Russische zinnen

Als je eenmaal begint met het leren van een nieuwe taal, wil je deze meteen gebruiken. Met de onderstaande Russische uitdrukkingen wordt dit voor jou mogelijk gemaakt. Bekijk voor nog meer zinnen onze leermiddelen voor Russisch aan het einde van de pagina.

20 eenvoudige Russische zinnen


NederlandsRussisch  
alsjeblieft in het Russischпожалуйста (пожа́луйста - pozhálujsta)
dankjewel in het Russischспасибо (спаси́бо - spasíbo)
sorry in het Russischизвините (извини́те - izviníte)
ik wil dit in het Russischя хочу это (я хочу́ э́то - ja hochú jéto)
Ik wil meer in het RussischЯ хочу еще (Я хочу́ ещё́ - Ja hochú eshhjó)
Ik weet het in het RussischЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
Ik weet het niet in het RussischЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
Kunt u mij helpen? in het RussischВы можете мне помочь? (Вы́ мо́жете мне́ помо́чь? - Vý mózhete mné pomóch'?)
Ik vind dit niet leuk in het RussischМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
Ik vind je leuk in het RussischТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
Ik hou van jou in het RussischЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
Ik mis je in het RussischЯ скучаю по тебе (Я скуча́ю по тебе́ - Ja skucháju po tebé)
tot later in het Russischувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
Kom met mij mee in het Russischпойдем со мной (пойдё́м со мно́й - pojdjóm so mnój)
sla rechtsaf in het Russischповерни направо (поверни́ напра́во - poverní naprávo)
sla linksaf in het Russischповерни налево (поверни́ нале́во - poverní nalévo)
ga rechtdoor in het Russischезжай прямо (езжа́й пря́мо - ezzháj prjámo)
Hoe heet je? in het RussischКак тебя зовут? (Ка́к тебя́ зову́т? - Kák tebjá zovút?)
Mijn naam is David in het RussischМеня зовут Дэвид (Меня́ зову́т Дэ́вид - Menjá zovút Djévid)
Ik ben tweeëntwintig jaar oud in het RussischМне 22 года (Мне́ 22 го́да - Mné 22 góda)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Overige nuttige zinnen in het Russisch


NederlandsRussisch  
Hoi in het Russischпривет (приве́т - privét)
hallo in het Russischздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
doei in het Russischпока-пока (пока́-пока́ - poká-poká)
oké in het Russischокей (оке́й - okéj)
proost in het Russischтвое здоровье (твоё́ здоро́вье - tvojó zdoróv'e)
welkom in het Russischдобро пожаловать (добро́ пожа́ловать - dobró pozhálovat')
Ik ben het ermee eens in het Russischсогласен (согла́сен - soglásen)
Waar is het toilet? in het RussischГде здесь туалет? (Где́ зде́сь туале́т? - Gdé zdés' tualét?)
Hoe gaat het? in het RussischКак дела? (Ка́к дела́? - Kák delá?)
Ik heb een hond in het RussischУ меня есть собака (У меня́ е́сть соба́ка - U menjá ést' sobáka)
Ik wil naar de bioscoop gaan in het RussischЯ хочу пойти в кинотеатр (Я хочу́ пойти́ в ки́нотеа́тр - Ja hochú pojtí v kínoteátr)
Je moet zeker komen in het RussischТебе точно стоит прийти (Тебе́ то́чно сто́ит прийти́ - Tebé tóchno stóit prijtí)
Dit is vrij duur in het RussischЭто довольно дорого (Э́то дово́льно до́рого - Jéto dovól'no dórogo)
Dit is mijn vriendin Anna in het RussischЭто моя девушка Анна (Э́то моя́ де́вушка А́нна - Jéto mojá dévushka Ánna)
Laten we naar huis gaan in het RussischПошли домой (Пошли́ домо́й - Poshlí domój)
Zilver is goedkoper dan goud in het RussischСеребро дешевле золота (Серебро́ деше́вле зо́лота - Serebró deshévle zólota)
Goud is duurder dan zilver in het RussischЗолото дороже серебра (Зо́лото доро́же серебра́ - Zóloto dorózhe serebrá)Downloaden als PDF

Vocabulaireboeken Russisch

Leer Russisch - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Leer Russisch - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Russisch vocabulaireboek

Russisch vocabulaireboek

Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Russische woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken. De 3 onderdelen samen vormen een geweldige informatiebron voor cursisten van alle niveaus.


Flashcards Russisch

Flashcardo

Gratis Russische Flashcards

Op Flashcardo kun je gratis online flashcards vinden voor meer dan 50 talen die je zullen helpen je vaardigheden in een hoog tempo te verbeteren

Gratis Leermaterialen