100 suosituinta ukrainan sanastoa

Uskomme, että tärkeimpien ukrainankielisten sanastojen opettelu on hyvä tapa aloittaa uuden kielen opiskelu. Tämä ukrainankielinen sanaluettelo sisältää 100 tärkeintä ukrainankielistä sanastoa, jotka sinun kannattaa opetella heti alkuun. Erinomaisia ukrainankielisiä perussanoja vasta-alkajille. Lisää ukrainankielisiä sanastoja löytyy ukrainan oppimateriaaleista sivun lopusta.

Ukrainan sanasto 1–20


SuomiUkraina  
minä ukrainaksiЯ (Я - YA)
sinä ukrainaksiти (ти - ty)
hän ukrainaksiвін (він - vin)
hän ukrainaksiвона (вона́ - voná)
se ukrainaksiвоно (воно́ - vonó)
me ukrainaksiми (ми - my)
te ukrainaksiви (ви - vy)
he ukrainaksiвони (вони́ - voný)
mikä ukrainaksiщо (що - shcho)
kuka ukrainaksiхто (хто - khto)
missä ukrainaksiде (де - de)
miksi ukrainaksiчому (чому́ - chomú)
miten ukrainaksiяк (як - yak)
kumpi ukrainaksiякий (яки́й - yakýy)
milloin ukrainaksiколи (коли́ - kolý)
sitten ukrainaksiтоді (тоді́ - todí)
jos ukrainaksiякщо (якщо́ - yakshchó)
todella ukrainaksiдійсно (ді́йсно - díysno)
mutta ukrainaksiале (але́ - alé)
koska ukrainaksiтому що (тому́ що - tomú shcho)

Ukrainan sanasto 21–60


SuomiUkraina  
ei ukrainaksiне (не - ne)
tämä ukrainaksiцей (цей - tsey)
Tarvitsen tätä ukrainaksiМені це потрібно (Мені́ це потрі́бно - Mení tse potríbno)
Kuinka paljon tämä maksaa? ukrainaksiСкільки це коштує? (Скі́льки це ко́штує? - Skílʹky tse kóshtuye?)
että ukrainaksiтой (той - toy)
kaikki ukrainaksiвсi (всi - vsi)
tai ukrainaksiабо (або́ - abó)
ja ukrainaksiі (і - i)
tietää ukrainaksiзнати (зна́ти - znáty)
Tiedän ukrainaksiЯ знаю (Я зна́ю - YA znáyu)
Minä en tiedä ukrainaksiЯ не знаю (Я не зна́ю - YA ne znáyu)
ajatella ukrainaksiдумати (ду́мати - dúmaty)
tulla ukrainaksiприходити (прихо́дити - prykhódyty)
laittaa ukrainaksiкласти (кла́сти - klásty)
ottaa ukrainaksiбрати (бра́ти - bráty)
löytää ukrainaksiзнаходити (знахо́дити - znakhódyty)
kuunnella ukrainaksiслухати (слу́хати - slúkhaty)
työskennellä ukrainaksiпрацювати (працюва́ти - pratsyuváty)
puhua ukrainaksiрозмовляти (розмовля́ти - rozmovlyáty)
antaa ukrainaksiдавати (дава́ти - daváty)
tykätä ukrainaksiлюбити (люби́ти - lyubýty)
auttaa ukrainaksiдопомагати (допомага́ти - dopomaháty)
rakastaa ukrainaksiкохати (коха́ти - kokháty)
soittaa ukrainaksiтелефонувати (телефонува́ти - telefonuváty)
odottaa ukrainaksiчекати (чека́ти - chekáty)
Pidän sinusta ukrainaksiТи мені подобаєшся (Ти мені́ подо́баєшся - Ty mení podóbayeshsya)
En pidä tästä ukrainaksiМені це не подобається (Мені́ це не подо́бається - Mení tse ne podóbayetʹsya)
Rakastatko minua? ukrainaksiТи мене кохаєш? (Ти мене́ коха́єш? - Ty mené kokháyesh?)
Minä rakastan sinua ukrainaksiЯ тебе кохаю (Я тебе́ коха́ю - YA tebé kokháyu)
0 ukrainaksiнуль (нуль - nulʹ)
1 ukrainaksiодин (оди́н - odýn)
2 ukrainaksiдва (два - dva)
3 ukrainaksiтри (три - try)
4 ukrainaksiчотири (чоти́ри - chotýry)
5 ukrainaksiп'ять (п'ять - p'yatʹ)
6 ukrainaksiшість (шість - shistʹ)
7 ukrainaksiсім (сім - sim)
8 ukrainaksiвісім (ві́сім - vísim)
9 ukrainaksiдев'ять (де́в'ять - dév'yatʹ)
10 ukrainaksiдесять (де́сять - désyatʹ)

