Topp 100 glosor på ukrainska

För att lärandet ska få en bra start tror vi att det är bäst att lära sig de viktigaste ukrainska glosorna först. Den här ukrainska ordlistan innehåller 100 av de viktigaste ukrainska glosorna som du bör lära dig direkt. Bra grundläggande ukrainska glosor för nybörjare att komma igång med. Ta en titt på våra inlärningsresurser för ukrainska i slutet av sidan för att lära dig ännu fler ukrainska glosor.
Ukrainska glosor 1–20
Ukrainska glosor 21–60
Ukrainska glosor 61–100


Ukrainska glosor 1–20


SvenskaUkrainska  
jag på UkrainskaЯ (Я - YA)
du på Ukrainskaти (ти - ty)
han på Ukrainskaвін (він - vin)
hon på Ukrainskaвона (вона́ - voná)
den/det på Ukrainskaвоно (воно́ - vonó)
vi på Ukrainskaми (ми - my)
ni på Ukrainskaви (ви - vy)
de/dem på Ukrainskaвони (вони́ - voný)
vad på Ukrainskaщо (що - shcho)
vem på Ukrainskaхто (хто - khto)
var på Ukrainskaде (де - de)
varför på Ukrainskaчому (чому́ - chomú)
hur på Ukrainskaяк (як - yak)
vilken på Ukrainskaякий (яки́й - yakýy)
när på Ukrainskaколи (коли́ - kolý)
sedan på Ukrainskaтоді (тоді́ - todí)
om på Ukrainskaякщо (якщо́ - yakshchó)
verkligen på Ukrainskaдійсно (ді́йсно - díysno)
men på Ukrainskaале (але́ - alé)
eftersom på Ukrainskaтому що (тому́ що - tomú shcho)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Ukrainska glosor 21–60


SvenskaUkrainska  
inte på Ukrainskaне (не - ne)
det här på Ukrainskaцей (цей - tsey)
Jag behöver det här på UkrainskaМені це потрібно (Мені́ це потрі́бно - Mení tse potríbno)
Hur mycket kostar det här? på UkrainskaСкільки це коштує? (Скі́льки це ко́штує? - Skílʹky tse kóshtuye?)
det där på Ukrainskaтой (той - toy)
alla på Ukrainskaвсi (всi - vsi)
eller på Ukrainskaабо (або́ - abó)
och på Ukrainskaі (і - i)
att veta på Ukrainskaзнати (зна́ти - znáty)
jag vet på UkrainskaЯ знаю (Я зна́ю - YA znáyu)
jag vet inte på UkrainskaЯ не знаю (Я не зна́ю - YA ne znáyu)
att tänka på Ukrainskaдумати (ду́мати - dúmaty)
att komma på Ukrainskaприходити (прихо́дити - prykhódyty)
att lägga på Ukrainskaкласти (кла́сти - klásty)
att ta på Ukrainskaбрати (бра́ти - bráty)
att hitta på Ukrainskaзнаходити (знахо́дити - znakhódyty)
att lyssna på Ukrainskaслухати (слу́хати - slúkhaty)
att arbeta på Ukrainskaпрацювати (працюва́ти - pratsyuváty)
att prata på Ukrainskaрозмовляти (розмовля́ти - rozmovlyáty)
att ge på Ukrainskaдавати (дава́ти - daváty)
att tycka om på Ukrainskaлюбити (люби́ти - lyubýty)
att hjälpa på Ukrainskaдопомагати (допомага́ти - dopomaháty)
att älska på Ukrainskaкохати (коха́ти - kokháty)
att ringa på Ukrainskaтелефонувати (телефонува́ти - telefonuváty)
att vänta på Ukrainskaчекати (чека́ти - chekáty)
Jag gillar dig på UkrainskaТи мені подобаєшся (Ти мені́ подо́баєшся - Ty mení podóbayeshsya)
Jag gillar inte det här på UkrainskaМені це не подобається (Мені́ це не подо́бається - Mení tse ne podóbayetʹsya)
Älskar du mig? på UkrainskaТи мене кохаєш? (Ти мене́ коха́єш? - Ty mené kokháyesh?)
Jag älskar dig på UkrainskaЯ тебе кохаю (Я тебе́ коха́ю - YA tebé kokháyu)
0 på Ukrainskaнуль (нуль - nulʹ)
1 på Ukrainskaодин (оди́н - odýn)
2 på Ukrainskaдва (два - dva)
3 på Ukrainskaтри (три - try)
4 på Ukrainskaчотири (чоти́ри - chotýry)
5 på Ukrainskaп'ять (п'ять - p'yatʹ)
6 på Ukrainskaшість (шість - shistʹ)
7 på Ukrainskaсім (сім - sim)
8 på Ukrainskaвісім (ві́сім - vísim)
9 på Ukrainskaдев'ять (де́в'ять - dév'yatʹ)
10 på Ukrainskaдесять (де́сять - désyatʹ)

