Företagande på ukrainska

Att göra affärer på ukrainska är inte lätt. Vår lista med ukrainska affärsord kan hjälpa dig att komma igång. Ta en titt på våra inlärningsresurser för ukrainska i slutet av sidan för att lära dig ännu fler ukrainska glosor.
Företagsvillkor på ukrainska
Kontorsord på ukrainska
Enheter på ukrainska
Juridiska termer på ukrainska
Bankverksamhet på ukrainska


Företagsvillkor på ukrainska


SvenskaUkrainska  
företag på Ukrainska(F) компанія (компа́нія - kompániya)
jobb på Ukrainska(F) робота (робо́та - robóta)
bank på Ukrainska(M) банк (банк - bank)
kontor på Ukrainska(M) офіс (о́фіс - ófis)
mötesrum på Ukrainska(M) конференц-зал (конфере́нц-зал - konferénts-zal)
anställd på Ukrainska(M) працівник (працівни́к - pratsivnýk)
arbetsgivare på Ukrainska(M) роботодавець (роботода́вець - robotodávetsʹ)
personal på Ukrainska(M) персонал (персона́л - personál)
lön på Ukrainska(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
försäkring på Ukrainska(N) страхування (страхува́ння - strakhuvánnya)
marknadsföring på Ukrainska(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketynh)
bokföring på Ukrainska(F) бухгалтерія (бухгалте́рія - bukhhaltériya)
skatt på Ukrainska(M) податок (пода́ток - podátok)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Kontorsord på ukrainska


SvenskaUkrainska  
brev på Ukrainska(M) лист (лист - lyst)
kuvert på Ukrainska(M) конверт (конве́рт - konvért)
adress på Ukrainska(F) адреса (адре́са - adrésa)
postnummer på Ukrainska(M) поштовий індекс (пошто́вий і́ндекс - poshtóvyy índeks)
paket på Ukrainska(M) пакунок (паку́нок - pakúnok)
fax på Ukrainska(M) факс (факс - faks)
SMS på Ukrainska(N) текстове повідомлення (те́кстове повідо́млення - tékstove povidómlennya)
projektor på Ukrainska(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
pärm på Ukrainska(F) папка з файлами (па́пка з фа́йлами - pápka z fáylamy)
presentation på Ukrainska(F) презентація (презента́ція - prezentátsiya)

Enheter på ukrainska


SvenskaUkrainska  
bärbar dator på Ukrainska(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
skärm på Ukrainska(M) екран (екра́н - ekrán)
skrivare på Ukrainska(M) принтер (при́нтер - prýnter)
skanner på Ukrainska(M) сканер (ска́нер - skáner)
telefon på Ukrainska(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-sticka på Ukrainska(F) флешка (фле́шка - fléshka)
hårddisk på Ukrainska(M) жорсткий диск (жорстки́й диск - zhorstkýy dysk)
tangentbord på Ukrainska(F) клавіатура (клавіату́ра - klaviatúra)
mus på Ukrainska(F) миша (ми́ша - mýsha)
server på Ukrainska(M) сервер (се́рвер - sérver)

Juridiska termer på ukrainska


SvenskaUkrainska  
lag på Ukrainska(M) закон (зако́н - zakón)
bot på Ukrainska(M) штраф (штраф - shtraf)
fängelse på Ukrainska(F) в'язниця (в'язни́ця - v'yaznýtsya)
domstol på Ukrainska(M) суд (суд - sud)
jury på Ukrainska(PL) присяжні (прися́жні - prysyázhni)
vittne på Ukrainska(M) свідок (сві́док - svídok)
svarande på Ukrainska(M) відповідач (відповіда́ч - vidpovidách)
bevis på Ukrainska(M) доказ (до́каз - dókaz)
fingeravtryck på Ukrainska(M) відбиток пальця (відби́ток па́льця - vidbýtok pálʹtsya)
paragraf på Ukrainska(F) стаття (стаття́ - stattyá)

Bankverksamhet på ukrainska


SvenskaUkrainska  
pengar på Ukrainska(PL) гроші (гро́ші - hróshi)
mynt på Ukrainska(F) монета (моне́та - monéta)
sedel på Ukrainska(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kreditkort på Ukrainska(F) кредитна картка (креди́тна ка́ртка - kredýtna kártka)
bankomat på Ukrainska(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
namnteckning på Ukrainska(M) підпис (пі́дпис - pídpys)
dollar på Ukrainska(M) долар (до́лар - dólar)
euro på Ukrainska(N) євро (є́вро - yévro)
pund på Ukrainska(M) фунт (фунт - funt)
bankkonto på Ukrainska(M) банківський рахунок (ба́нківський раху́нок - bánkivsʹkyy rakhúnok)
check på Ukrainska(M) чек (чек - chek)
aktiebörs på Ukrainska(F) фондова біржа (фо́ндова бі́ржа - fóndova bírzha)


Företagande på ukrainska

Ladda ner som PDF

Lär dig Ukrainska - Snabbt / Lätt / Effektivt

Lär dig Ukrainska - Snabbt / Lätt / Effektivt

Letar du efter det snabbaste sättet att lära dig ett språk på? Då är den här boken rätt för dig. De flesta ordböckerna ger dig en överväldigande mängd ordlistor utan en tydlig guide för hur du ska lära dig dem. Den här boken är helt annorlunda. Den innehåller de 2000 viktigaste orden och fraserna du behöver lära dig, sorterade efter hur pass viktiga de är, så att du lär dig de vanligaste orden först.
Ukrainsk ordbok

Ukrainsk ordbok

Är du lärd på hög nivå och letar efter nya ordlistor att lära dig? Eller är du expert inom ett fält och letar efter omfattande ordlistor inom ett specifikt område? Då är detta rätt bok för dig. Den här ordboken ger dig ordlistor med många detaljer, ordnade efter ämne så att du enkelt kan välja vad du ska lära dig först.


Memoreringskort

Flashcardo

Gratis Ukrainska Memoreringskort

På Flashcardo kan du hitta gratis memoreringskort på nätet för över 50 språk som hjälper dig att snabbt bli bättre

Kostnadsfria inlärningsresurser