Forretning på ukrainsk

At tale forretninger på ukrainsk er ikke let. Vores liste med ukrainske forretningsord kan hjælpe dig med at komme i gang. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere ukrainske ord.
Virksomhedsrelaterede ord på ukrainsk
Kontorrelaterede ord på ukrainsk
Enheder på ukrainsk
Juridiske ord på ukrainsk
Bankrelaterede ord på ukrainsk


Virksomhedsrelaterede ord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
selskab på ukrainsk(F) компанія (компа́нія - kompániya)
job på ukrainsk(F) робота (робо́та - robóta)
bank på ukrainsk(M) банк (банк - bank)
kontor på ukrainsk(M) офіс (о́фіс - ófis)
mødelokale på ukrainsk(M) конференц-зал (конфере́нц-зал - konferénts-zal)
medarbejder på ukrainsk(M) працівник (працівни́к - pratsivnýk)
arbejdsgiver på ukrainsk(M) роботодавець (роботода́вець - robotodávetsʹ)
personale på ukrainsk(M) персонал (персона́л - personál)
løn på ukrainsk(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
forsikring på ukrainsk(N) страхування (страхува́ння - strakhuvánnya)
markedsføring på ukrainsk(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketynh)
regnskab på ukrainsk(F) бухгалтерія (бухгалте́рія - bukhhaltériya)
skat på ukrainsk(M) податок (пода́ток - podátok)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Kontorrelaterede ord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
brev på ukrainsk(M) лист (лист - lyst)
kuvert på ukrainsk(M) конверт (конве́рт - konvért)
adresse på ukrainsk(F) адреса (адре́са - adrésa)
postnummer på ukrainsk(M) поштовий індекс (пошто́вий і́ндекс - poshtóvyy índeks)
pakke på ukrainsk(M) пакунок (паку́нок - pakúnok)
fax på ukrainsk(M) факс (факс - faks)
tekstbesked på ukrainsk(N) текстове повідомлення (те́кстове повідо́млення - tékstove povidómlennya)
projektor på ukrainsk(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
mappe på ukrainsk(F) папка з файлами (па́пка з фа́йлами - pápka z fáylamy)
præsentation på ukrainsk(F) презентація (презента́ція - prezentátsiya)

Enheder på ukrainsk


DanskUkrainsk  
bærbar på ukrainsk(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
skærm på ukrainsk(M) екран (екра́н - ekrán)
printer på ukrainsk(M) принтер (при́нтер - prýnter)
scanner på ukrainsk(M) сканер (ска́нер - skáner)
telefon på ukrainsk(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB stik på ukrainsk(F) флешка (фле́шка - fléshka)
harddisk på ukrainsk(M) жорсткий диск (жорстки́й диск - zhorstkýy dysk)
tastatur på ukrainsk(F) клавіатура (клавіату́ра - klaviatúra)
mus på ukrainsk(F) миша (ми́ша - mýsha)
server på ukrainsk(M) сервер (се́рвер - sérver)

Juridiske ord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
lov på ukrainsk(M) закон (зако́н - zakón)
bøde på ukrainsk(M) штраф (штраф - shtraf)
fængsel på ukrainsk(F) в'язниця (в'язни́ця - v'yaznýtsya)
domstol på ukrainsk(M) суд (суд - sud)
nævningeting på ukrainsk(PL) присяжні (прися́жні - prysyázhni)
vidne på ukrainsk(M) свідок (сві́док - svídok)
tiltalte på ukrainsk(M) відповідач (відповіда́ч - vidpovidách)
bevis på ukrainsk(M) доказ (до́каз - dókaz)
fingeraftryk på ukrainsk(M) відбиток пальця (відби́ток па́льця - vidbýtok pálʹtsya)
paragraf på ukrainsk(F) стаття (стаття́ - stattyá)

Bankrelaterede ord på ukrainsk


DanskUkrainsk  
penge på ukrainsk(PL) гроші (гро́ші - hróshi)
mønt på ukrainsk(F) монета (моне́та - monéta)
pengeseddel på ukrainsk(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kreditkort på ukrainsk(F) кредитна картка (креди́тна ка́ртка - kredýtna kártka)
pengeautomat på ukrainsk(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
underskrift på ukrainsk(M) підпис (пі́дпис - pídpys)
dollar på ukrainsk(M) долар (до́лар - dólar)
euro på ukrainsk(N) євро (є́вро - yévro)
pund på ukrainsk(M) фунт (фунт - funt)
bankkonto på ukrainsk(M) банківський рахунок (ба́нківський раху́нок - bánkivsʹkyy rakhúnok)
check på ukrainsk(M) чек (чек - chek)
børs på ukrainsk(F) фондова біржа (фо́ндова бі́ржа - fóndova bírzha)


Forretning på ukrainsk

Download som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Ukrainsk ordbog

Ukrainsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Ukrainsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Ukrainsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.