60 jobber på ukrainsk

Vil du vite hva jobben din heter på ukrainsk? Vi har laget en liste over navn på jobber på ukrainsk for deg. For enda flere ukrainsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for ukrainsk på nederst av siden.
Kontorjobber på ukrainsk
Håndverksjobber på ukrainsk
Andre jobber på ukrainsk


Kontorjobber på ukrainsk


NorskUkrainsk  
doktor på ukrainsk(M) доктор (до́ктор - dóktor)
arkitekt på ukrainsk(M) архітектор (архіте́ктор - arkhitéktor)
sjef på ukrainsk(M) менеджер (ме́неджер - ménedzher)
sekretær på ukrainsk(F) секретарка (секрета́рка - sekretárka)
styreformann på ukrainsk(F) голова (голова́ - holová)
dommer på ukrainsk(M) суддя (суддя́ - suddyá)
advokat på ukrainsk(M) юрист (юри́ст - yurýst)
regnskapsfører på ukrainsk(M) бухгалтер (бухга́лтер - bukhhálter)
lærer på ukrainsk(M) вчитель (вчи́тель - vchýtelʹ)
professor på ukrainsk(M) професор (профе́сор - profésor)
programmerer på ukrainsk(M) програміст (програмі́ст - prohramíst)
politiker på ukrainsk(M) політик (полі́тик - polítyk)
tannlege på ukrainsk(M) стоматолог (стомато́лог - stomatóloh)
statsminister på ukrainsk(M) прем'єр-міністр (прем'є́р-міні́стр - prem'yér-minístr)
president på ukrainsk(M) президент (президе́нт - prezydént)
assistent på ukrainsk(M) асистент (асисте́нт - asystént)
aktor på ukrainsk(M) прокурор (прокуро́р - prokurór)
praktikant på ukrainsk(M) інтерн (інте́рн - intérn)
bibliotekar på ukrainsk(M) бібліотекар (бібліоте́кар - bibliotékar)
konsulent på ukrainsk(M) консультант (консульта́нт - konsulʹtánt)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Håndverksjobber på ukrainsk


NorskUkrainsk  
bonde på ukrainsk(M) фермер (фе́рмер - férmer)
lastebilsjåfør på ukrainsk(M) водій вантажівки (воді́й вантажі́вки - vodíy vantazhívky)
lokfører på ukrainsk(M) машиніст (машині́ст - mashyníst)
slakter på ukrainsk(M) м'ясник (м'ясни́к - m'yasnýk)
konstruksjonsarbeider på ukrainsk(M) будівельник (будіве́льник - budivélʹnyk)
snekker på ukrainsk(M) столяр (сто́ляр - stólyar)
elektriker på ukrainsk(M) електрик (еле́ктрик - eléktryk)
rørlegger på ukrainsk(M) сантехнік (санте́хнік - santékhnik)
mekaniker på ukrainsk(M) механік (меха́нік - mekhánik)
rengjører på ukrainsk(M) прибиральник (прибира́льник - prybyrálʹnyk)
gartner på ukrainsk(M) садівник (садівни́к - sadivnýk)
fisker på ukrainsk(M) рибалка (риба́лка - rybálka)

Andre jobber på ukrainsk


NorskUkrainsk  
politimann på ukrainsk(M) поліцейський (поліце́йський - politséysʹkyy)
brannmann på ukrainsk(M) пожежник (поже́жник - pozhézhnyk)
sykepleier på ukrainsk(F) медсестра (медсестра́ - medsestrá)
pilot på ukrainsk(M) льотчик (льо́тчик - lʹótchyk)
flyvertinne på ukrainsk(F) стюардеса (стюарде́са - styuardésa)
jordmor på ukrainsk(F) акушерка (акуше́рка - akushérka)
kokk på ukrainsk(M) кухар (ку́хар - kúkhar)
kelner på ukrainsk(M) офіціант (офіціа́нт - ofitsiánt)
skredder på ukrainsk(M) кравець (краве́ць - kravétsʹ)
kasserer på ukrainsk(M) касир (каси́р - kasýr)
resepsjonist på ukrainsk(M) портьє (портьє́ - portʹyé)
optiker på ukrainsk(M) оптик (о́птик - óptyk)
soldat på ukrainsk(M) солдат (солда́т - soldát)
bussjåfør på ukrainsk(M) водій автобуса (воді́й авто́буса - vodíy avtóbusa)
livvakt på ukrainsk(M) особистий охоронець (особи́стий охоро́нець - osobýstyy okhorónetsʹ)
prest på ukrainsk(M) священик (свяще́ник - svyashchényk)
fotograf på ukrainsk(M) фотограф (фото́граф - fotóhraf)
dommer på ukrainsk(M) рефері (ре́фері - réferi)
reporter på ukrainsk(M) репортер (репорте́р - reportér)
skuespiller på ukrainsk(M) актор (акто́р - aktór)
danser på ukrainsk(M) танцюрист (танцюри́ст - tantsyurýst)
forfatter på ukrainsk(M) автор (а́втор - ávtor)
nonne på ukrainsk(F) черниця (черни́ця - chernýtsya)
munk på ukrainsk(M) чернець (черне́ць - chernétsʹ)
trener på ukrainsk(M) тренер (тре́нер - tréner)
sanger på ukrainsk(M) співак (співа́к - spivák)
artist på ukrainsk(M) художник (худо́жник - khudózhnyk)
designer på ukrainsk(M) дизайнер (диза́йнер - dyzáyner)


Jobber på ukrainsk

Last ned som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Ukrainsk Vokabularbok

Ukrainsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Ukrainske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Ukrainske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.