Å reise på ukrainsk

Hvis du vil dra fra A til punkt B, må du vite hvordan du sier bestemte ord som bil på ukrainsk. Listen på denne siden med transportrelaterte ukrainske ord hjelper deg med det. For enda flere ukrainsk ord, ta en titt på våre læringsressurser for ukrainsk på nederst av siden.
Kjøretøy på ukrainsk
Ukrainsk vokabular for biler
Buss og tog på ukrainsk
Å fly på ukrainsk
Infrastruktur på ukrainsk


Kjøretøy på ukrainsk


NorskUkrainsk  
bil på ukrainsk(M) автомобіль (автомобі́ль - avtomobílʹ)
skip på ukrainsk(M) корабель (корабе́ль - korabélʹ)
fly på ukrainsk(M) літак (літа́к - liták)
tog på ukrainsk(M) поїзд (по́їзд - póyizd)
buss på ukrainsk(M) автобус (авто́бус - avtóbus)
trikk på ukrainsk(M) трамвай (трамва́й - tramváy)
T-bane på ukrainsk(N) метро (метро́ - metró)
helikopter på ukrainsk(M) гелікоптер (гелікопте́р - helikoptér)
yacht på ukrainsk(F) яхта (я́хта - yákhta)
ferje på ukrainsk(M) паром (паро́м - paróm)
sykkel på ukrainsk(M) велосипед (велосипе́д - velosypéd)
drosje på ukrainsk(N) таксі (таксі́ - taksí)
lastebil på ukrainsk(F) вантажівка (вантажі́вка - vantazhívka)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Ukrainsk vokabular for biler


NorskUkrainsk  
dekk på ukrainsk(F) шина (ши́на - shýna)
ratt på ukrainsk(N) кермо (кермо́ - kermó)
horn på ukrainsk(M) гудок (гудо́к - hudók)
batteri på ukrainsk(M) акумулятор (акумуля́тор - akumulyátor)
setebelte på ukrainsk(M) ремінь безпеки (ре́мінь безпе́ки - réminʹ bezpéky)
diesel på ukrainsk(M) дизель (ди́зель - dýzelʹ)
bensin på ukrainsk(M) бензин (бензи́н - benzýn)
dashbord på ukrainsk(F) панель приладів (пане́ль при́ладів - panélʹ prýladiv)
airbag på ukrainsk(F) подушка безпеки (поду́шка безпе́ки - podúshka bezpéky)
motor på ukrainsk(M) двигун (двигу́н - dvyhún)

Buss og tog på ukrainsk


NorskUkrainsk  
busstopp på ukrainsk(F) автобусна зупинка (авто́бусна зупи́нка - avtóbusna zupýnka)
togstasjon på ukrainsk(F) залізнична станція (залізни́чна ста́нція - zaliznýchna stántsiya)
rutetabell på ukrainsk(M) розклад (ро́зклад - rózklad)
minibuss på ukrainsk(M) мікроавтобус (мікроавто́бус - mikroavtóbus)
skolebuss på ukrainsk(M) шкільний автобус (шкільни́й авто́бус - shkilʹnýy avtóbus)
plattform på ukrainsk(M) перон (перо́н - perón)
lokomotiv på ukrainsk(M) локомотив (локомоти́в - lokomotýv)
damptog på ukrainsk(M) паровоз (парово́з - parovóz)
høyhastighetstog på ukrainsk(M) швидкісний поїзд (шви́дкісний по́їзд - shvýdkisnyy póyizd)
billettkontor på ukrainsk(F) каса (ка́са - kása)
spor på ukrainsk(F) залізнична колія (залізни́чна ко́лія - zaliznýchna kóliya)

Å fly på ukrainsk


NorskUkrainsk  
flyplass på ukrainsk(M) аеропорт (аеропо́рт - aeropórt)
nødutgang på ukrainsk(M) аварійний вихід (аварі́йний ви́хід - avaríynyy výkhid)
vinge på ukrainsk(N) крило (крило́ - kryló)
motor på ukrainsk(M) двигун (двигу́н - dvyhún)
redningsvest på ukrainsk(M) рятувальний жилет (рятува́льний жиле́т - ryatuválʹnyy zhylét)
cockpit på ukrainsk(F) кабіна (кабі́на - kabína)
fraktfly på ukrainsk(M) вантажний літак (ванта́жний літа́к - vantázhnyy liták)
glidefly på ukrainsk(M) планер (пла́нер - pláner)
økonomiklasse på ukrainsk(M) економ-клас (еконо́м-клас - ekonóm-klas)
businessklasse på ukrainsk(M) бізнес-клас (бі́знес-клас - bíznes-klas)
førsteklasse på ukrainsk(M) перший клас (пе́рший клас - pérshyy klas)
toll på ukrainsk(F) митниця (ми́тниця - mýtnytsya)

Infrastruktur på ukrainsk


NorskUkrainsk  
havn på ukrainsk(M) порт (порт - port)
vei på ukrainsk(F) дорога (доро́га - doróha)
motorvei på ukrainsk(F) автомагістраль (автомагістра́ль - avtomahistrálʹ)
bensinstasjon på ukrainsk(F) заправка (запра́вка - zaprávka)
trafikklys på ukrainsk(M) світлофор (світлофо́р - svitlofór)
parkeringsplass på ukrainsk(F) парковка (парко́вка - parkóvka)
kryss på ukrainsk(N) перехрестя (перехре́стя - perekhréstya)
bilvask på ukrainsk(F) автомийка (автоми́йка - avtomýyka)
rundkjøring på ukrainsk(N) кругове перехрестя (кругове́ перехре́стя - kruhové perekhréstya)
gatelykt på ukrainsk(N) вуличне освітлення (ву́личне осві́тлення - vúlychne osvítlennya)
fortau på ukrainsk(M) тротуар (тротуа́р - trotuár)


Å reise på ukrainsk

Last ned som PDF

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Ukrainsk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Ukrainsk Vokabularbok

Ukrainsk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Ukrainske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Ukrainske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.