Ukrainan sanasto 61–100


SuomiUkraina  
11 ukrainaksiодинадцять (одина́дцять - odynádtsyatʹ)
12 ukrainaksiдванадцять (двана́дцять - dvanádtsyatʹ)
13 ukrainaksiтринадцять (трина́дцять - trynádtsyatʹ)
14 ukrainaksiчотирнадцять (чотирна́дцять - chotyrnádtsyatʹ)
15 ukrainaksiп'ятнадцять (п'ятна́дцять - p'yatnádtsyatʹ)
16 ukrainaksiшістнадцять (шістна́дцять - shistnádtsyatʹ)
17 ukrainaksiсімнадцять (сімна́дцять - simnádtsyatʹ)
18 ukrainaksiвісімнадцять (вісімна́дцять - visimnádtsyatʹ)
19 ukrainaksiдев'ятнадцять (дев'ятна́дцять - dev'yatnádtsyatʹ)
20 ukrainaksiдвадцять (два́дцять - dvádtsyatʹ)
uusi ukrainaksiновий (нови́й - novýy)
vanha ukrainaksiстарий (стари́й - starýy)
harva ukrainaksiмало (ма́ло - málo)
moni ukrainaksiбагато (бага́то - baháto)
kuinka paljon? ukrainaksiскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
kuinka monta? ukrainaksiскільки? (скі́льки? - skílʹky?)
väärä ukrainaksiнеправильний (непра́вильний - neprávylʹnyy)
oikea ukrainaksiправильний (пра́вильний - právylʹnyy)
huono ukrainaksiпоганий (пога́ний - pohányy)
hyvä ukrainaksiхороший (хоро́ший - khoróshyy)
onnellinen ukrainaksiщасливий (щасли́вий - shchaslývyy)
lyhyt ukrainaksiкороткий (коро́ткий - korótkyy)
pitkä ukrainaksiдовгий (до́вгий - dóvhyy)
pieni ukrainaksiмаленький (мале́нький - malénʹkyy)
iso ukrainaksiвеликий (вели́кий - velýkyy)
siellä ukrainaksiтам (там - tam)
täällä ukrainaksiтут (тут - tut)
oikea ukrainaksiправий (пра́вий - právyy)
vasen ukrainaksiлівий (лі́вий - lívyy)
kaunis ukrainaksiпрекрасний (прекра́сний - prekrásnyy)
nuori ukrainaksiмолодий (молоди́й - molodýy)
vanha ukrainaksiстарий (стари́й - starýy)
hei ukrainaksiвітаю (віта́ю - vitáyu)
nähdään myöhemmin ukrainaksiпобачимось (поба́чимось - pobáchymosʹ)
ok ukrainaksiдобре (до́бре - dóbre)
ole varovainen ukrainaksiбережи себе (бережи́ себе́ - berezhý sebé)
ole huoleti ukrainaksiне хвилюйся (не хвилю́йся - ne khvylyúysya)
tietysti ukrainaksiзвичайно (звича́йно - zvycháyno)
hyvää päivää ukrainaksiдобрий день (до́брий день - dóbryy denʹ)
moi ukrainaksiпривіт (приві́т - pryvít)

Ukrainan sanastokirjat

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Ukrainaa - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Ukrainian-Full

Ukrainan sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 ukrainankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot