy)
på ukrainskмало (ма́ло - málo)
mange på ukrainskбагато (бага́то - baháto)
hvor meget? på ukrainskскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
hvor mange? på ukrainskскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
forkert på ukrainskнеправильний (непра́вильний - neprávylʹnyy)
korrekt på ukrainskправильний (пра́вильний - právylʹnyy)
dårlig på ukrainskпоганий (пога́ний - pohányy)
god på ukrainskхороший (хоро́ший - khoróshyy)
lykkelig på ukrainskщасливий (щасли́вий - shchaslývyy)
kort på ukrainskкороткий (коро́ткий - korótkyy)
lang på ukrainskдовгий (до́вгий - dóvhyy)
lille på ukrainskмаленький (мале́нький - malénʹkyy)
stor på ukrainskвеликий (вели́кий - velýkyy)
der på ukrainskтам (там - tam)
her på ukrainskтут (тут - tut)
højre på ukrainskправий (пра́вий - právyy)
venstre på ukrainskлівий (лі́вий - lívyy)
smuk på ukrainskпрекрасний (прекра́сний - prekrásnyy)
ung på ukrainskмолодий (молоди́й - molodýy)
gammel på ukrainskстарий (стари́й - starýy)
hallo på ukrainskвітаю (віта́ю - vitáyu)
vi ses senere på ukrainskпобачимось (поба́чимось - pobáchymosʹ)
ok på ukrainskдобре (до́бре - dóbre)
pas på på ukrainskбережи себе (бережи́ себе́ - berezhý sebé)
bare rolig på ukrainskне хвилюйся (не хвилю́йся - ne khvylyúysya)
selvfølgelig på ukrainskзвичайно (звича́йно - zvycháyno)
goddag på ukrainskдобрий день (до́брий день - dóbryy denʹ)
hej på ukrainskпривіт (приві́т - pryvít)Download som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Ukrainsk ordbog

Ukrainsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Ukrainsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Ukrainsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.