60 jobtitler på ukrainsk

Vil du vide, hvad din jobtitel hedder på ukrainsk? Vi har sammensat en liste over jobtitler på ukrainsk til dig. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere ukrainske ord.
Kontorjobs på ukrainsk
Arbejderjobs på ukrainsk
Andre jobs på ukrainsk


Kontorjobs på ukrainsk


DanskUkrainsk  
læge på ukrainsk(M) доктор (до́ктор - dóktor)
arkitekt på ukrainsk(M) архітектор (архіте́ктор - arkhitéktor)
manager på ukrainsk(M) менеджер (ме́неджер - ménedzher)
sekretær på ukrainsk(F) секретарка (секрета́рка - sekretárka)
formand på ukrainsk(F) голова (голова́ - holová)
dommer på ukrainsk(M) суддя (суддя́ - suddyá)
advokat på ukrainsk(M) юрист (юри́ст - yurýst)
bogholder på ukrainsk(M) бухгалтер (бухга́лтер - bukhhálter)
lærer på ukrainsk(M) вчитель (вчи́тель - vchýtelʹ)
professor på ukrainsk(M) професор (профе́сор - profésor)
programmør på ukrainsk(M) програміст (програмі́ст - prohramíst)
politiker på ukrainsk(M) політик (полі́тик - polítyk)
tandlæge på ukrainsk(M) стоматолог (стомато́лог - stomatóloh)
statsminister på ukrainsk(M) прем'єр-міністр (прем'є́р-міні́стр - prem'yér-minístr)
præsident på ukrainsk(M) президент (президе́нт - prezydént)
assistent på ukrainsk(M) асистент (асисте́нт - asystént)
anklager på ukrainsk(M) прокурор (прокуро́р - prokurór)
praktikant på ukrainsk(M) інтерн (інте́рн - intérn)
bibliotekar på ukrainsk(M) бібліотекар (бібліоте́кар - bibliotékar)
konsulent på ukrainsk(M) консультант (консульта́нт - konsulʹtánt)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Arbejderjobs på ukrainsk


DanskUkrainsk  
landmand på ukrainsk(M) фермер (фе́рмер - férmer)
lastbilchauffør på ukrainsk(M) водій вантажівки (воді́й вантажі́вки - vodíy vantazhívky)
lokomotivfører på ukrainsk(M) машиніст (машині́ст - mashyníst)
slagter på ukrainsk(M) м'ясник (м'ясни́к - m'yasnýk)
bygningsarbejder på ukrainsk(M) будівельник (будіве́льник - budivélʹnyk)
tømrer på ukrainsk(M) столяр (сто́ляр - stólyar)
elektriker på ukrainsk(M) електрик (еле́ктрик - eléktryk)
blikkenslager på ukrainsk(M) сантехнік (санте́хнік - santékhnik)
mekaniker på ukrainsk(M) механік (меха́нік - mekhánik)
rengøringsassistent på ukrainsk(M) прибиральник (прибира́льник - prybyrálʹnyk)
gartner på ukrainsk(M) садівник (садівни́к - sadivnýk)
fisker på ukrainsk(M) рибалка (риба́лка - rybálka)

Andre jobs på ukrainsk


DanskUkrainsk  
politimand på ukrainsk(M) поліцейський (поліце́йський - politséysʹkyy)
brandmand på ukrainsk(M) пожежник (поже́жник - pozhézhnyk)
sygeplejerske på ukrainsk(F) медсестра (медсестра́ - medsestrá)
pilot på ukrainsk(M) льотчик (льо́тчик - lʹótchyk)
stewardesse på ukrainsk(F) стюардеса (стюарде́са - styuardésa)
jordemoder på ukrainsk(F) акушерка (акуше́рка - akushérka)
kok på ukrainsk(M) кухар (ку́хар - kúkhar)
tjener på ukrainsk(M) офіціант (офіціа́нт - ofitsiánt)
skrædder på ukrainsk(M) кравець (краве́ць - kravétsʹ)
kassedame på ukrainsk(M) касир (каси́р - kasýr)
receptionist på ukrainsk(M) портьє (портьє́ - portʹyé)
optiker på ukrainsk(M) оптик (о́птик - óptyk)
soldat på ukrainsk(M) солдат (солда́т - soldát)
buschauffør på ukrainsk(M) водій автобуса (воді́й авто́буса - vodíy avtóbusa)
livvagt på ukrainsk(M) особистий охоронець (особи́стий охоро́нець - osobýstyy okhorónetsʹ)
præst på ukrainsk(M) священик (свяще́ник - svyashchényk)
fotograf på ukrainsk(M) фотограф (фото́граф - fotóhraf)
dommer på ukrainsk(M) рефері (ре́фері - réferi)
reporter på ukrainsk(M) репортер (репорте́р - reportér)
skuespiller på ukrainsk(M) актор (акто́р - aktór)
danser på ukrainsk(M) танцюрист (танцюри́ст - tantsyurýst)
forfatter på ukrainsk(M) автор (а́втор - ávtor)
nonne på ukrainsk(F) черниця (черни́ця - chernýtsya)
munk på ukrainsk(M) чернець (черне́ць - chernétsʹ)
træner på ukrainsk(M) тренер (тре́нер - tréner)
sanger på ukrainsk(M) співак (співа́к - spivák)
kunstner på ukrainsk(M) художник (худо́жник - khudózhnyk)
designer på ukrainsk(M) дизайнер (диза́йнер - dyzáyner)


Jobtitler på ukrainsk

Download som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Ukrainsk ordbog

Ukrainsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Ukrainsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Ukrainsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.