Ukrainska glosor 61–100


SvenskaUkrainska  
11 på Ukrainskaодинадцять (одина́дцять - odynádtsyatʹ)
12 på Ukrainskaдванадцять (двана́дцять - dvanádtsyatʹ)
13 på Ukrainskaтринадцять (трина́дцять - trynádtsyatʹ)
14 på Ukrainskaчотирнадцять (чотирна́дцять - chotyrnádtsyatʹ)
15 på Ukrainskaп'ятнадцять (п'ятна́дцять - p'yatnádtsyatʹ)
16 på Ukrainskaшістнадцять (шістна́дцять - shistnádtsyatʹ)
17 på Ukrainskaсімнадцять (сімна́дцять - simnádtsyatʹ)
18 på Ukrainskaвісімнадцять (вісімна́дцять - visimnádtsyatʹ)
19 på Ukrainskaдев'ятнадцять (дев'ятна́дцять - dev'yatnádtsyatʹ)
20 på Ukrainskaдвадцять (два́дцять - dvádtsyatʹ)
ny på Ukrainskaновий (нови́й - novýy)
gammal på Ukrainskaстарий (стари́й - starýy)
på Ukrainskaмало (ма́ло - málo)
många på Ukrainskaбагато (бага́то - baháto)
hur mycket? på Ukrainskaскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
hur många? på Ukrainskaскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
fel på Ukrainskaнеправильний (непра́вильний - neprávylʹnyy)
rätt på Ukrainskaправильний (пра́вильний - právylʹnyy)
ond på Ukrainskaпоганий (пога́ний - pohányy)
god på Ukrainskaхороший (хоро́ший - khoróshyy)
glad på Ukrainskaщасливий (щасли́вий - shchaslývyy)
kort på Ukrainskaкороткий (коро́ткий - korótkyy)
lång på Ukrainskaдовгий (до́вгий - dóvhyy)
liten på Ukrainskaмаленький (мале́нький - malénʹkyy)
stor på Ukrainskaвеликий (вели́кий - velýkyy)
där på Ukrainskaтам (там - tam)
här på Ukrainskaтут (тут - tut)
höger på Ukrainskaправий (пра́вий - právyy)
vänster på Ukrainskaлівий (лі́вий - lívyy)
vacker på Ukrainskaпрекрасний (прекра́сний - prekrásnyy)
ung på Ukrainskaмолодий (молоди́й - molodýy)
gammal på Ukrainskaстарий (стари́й - starýy)
hallå på Ukrainskaвітаю (віта́ю - vitáyu)
ses sen på Ukrainskaпобачимось (поба́чимось - pobáchymosʹ)
ok på Ukrainskaдобре (до́бре - dóbre)
ta hand om dig på Ukrainskaбережи себе (бережи́ себе́ - berezhý sebé)
oroa dig inte på Ukrainskaне хвилюйся (не хвилю́йся - ne khvylyúysya)
självklart på Ukrainskaзвичайно (звича́йно - zvycháyno)
god dag på Ukrainskaдобрий день (до́брий день - dóbryy denʹ)
hej på Ukrainskaпривіт (приві́т - pryvít)Ladda ner som PDF

Lär dig Ukrainska - Snabbt / Lätt / Effektivt

Lär dig Ukrainska - Snabbt / Lätt / Effektivt

Letar du efter det snabbaste sättet att lära dig ett språk på? Då är den här boken rätt för dig. De flesta ordböckerna ger dig en överväldigande mängd ordlistor utan en tydlig guide för hur du ska lära dig dem. Den här boken är helt annorlunda. Den innehåller de 2000 viktigaste orden och fraserna du behöver lära dig, sorterade efter hur pass viktiga de är, så att du lär dig de vanligaste orden först.
Ukrainsk ordbok

Ukrainsk ordbok

Är du lärd på hög nivå och letar efter nya ordlistor att lära dig? Eller är du expert inom ett fält och letar efter omfattande ordlistor inom ett specifikt område? Då är detta rätt bok för dig. Den här ordboken ger dig ordlistor med många detaljer, ordnade efter ämne så att du enkelt kan välja vad du ska lära dig först.


Memoreringskort

Flashcardo

Gratis Ukrainska Memoreringskort

På Flashcardo kan du hitta gratis memoreringskort på nätet för över 50 språk som hjälper dig att snabbt bli bättre

Kostnadsfria inlärningsresurser